Oficiální portál města

město

Částečná uzavírka komunikace Hraniční

Částečná uzavírka ulice Hraniční.

Odbor dopravy upozorňuje řidiče na částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Hraniční ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s ulici Hallova po křižovatku s ulicí Volyňská.

Uzavírka se povoluje z důvodů provádění stavby "Eliminace parovodu Východ (V3)" a to v termínu od 1.7.2015 - 19.7.2015. 

Prosíme řidiče, aby v úseku jezdili s maximální opatrností.

Slavnostní vzpomínkový akt - mistr Jan Hus

Vážení občané,

dne 6. července 2015 od 16.00 hodin se u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa uskuteční slavnostní vzpomínkový akt u pomníku v Rennerových sadech.

V rámci programu mimo jiné vystoupí Selská jízda, zazní hymna Selské jízdy  a následně celé odpoledne uzavře koncert J.S. Band kvarteta Jardy Slavíčka, jenž proběhne v altánku.

Vzpomínkovým odpolednem provede Valerie Zawadská.

Markéta Bučoková, PR

Jamboree - pozvánka

Městské kulturní středisko Strakonice si vás dovoluje pozvat na bluegrass festival Jamboree, který se uskuteční v sobotu 5.7.2015 od 14. hodin. Festival se po letech vrací na hradní nádvoří.

Vystoupí: COP, Semtex, Poutníci, Berušky, Šafrán, Neznámi, Sem Tam, Bluegate, Flashback, Modrotisk.

Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 220 Kč.

Markéta Bučoková, PR

Upozornění na uzavírku

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje společnosti Chládek a Tintěra, a.s. úplnou uzavírku silnice č. III/00429 v ulici U Nádraží ve Strakonicích a to v úseku od vjezdu na parkoviště OD Billa k vjezdu do kolejiště železniční stanice Strakonice.

Uzavírka se povoluje z důvodů zajištění bezpečnosti pohybu cestujících při náhradní autobusové přepravě při úplné výluce trati Plzeň - České Budějovice.

Tisková zpráva č. 22 (24. Červen 2015)

Panu Vojtěchu Hrubému bylo uděleno čestné občanství

Ne každému se v životě podaří dosáhnout met nejvyšších, panu Vojtěchu Hrubému se to povedlo.

Právem mu tedy bylo dne 24.6.2015 při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin (23.4.1915), uděleno čestné občanství o čemž rozhodlo na svém jednání dne 13.5.2015 Zastupitelstvo města Strakonice.

 

Toto ocenění předal osobně starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička in memoriam životní partnerce pana Hrubého paní Haně Spurné.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 21 (23. Červen 2015)

Zpráva o činnosti městské policie mimo rámec jejich povinností.

Kompletní tisková zpráva: 

Odprodej kůzlat koz zakrslých z hradního safari

Odprodej kůzlat koz zakrslých.

Hradní safari oznamuje možnost odkupu letošních kůzlat koz zakrslých.

Prodejní cena je 1 000 Kč za kus. V současné chvíli je z 12 kůzlat ještě sedm volných.

V případě zájmu kontaktujte zodpovědnou osobu, kterou je správce hradního safari pan František Lebeda na telefonním čísle: 602 787 699.

Markéta Bučoková, PR

Dětské zastupitelsvo: přednášky na téma nebezpečí sociálních sítí a šikany

Přednášky na téma nebezpečí sociálních sítí a šikany

Celoroční práci Dětského zastupitelstva Strakonice postupně završilo pět přednášek na téma Skrytá nebezpečí (internet-šikana-násilí). Ve spolupráci s Policií ČR děti informovaly své mladší spolužáky ze 4. a 5. tříd o nástrahách sociálních sítí a vzrůstajícím nebezpečí šikany.

"Strakonice nejen sobě" - informace o nově připravovaném festivalu

Strakonice nejen sobě

V září letošního roku, konkrétně ve dnech 10. – 13.9.2015, by měl proběhnout nultý ročník velkolepého festivalu s názvem „Strakonice nejen sobě“.

Jak se vyjádřil duchovní otec celého projektu Petr Hnilo, myšlenkou celého projektu je   ukázat bohatost a pestrost kultury ve Strakonicích, představit široké spektrum umělců, kteří jsou schopni, ale především ochotni se zcela zdarma zapojit do podobné aktivity.

Informace o chřadnutí smrku pichlavého ve městě

     Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí informuje občany o viditelném poškození smrků pichlavých ve městě (Picea pungens).

     Příčinou je přemnožená mšice smrková (Elatobium abietinum, syn. Liosomaphis ab.) ve spojení s kombinací dalších  negativních faktorů (mírné  zimní období v posledních několika letech, negativní vliv městského stanoviště, dlouhodobý srážkový deficit, klimatické výkyvy….).

Novinky z infocentra

Vážení turisté,

informační centrum pro vás opět přichystalo dvě novinky. První jsou dárkové fezy, které si můžete ze Strakonic odvézt jako naprosto unikátní suvenýr. Tento strakonický výrobek je připraven v několika barevných provedeních s ornamentální výšivkou  a v různých velikostech. 

Upozornění na úplnou uzavírku

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje úplnou uzavírku silnice číslo III/13911 ve Strakonicích a to v úseku od  hlavní silnice I/22 Katovická k výjezdu z areálu Verold, čerpací stanice pohonných hmot na silnici III/13911.

Uzavírka komunikace se povoluje v termínu od 1.6.2015 do 19.6.2015.

Objízdná trasa povede: po komunikaci III/02220 K Dražejovu - III/13911 - MK Zvolenská - III/1737 Husova - I/22 Katovická a zpět.

Uzavírka a objížďka budou řádně a včas označeny dopravními značkami.

Tisková zpráva č. 20 (27. Květen 2015)

Týdeník Strakonicko otiskl ve středu 20. května 2015 rozsáhlý článek o tanečních ve Strakonicích.  V tuto chvíli nelze jinak, nežli reagovat na uvedená fakta, která jsou poněkud zkreslená.

Celé znění prohlášení naleznete v rubrice na pravou míru: http://www.strakonice.eu/content/tanecni-ve-strakonicich-vyjadreni-starosty

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 19 (26. Květen 2015)

 

Prohlášení vedení města Strakonice k trestnímu oznámení.

 

Vykonstruovaný prodej pozemků zaměstnává snaživého anonyma.

Ve čtvrtek 19. března proběhlo ve Strakonicích veřejné projednání záměru odprodeje pozemků v lokalitě Mírová – Máchova. Závěr z jednání byl jednoznačný – pozemky neprodávat.

Vedení města vydává k celé záležitosti tiskové prohlášení jehož úplné znění naleznete v příloze.

Kompletní tisková zpráva: 

Taneční kurzy 2015

Vážení,

MěKS Strakonice nabízí volná místa pro letošní ročník tanečních kurzů pro mládež, tentokrát pod vedením paní Romany Motlové - čerstvě úspěšné finalistky prestižní světové taneční soutěže v anglickém Blackpoolu. Přihlášku do kurzu naleznete na adrese: http://www.meks-st.cz. Další informace obdržíte na telefonních číslech: 383 311 530 a 606 040 314.

Markéta Bučoková, PR

Syndikovat obsah