Oficiální portál města

občan

Beseda pro seniory

Rada seniorů a Český červený kříž zvou na besedu se seniory.

Besedovat se bude nad výhodami Klubu pevného zdraví VZP a tématem první pomoci.

Beseda proběhne v klubovně Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, ve Strakonicích dne 23.10.2015 od 10.00 hodin.
Beseda je zdarma. Srdečně zveme.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na odbornou přednášku

Jak zeleň pomáhá udržovat mikroklima, hospodařit s vodou a živinami

Tak zní název odborné přednášky, kterou pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice společně s ZO ČSOP.

Ve středu 11.11.2015 od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice.

Přednášku povede Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. z Jindřichova Hradce. Docent Jan Pokorný dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí a je ředitelem společnosti ENKI, o.p.s.

Markéta Bučoková, PR

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

K podzimu neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Protože náš kraj je na vodní plochy bohatý nabízíme všem milovníkům této podzimní atrakce nabídku jednotlivých termínů výlovů rybníků na Strakonicku.

Přejeme příjemné zážitky.

Markéta Bučoková, PR

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Ve dnech 8. - 9.10.2015 bude uzavřeno oddělení sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Strakonice z důvodů školení pracovnic tohoto oddělení. Náhradní termín je stanoven na den 6.10.2015 od 8.00 - 11.30 hodin.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na prestižní výstavu fotografií - Steve McCurry

Prestižní výstava fotografií světového fotografa Steva McCurryho bude návštěvníkům přístupná od 6. - 31.10.2015 v Rytířském sále strakonického hradu.

Pořádá Městské kulturní středisko Strakonice.

 

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

V pátek 2.10.2015 bude přerušena dodávka pitné vody, v čase od 8.00 - 12.00 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části Otavské ulice ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ulice Nová a ulice U Větrolamu.

Společnost Technické služby Strakonice, s.r.o. provedou opravu havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově.

V případě podrobnějších informací, volajte telefonní číslo: 724 974 001

Vodní mlýn Hoslovice - hlasujte!

Podpora Vodního mlýna Hoslovice

Agentura CzechTourism zařadila do soutěže DestinaCZe 2015 Vodní mlýn Hoslovice.

Jedná se o soutěž, která probíhá již třetím rokem. Široká veřejnost rozhoduje o nejlepších destinacích České republiky pro daný rok. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitní nabídce služeb cestovního ruchu v ČR a zajímavých místech, která lze při cestování po Česku navštívit.

VOŠ a SPŠ Volyně - dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří
Protože se blíží doba, kdy se letošní žáci devátých ročníků budou muset rozhodnout, kam profesně povedou jejich kroky, nabízíme společně se Střední průmyslovou školou Volyně možnost její návštěvy. Získáte představu o prostředí, uděláte si přehled o náročnosti předmětů, ale i systému výuky ve škole.

V příloze naleznete termíny otevřených dveří volyňské školy. Ve stručnosti uvádíme termíny pro rok 2015: 16.10., 20.11., 28.11. a pro rok 2016: 5.2.2016.

Markéta Bučoková, PR  

Distanční smlouvy

Distanční smlouvy a ochrana práv spotřebitelů

 

Distanční smlouva je  každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na dálku. Při uzavření smluv nejsou strany v  osobním a bezprostředním kontaktu. Může se jednat o jakékoli typy smluv, přičemž těmi nejčastějšími jsou kupní smlouvy. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména takové jako jsou např. telefon, internet, neadresovaný tisk,  adresovaný tisk, katalog , teleshopping.

 

Informace ze společnosti E. ON

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení plynu, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, a to současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 

Ve Strakonicích v měsících  září a říjnu probíhá rekonstrukce středotlakého plynovodu, v ulici Raisova. Jde o investiční akci v hodnotě 3,6 mil. Kč.

Tisková zpráva č. 30 (30. Září 2015)

Jeden z velkých zaměstnavatelů ve Strakonicích, firma Denios, s.r.o., zahájil stavbu nového výrobního závodu

 

V pátek 25.září 2015 byl za přítomnosti vedení města zastoupeného starostou Břetislavem Hrdličkou, dále generálního dodavatele stavby, generálního projektanta a jednatele společnosti DENIOS Jana Matějky slavnostně  položen základní kámen nového výrobního závodu této společnosti v areálu průmyslové zóny Na Jelence.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 29 (24. Září 2015)

Malá okružní křižovatka Ellerova – Na Ohradě byla po třech týdnech výstavby slavnostně uvedena do provozu

 

Ve středu 23.9.2015 byla za přítomnosti zástupce Jihočeského krajského úřadu Milana Veleby, uvedena do provozu Malá kruhová křižovatka Ellerova – Na Ohradě.

Slavnostního aktu se za město Strakonice, jako investora akce, zúčastnili starosta města Břetislav Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 28 (22. Září 2015)

Běh naděje

Charitativní akci na podporu  výzkumu rakoviny, kterou pořádá  25. protiletadlová raketová brigáda  Strakonice armády ČR ve spolupráci s městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví, přišel podpořit i starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 27 (21. Září 2015)

Strakonická radnice sport podporuje

Sport a jeho podpora je diskutované téma na všech úrovních politiky, vedení obcí, měst a  koneckonců i státu. Často tato otázka bývá oblíbeným bodem ve volebních programech.

Kde ale začíná a kde má končit podpora sportu, jaký sport bude preferován, a který naopak bohužel zůstane v ústraní a nepovšimnut.

Kompletní tisková zpráva: 

Výzva vlastníkům lesa

Letošní teplé počasí urychlilo a podpořilo vývoj kůrovců ve smrkových porostech oslabených dlouhotrvajícím suchem. Právě letošní extrémně teplé léto těmto škůdcům umožnilo ty nejlepší podmínky pro rozmnožování. Na základě této skutečnosti žádáme všechny vlastníky lesů o provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku, za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovcem napadených stromů. Upozorňujeme vlastníky lesních pozemků na povinnost napadané stromy vytěžit a asanovat tak, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce.
 

Syndikovat obsah