Oficiální portál města

Strakonice v proměnách

Město Strakonice Vás srdečně zve na křest knihy Strakonice v proměnách času aneb Strakonice od sametové revoluce, který proběhne dne 5. listopadu 2014 od 19.30 hodin v Rytířském sále na strakonickém hradě. Hostem bude autor textové části doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Součástí programu bude promítání dobových filmů. Kniha bude na místě v prodeji za zvýhodněnou cenu. Doprovodná výstava fotografií bude probíhat od 5. 11. do 30. 11. 2014 ve foyer Domu kultury.

Vzniká nové parkoviště

Právě probíhá revitalizace dalšího veřejného prostranství - parkoviště Podskalská. Stavba zajišťuje úpravu zpevnění plochy a legalizaci parkování v tomto místě. Projekt, který vypracovala společnost SUDOP Plzeň, a. s., je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice a spolufinancován ze zdrojů EU. Stavbu provádí SWIETELSKY stavební, s. r. o. za cenu 2 569 112 Kč včetně DPH. Práce mají být dokončeny do 30. 11. 2014. Parkovat zde budeme zdarma.

Tmavý kouř nad teplárnou

"V posledních dnech bylo nutné uvést do provozu mazutový kotel K4, aby byla zajištěna plynulá dodávka tepla ve městě. Tento kotel byl uváděn do provozu kvůli pokrytí ranní špičky v odběrech tepla, kdy je poptávka po teple dvojnásobná oproti zbytku dne. Kotel K4 byl najížděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než byly dosaženy jmenovité parametry páry, došlo ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy," uvedla PhDr. Jolana Keyzlarová, asistentka pro vnější vztahy, IT, Teplárna Strakonice, a. s. Více na www.tst.cz/aktuality

Společný grant 2014 je vyhlášen

Letos lze získat až 18.000 Kč na vaše projekty

Uzávěrka Společného grantu Zdravého města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - otavské je 14. listopadu 2014.
Z grantu mohou neziskové organizace a další oprávnění žadatelé získat až 18.0000 Kč na projekty zaměřené na níže uvedené oblasti. Letos poprvé bude možné žádat i o menší granty do 5.000 Kč na zjednodušeném formuláři. Rovněž poprvé se mohou o podporu ucházet neformální sdružení mládeže.

Tisková zpráva č. 16 (27. Říjen 2014)

Městský úřad Strakonice oznamuje všem občanům, že v pátek 31. října 2014 v době od 16.00 do 18.00 hodin proběhne v areálu letního kina a na II. a III. hradním nádvoří prověřovací cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Strakonice a městských částí Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice.
Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah