Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e Městskému kulturnímu středisku Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice úplnou uzavírku níže uvedených silnic, místních komunikací a chodníků ve Strakonicích.
Uzavírka komunikací a chodníků se povoluje za účelem zajištění konání průvodů a programu v rámci XXIII. Mezinárodního dudáckého festivalu v termínu 23.8.2018 až 26.8.2018 v tomto rozsahu:
- v pátek 24.8.2018 od 16.00 hod. do 20.00 hod. - úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu č. 1 v trase Lidická, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, (most J. Palacha), Pod Hradem ( silnice č. III/1726 ) a dále místní komunikací k areálu letního kina
- v neděli 26.8.2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. - úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu č. 2 v trase Lidická, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, (most J. Palacha), Pod Hradem ( silnice č. III/1726 ) a dále místní komunikací k areálu letního kina
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace Podskalská
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace U Sv. Markéty (úsek Kochana z Prachové – Palackého náměstí )
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 24.00 hod. - úplná a částečná uzavírka účelových komunikací v areálu hradu pro zajištění kulturních programů
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka silnice č. III/1726 v ulici Pod Hradem
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2016 do 24.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště Pod Jelenkou
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště Na Dubovci ( volný vjezd pro firmy )
- od čtvrtka 23.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště u pivovaru
- od čtvrtka 23.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště pod Baťou
- od pátku 24.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště před poštou / parkování pro stánkaře /
- od pátku 24.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště za poštou/parkování pro stánkaře/
- od středy 22.8.2018 do neděle 26.8.2018 – částečná uzavírka místní komunikace v ulici Plánkova ve Strakonicích (úsek od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Husova, na straně podél zvláštní školy a internátu SPŠ)
Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 27.4.2018 a souhlasu s dočasným zrušením zastávek Krajského úřadu JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, České Budějovice č.j. KUJCK 92737/2018 ze dne 12.7.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírka křižovatky ulic Plánkova, Šmidingerova a Arch. Dubského - 2. 7. - 3. 9. 2018

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, úplnou uzavírku místních komunikací v křižovatce ulic Plánkova, Šmidingerova a Arch. Dubského ve Strakonicích.

Uzavírka se povoluje z důvodu provádění stavby "I/22 Strakonice" v části stavby v křižovatce ulic Plánkova, Šmidingerova a Arch. Dubského. Ulice Arch. Dubského bude zobousměrněna a výjezd vozidel bude umožněn do ulice Dr. Jiřího Fifky.

Uzavírka se povoluje v termínu od 2.7.2018 do 3.9.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, p o v o l u j e společnosti Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Šmidingerova ve Strakonicích, v úseku za křižovatkou s ulicí Radomyšlská ke sjezdu k řadovým garážím (v úrovni č.p. 273).

Uzavírka se povoluje z důvodu provádění rekonstrukce komunikace.

Uzavírka místní komunikace se povoluje  v termínu od  25.6.2018 do 19.10.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje společnosti ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, úplnou uzavírku silnice v místě podchodu pod silnicí č. 13911 – směr ZŠ Jezárky.
Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „Oprava mostu ev. č. 13911-2 Strakonice - Jezárky“.
Uzavírka silnice se povoluje v termínu 25.7.2018 do 31.8.2018.
Objízdná trasa: Uzavřený úsek - silnice č. 13911 k okružní křižovatce – dále po Katovické ulici (sil. č. I/22) ke světelné křižovatce – po ulici Husova (sil. č. III/1737) ke křižovatce s ulicí Radomyšlská (sil. č II/173) – Radomyšlská ulice (sil. č II/173) ke křižovatce s ulici Krále Jiřího z Poděbrad – ulice Krále Jiřího z Poděbrad – Blatenská – silnice č. III/13911 – obousměrně.
Po celou dobu stavby bude zachován provoz pěších pod mostem. Pro tyto účely bude zřízena ochranná konstrukce.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírka ulice Šmidingerova - 2. 7. - 19. 10. 2018

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Šmidingerova ve Strakonicích, v úseku za křižovatkou s ulicí Radomyšlská ke sjezdu k řadovým garážím (v úrovni č.p. 273).

Uzavírka se povoluje z důvodu provádění rekonstrukce komunikace.

Uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 2.7.2018 do 19.10.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírka v ulici Na Křemelce - Beranův dvůr
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti Casta dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Na Křemelce, mezi „Beranovým dvorem“ a zimním stadionem a v prostoru „Beranova dvora“ ve Strakonicích.
Uzavírka se povoluje v rámci realizace stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice – I. etapa“.

Uzavírka se prodlužuje do 31. 8. 2018 z důvodů nedokončených stavebních prací.
Zveřejněné termíny uzavírek je nutné brát jako orientační, neboť ve veřejném zájmu je možné, že uzavírka bude zprovozněna v předstihu, nebo naopak nepředvídatelné technologické postupy mohou termín zpozdit.

 

Rozhodnutí MěÚ Strakonice, odboru dopravy

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti Casta dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136 úplnou  uzavírku místní komunikace v ulici Na Křemelce ve Strakonicích, v úseku od okružní křižovatky Ellerova k zimnímu stadionu a v úseku od místní komunikace Ellerova kolem zimního stadionu směrem k plaveckému stadionu.

Uzavírka komunikace se povoluje v termínu od 13.8.2018 do 21.8.2018.

Uzavírky výše uvedených dvou úseků místní komunikace Na Křemelce nesmí probíhat současně, v návaznosti na pracovní postup budou realizovány vždy pouze po nezbytně nutnou dobu. V maximální možné míře musí být zachována dopravní obsluha této lokality.

 

Po dobu uzavírky bude Letní plavecký areál Na Křemelce plně v provozu.

 

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, částečnou  uzavírku silnice č. III/13911 v ulici Blatenská v úseku mezi křižovatkami ulic M. Alše a Zvolenská ve Strakonicích. 

Uzavírka se povoluje v rámci realizace stavby „I/22 Strakonice“ v části výstavby okružní křižovatky  silnic III/13911 a místní komunikace ul. Zvolenská – III. etapy.

Uzavírka se povoluje v celkovém termínu:od 1. 7. 2018 - 30. 8. 2018.

Na uzavření chodníku a převedení chodců na druhou stranu upozorňuje dopravní značení, které je shodné jako při výstavbě v rámci II. etapy.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha, IČ: 46678468, úplnou uzavírku místní komunikace od křižovatky ulic Textiláků a U Nádraží směrem k nákladové rampě ČD ve Strakonicích.
Uzavírka místní komunikace se povoluje v rámci provádění stavby: „Dopravní terminál Strakonice“.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 14.5.2018 do 30.11.2018.
Po dobu uzavírky komunikace musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající ke komunikaci. V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
Pro zajištění bezpečného průchodu chodců uzavřeným úsekem bude vymezena trasa pro pěší provoz v co nejkratším možném úseku podél supermarketu Billa o šíři 1,5 m s řádně zpevněným, vyštěrkovaným a zhutněným povrchem a po celou dobu stavby bude tato trasa udržována v bezpečném a schůdném stavu.
Po celou prováděných prací musí být umožněn přístup pro vozidla Pošty a zásobování OD Billa a musí být umožněn příjezd pro zásobující vozidla po komunikaci k nákladové rampě ČD.

Zobrazit celý text: zobrazit

Úplná uzavírka komunikace U Nádraží ve Strakonicích.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e
společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici U Nádraží ve Strakonicích.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Dopravní terminál Strakonice“ v ulici U Nádraží ve Strakonicích.

Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v celkovém termínu od 12.2.2018 do 30.11.2018

Od 12.2.2018 do 14.5.2018 – viz. DIO 1. etapa (v ulici U nádraží směrem ke křižovatce s ulicí Nádražní podél prostorů ČSAD STTRANS, a.s. - za prodejnou Billa)

Od 15.5.2018 do 30.11.2018 – viz. DIO 4. etapa (křižovatka s ulicí Nádražní směrem k budově vlakového nádraží)

Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 31.1.2018:
Uzavírka se dotkne linek PAD 380020 Strakonice-Blatná, 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram, 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice, 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná a linek MHD 385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště- Strakonice, Starý Dražejov, 385003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice, 385004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice – Raisova – Strakonice, žel. st. a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky PAD
Po dobu uzavírky bude u výše uvedených linek zrušena zastávka Strakonice, žel. st. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, aut. nádr.

Linky MHD
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek MHD vedeny po objížďce Nádražní ul. – Textiláků – kruhový objezd u Lidlu (sil. I/4) – (Písecká ul.) a dále dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude dočasně přemístěna zastávka Strakonice, žel. st. do Nádražní ulice pod obchodní dům Billa.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným přemístěním zastávek MHD, který vydal MěÚ Strakonice, odbor dopravy dne 1.2.2018 pod č.j. MUST/005303/2018/OD/Tur:
Souhlas s dočasným přemístěním autobusové zastávky Strakonice, žel. st. Provizorní zastávka bude zřízena v ulici Nádražní pod obchodní dům Billa. Trasa linky bude vedena po objížďce ul. Nádražní, ul. Textiláků, kruhový objezd u Lidlu, siln. I/4 a dále dle stanovené původní trasy jednotlivých linek. Provizorní zastávka bude zřízena pro níže uvedené linky městské autobusové dopravy:
385 001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice
385 004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, žel. st.
385 005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, žel. st.
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: únor 2018 (bude upřesněno) – 30.11.2018
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- Linky 370190 Vimperk – Čkyně – Volyně – Strakonice
- Linky 380020 Strakonice – Blatná
- Linky 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram
- Linky 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice
- Linky 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná
- Linky 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice.

Pro zajištění bezpečného průchodu chodců uzavřeným úsekem bude vymezena trasa pro pěší provoz v co nejkratším možném úseku podél supermarketu Billa o šíři 1,5 m s řádně zpevněným, vyštěrkovaným a zhutněným povrchem a po celou dobu stavby bude tato trasa udržována v bezpečném a schůdném stavu.

Ve všech etapách prováděných prací musí být umožněn přístup pro vozidla Pošty a zásobování OD Billa.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – pokládka inž. sítí, obnova chodníků a povrchu komunikace.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 10.1.2018 do 30.9.2018.
Uzavírka se dotkne linek:
385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek vedeny po objížďce: točna autobusů na Sídlišti – ulice Prof. Skupy – ulice K Dražejovu obousměrně. Po dobu uzavírky bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Švandy dudáka. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, Profesora Skupy. Poněvadž se jedná pouze o jednosměrnou zastávku ve směru na Starý Dražejov, požaduje určit umístění této zastávky pro směr do centra Strakonic.

Zobrazit celý text: zobrazit

Informace pro zmocněnce a nezávislé kandidáty

Informace pro zmocněnce a nezávislé kandidáty

 

V pátek 17.8.2018 budou rozeslány zmocněncům a nezávislým kandidátům informace o zaregistrování jejich kandidátní listiny pro Volby 2018 do zastupitelstev obcí.

Zároveň v pátek 17.8.2018 dojde k rozeslání starostům 50 obcí v POÚ Strakonice informace, kolik a jaké volební strany v jejich městě, městysu či obci, podaly kandidátní listinu.

110 let fotbalu ve Strakonicích 11. 8. 2018

Pozvánka na oslavu 110 let fotbalu ve Strakonicích - hřiště Na Křemelce 11. 8. 2018 od 10:00 hodin.

Vyhlášení konkurzního řízení Jihočeského kraje

Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14. Vyhlášení konkurzu včetně příloh je zveřejněno na webových stránkách Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=59&par[lang]=CS&par[id_kategorie]=3

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ V ROCE 2018

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ V ROCE 2018

Vedení města se rozhodlo podpořit volnočasové aktivity dětí a v rámci této podpory druhotně pomoci rodičům mimořádným finančním příspěvkem. Proto, na základě rozhodnutí a předložení návrhu Rady města Strakonice, byla zastupitelstvem města schválena podpora volnočasových aktivit dětí ve věku od 6 – 15 let. Alokovaná částka schválená pro podporu těchto aktivit činí 1 500 000 Kč.

Půjčovna lodiček a šlapadel startuje provoz již tento pátek 27. 7. 2018

Další atrakce pro strakonické obyvatele i návštěvníky. Projížďky po řece a pohled z Otavy na město Strakonice si budete moci vychutnat již tento pátek 27. 7. 2018 od 15.00 hodin, kdy bude zahájen provoz půjčovny lodiček a šlapadel v kempu na Podskalí.
Neváhejte a přijďte využít první možnost pohledu na město z vodní hladiny, nebo zažít romantický večer ve dvou na vodě:-). A potom třeba na dobrou večeři do Dudákovny v Sokolovně.

Jihočeské léto s párou - blatenské lokálky

Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/Blatná - Strakonice a zpět/Blatná - Nepomuk a zpět vevdnech 21., 22., 28. a 29. července 2018.

Výzva k podání kandidátních listin

Výzva k podání kandidátních listin

 

Městský úřad Strakonice, jako registrační úřad, přijímá v této době kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí od jednotlivých volebních stran. Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.

Vzhledem k tomu, že je doba dovolených a termín k podání se rychle krátí, apelujeme na všechny zmocněnce volebních stran a nezávislé kandidáty, aby přišli co nejdříve zaregistrovat kandidátní listiny na Městský úřad Strakonice, odbor informatiky a provozu, Na Stráži 270, 1. podlaží, boční vchod.

Nový dotační program na podporu sportu a volnočasových aktivit dospělých

Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2018. O podporu mohou žádat právnické osoby vykonávající pravidelnou tělovýchovnou, sportovní a ostatní volnočasovou činnost na území města Strakonice v kategoriích dospělých po dobu nejméně jednoho roku. Žádost je možné podat od 1. do 30. srpna. Na dotační program je vyčleněno 1,5 milionu korun, maximální výše jednotlivé podpory je 300 000 korun.

Vyhlášena druhá výzva na podporu akcí v oblasti sportu a kultury

Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na podporu jednorázových akcí. Celé znění dotačních programů včetně podmínek pro poskytnutí dotací, okruhu způsobilých žadatelů, hodnotících kritérií, žádostí a dalších povinných příloh jsou k dispozici na www.strakonice.eu, v záložce samospráva - dotace.

 

 

 

 

Město Strakonice vyhlašuje i pro letošní rok další ročník soutěže Strakonice kvetou

I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů, stejně jako v letech minulých, zazáří barvami také předzahrádky soukromých podniků či balkony a zahrádky obyvatel. Na letní měsíce město připravuje řadu významných kulturních akcí jako je Mezinárodní dudácký festival či Oslavy 100 let od založení republiky a právě květinová výzdoba je příjemným zpestřením, kterou vnímá každý návštěvník při procházkách městem. Soutěž je vyhlašována již třetím rokem a zapojit se může každý, komu na kráse svého města záleží.

Stránky

Informace pro zmocněnce a nezávislé kandidáty   V pátek 17.8.2018 budou...
Ve středu 8. 8. 2018 bude Městský úřad Strakonice otevřen pro veřejnost do 14 hodin...
Pozvánka na oslavu 110 let fotbalu ve Strakonicích - hřiště Na Křemelce 11. 8. 2018 od 10...
Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo...
UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ - 4. 8. 2018   Městské...
PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ V ROCE 2018 Vedení města se rozhodlo podpořit...
PŮJČOVNA LODIČEK A ŠLAPADEL Od pátečního odpoledne je v provozu půjčovna lodiček a...
Další atrakce pro strakonické obyvatele i návštěvníky. Projížďky po řece a pohled z Otavy...
Oznámení o provádění prací v zahradě – Nový Dražejov - přerušení dodávky vody 23. 7. 2018...
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...