Oficiální portál města

Připomínky k návrhu nových jízdních řádů MHD - Oznámení odboru dopravy (20. Březen 2015)

Dopravní komise se zabývala novou podobou jízdních řádů MHD. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o drobnou kosmetickou úpravu stávajících jízdních řádů, ale dojde k razantním změnám, přistoupilo se ke zveřejnění pracovního návrhu jízdních řádů.

Upozornění - webová aplikace

Vážení občané,

Ministerstvo dopravy ČR uvedlo do praxe novou webovou aplikaci, prostřednictvím které je možné si ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník, vozidlo není v tzv. "polopřevodu".

Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu údajů provedete na základě vložení čísla o registraci vozidla. Po jeho potvrzení je možné zjistit, zda je vozidlo převedeno, nebo naopak, zda je nutné registraci dokončit. 

Změna termínu úplné uzavírky a oslav konce II.sv. války

Vážení občané,

v souvislosti se změnou termínu konání oslav konce II. světové války si vás dovolujeme upozornit na přeložení data úplné uzavírky místní komunikace včetně parkovacích stání v ulici Na Dubovci ve Strakonicích a to z 5.5.2015 na 8.5.2015 v čase od  13.30 do 16.00 hodin.

Uzavírka bude včas a v dostatečné míře viditelně označena.

Strakonické vítání léta 2015

Pozvánka na Strakonické vítání léta 2015.

Tak jako každým rokem i letos Strakonice přivítají léto sportovně-kulturní akcí, která odstartuje 25. dubna na hradním nádvoří novou turistickou sezonu.

Cyklovýlet zahájí dopolední program. Dle náročnosti jsou v nabídce tři trasy o délce 19, 39 a 59 km. Pro ty, kteří dají před kolem přednost pěší turistice je v rámci nordic walking připravena trasa směrem Slaník. 

Chystá se třetí ročník jarního úklidu města

Každý dobrovolník je srdečně vítán

Ve čtvrtek 9. dubna od 14:30 hodin opět bude moci v ulicích Strakonic potkat dobrovolníky, kteří se zapojí do Jarního úklidu. Pokud vám není lhostejné vaše okolí a pokud jste rádi v centru dění, připojte se i letos ke společnému jarnímu úklidu!

Veřejné projednání záměru novostavby výrovní haly Denios

Stavba je plánována v průmyslové zóně Jelenka

Zveme občany na veřejné projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna v 16.00 hodin v Divadelní restauraci v Kulturním domě Strakonice.

Jednání budou přítomni zástupci společnosti Denios s.r.o.

ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ MĚSTA STRAKONICE

Vlivem povětrnostních podmínek v těchto dnech, došlo ke značnému poškození lesního porostu a pádu stromů v lesích. Riziko pádu poškozených stromů v lesích města Strakonice hrozí i nadále. Vzhledem k této skutečnosti vyhlašuje město Strakonice zákaz vstupu do městských lesů v lokalitách – Kuřidlo, Oupeřová a Hliničná.
V lokalitách městských lesů – Kuřidlo, Opeřová a Hliničná budou rovněž probíhat těžební a úklidové práce.
Zákaz vstupu do lesů města Strakonice platí po dobu 14 dnů.

Pozvánka na besedu pro veřejnost "150 dní ve Strakonicích" (25. Březen 2015)

14. dubna 2015 od 17:00 hodin proběhne v Kulturním domě Strakonice beseda s občany pod názvem "150 dní ve Strakonicích".

Zveme občany k diskusi nad tématy, která je nejen zajímají, ale také znepokojují. Přijďte v diskusi s vedením města, zástupci Rady města Strakonice a zastupitelů, vyjádřit své názory a přání.

Pozvánka "OPEN DAY" Teplárna Strakonice, a.s. (23. Březen 2015)

Přijďte se podívat do Teplány Strakonice, a.s.

Při příležitosti oslav 20. a 60. výročí společnosti, které proběhly v loňském roce se nabízí příležitost prohlédnout si tyto prostory  a samotný provoz teplárny zevnitř. Ve středu 15. dubna 2015 od 12:00 do 20:00 hodin se pro všechny zájemce otevřou zajímavé prostory tohoto podniku jako například kotle K1, K2 a K3. Na jednotlivé prohlídky není nutné se předem objednávat.

Na setkání se těší vedení společnosti.

Porucha vodovodního řadu v ulici Komenského

V noci z neděle 22. na pondělí 23.03.2015 došlo k poruše litinového vodovodního řadu DN 400 mm v ulici Komenského u Teplárny a.s. Jelikož se jedná o složitější poruchu je nezbytné odklonit veškerou dopravu a to jak osobní tak těžkou do ulic Husova a Lidická. Prosíme proto všechny občany o shovívavost a trpělivost při opravě vzniklé závady. Zásobování vodou nebude nijak omezeno.

Nyní  probíhají zemní a přípravné práce.  Na opravu jsou soustředěny veškeré možné síly Technických služeb Strakonice, s.r.o.  i externích firem. 

Syndikovat obsah