Oficiální portál města

Společný grant města a komunintí nadace má uzávěrku v úterý 9. listopadu

I letos bylo možné získat až 18.000 Kč na vaše projekty

Z grantu mohou neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, školy, neformální sdružení občanů i mládeže získat až 18.0000 Kč na projekty zaměřené na řadu oblasti. Opět bude možné žádat jednodušším způsobem o menší granty do 5.000 Kč.

Beseda pro seniory

Rada seniorů a Český červený kříž zvou na besedu se seniory.

Besedovat se bude nad výhodami Klubu pevného zdraví VZP a tématem první pomoci.

Beseda proběhne v klubovně Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, ve Strakonicích dne 23.10.2015 od 10.00 hodin.
Beseda je zdarma. Srdečně zveme.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na odbornou přednášku

Jak zeleň pomáhá udržovat mikroklima, hospodařit s vodou a živinami

Tak zní název odborné přednášky, kterou pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice společně s ZO ČSOP.

Ve středu 11.11.2015 od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice.

Přednášku povede Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. z Jindřichova Hradce. Docent Jan Pokorný dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí a je ředitelem společnosti ENKI, o.p.s.

Markéta Bučoková, PR

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

K podzimu neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Protože náš kraj je na vodní plochy bohatý nabízíme všem milovníkům této podzimní atrakce nabídku jednotlivých termínů výlovů rybníků na Strakonicku.

Přejeme příjemné zážitky.

Markéta Bučoková, PR

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Ve dnech 8. - 9.10.2015 bude uzavřeno oddělení sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Strakonice z důvodů školení pracovnic tohoto oddělení. Náhradní termín je stanoven na den 6.10.2015 od 8.00 - 11.30 hodin.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na prestižní výstavu fotografií - Steve McCurry

Prestižní výstava fotografií světového fotografa Steva McCurryho bude návštěvníkům přístupná od 6. - 31.10.2015 v Rytířském sále strakonického hradu.

Pořádá Městské kulturní středisko Strakonice.

 

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

V pátek 2.10.2015 bude přerušena dodávka pitné vody, v čase od 8.00 - 12.00 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části Otavské ulice ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ulice Nová a ulice U Větrolamu.

Společnost Technické služby Strakonice, s.r.o. provedou opravu havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově.

V případě podrobnějších informací, volajte telefonní číslo: 724 974 001

Vodní mlýn Hoslovice - hlasujte!

Podpora Vodního mlýna Hoslovice

Agentura CzechTourism zařadila do soutěže DestinaCZe 2015 Vodní mlýn Hoslovice.

Jedná se o soutěž, která probíhá již třetím rokem. Široká veřejnost rozhoduje o nejlepších destinacích České republiky pro daný rok. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitní nabídce služeb cestovního ruchu v ČR a zajímavých místech, která lze při cestování po Česku navštívit.

VOŠ a SPŠ Volyně - dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří
Protože se blíží doba, kdy se letošní žáci devátých ročníků budou muset rozhodnout, kam profesně povedou jejich kroky, nabízíme společně se Střední průmyslovou školou Volyně možnost její návštěvy. Získáte představu o prostředí, uděláte si přehled o náročnosti předmětů, ale i systému výuky ve škole.

V příloze naleznete termíny otevřených dveří volyňské školy. Ve stručnosti uvádíme termíny pro rok 2015: 16.10., 20.11., 28.11. a pro rok 2016: 5.2.2016.

Markéta Bučoková, PR  

Informace ze společnosti E. ON

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení plynu, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, a to současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 

Ve Strakonicích v měsících  září a říjnu probíhá rekonstrukce středotlakého plynovodu, v ulici Raisova. Jde o investiční akci v hodnotě 3,6 mil. Kč.

Syndikovat obsah Syndikovat obsah Syndikovat obsah Syndikovat obsah Syndikovat obsah Syndikovat obsah Syndikovat obsah