Oficiální portál města

podnikatel

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Upozornění na uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Ve dnech 8. - 9.10.2015 bude uzavřeno oddělení sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Strakonice z důvodů školení pracovnic tohoto oddělení. Náhradní termín je stanoven na den 6.10.2015 od 8.00 - 11.30 hodin.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na prestižní výstavu fotografií - Steve McCurry

Prestižní výstava fotografií světového fotografa Steva McCurryho bude návštěvníkům přístupná od 6. - 31.10.2015 v Rytířském sále strakonického hradu.

Pořádá Městské kulturní středisko Strakonice.

 

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

V pátek 2.10.2015 bude přerušena dodávka pitné vody, v čase od 8.00 - 12.00 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části Otavské ulice ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ulice Nová a ulice U Větrolamu.

Společnost Technické služby Strakonice, s.r.o. provedou opravu havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově.

V případě podrobnějších informací, volajte telefonní číslo: 724 974 001

Vodní mlýn Hoslovice - hlasujte!

Podpora Vodního mlýna Hoslovice

Agentura CzechTourism zařadila do soutěže DestinaCZe 2015 Vodní mlýn Hoslovice.

Jedná se o soutěž, která probíhá již třetím rokem. Široká veřejnost rozhoduje o nejlepších destinacích České republiky pro daný rok. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitní nabídce služeb cestovního ruchu v ČR a zajímavých místech, která lze při cestování po Česku navštívit.

Úvod

Předkládané informace Vám ve stručné podobě představují hlavní investiční příležitosti na území města Strakonice. Lokality jsou rozděleny do tří typů: průmyslové zóny pro nové výrobní kapacity, obchodní zóny určené pro oblast obchodu a služeb a lokality pro výstavbu obytných objektů – bytových a rodinných domů.

Informace ze společnosti E. ON

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení plynu, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, a to současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 

Ve Strakonicích v měsících  září a říjnu probíhá rekonstrukce středotlakého plynovodu, v ulici Raisova. Jde o investiční akci v hodnotě 3,6 mil. Kč.

Tisková zpráva č. 30 (30. Září 2015)

Jeden z velkých zaměstnavatelů ve Strakonicích, firma Denios, s.r.o., zahájil stavbu nového výrobního závodu

 

V pátek 25.září 2015 byl za přítomnosti vedení města zastoupeného starostou Břetislavem Hrdličkou, dále generálního dodavatele stavby, generálního projektanta a jednatele společnosti DENIOS Jana Matějky slavnostně  položen základní kámen nového výrobního závodu této společnosti v areálu průmyslové zóny Na Jelence.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 29 (24. Září 2015)

Malá okružní křižovatka Ellerova – Na Ohradě byla po třech týdnech výstavby slavnostně uvedena do provozu

 

Ve středu 23.9.2015 byla za přítomnosti zástupce Jihočeského krajského úřadu Milana Veleby, uvedena do provozu Malá kruhová křižovatka Ellerova – Na Ohradě.

Slavnostního aktu se za město Strakonice, jako investora akce, zúčastnili starosta města Břetislav Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 27 (21. Září 2015)

Strakonická radnice sport podporuje

Sport a jeho podpora je diskutované téma na všech úrovních politiky, vedení obcí, měst a  koneckonců i státu. Často tato otázka bývá oblíbeným bodem ve volebních programech.

Kde ale začíná a kde má končit podpora sportu, jaký sport bude preferován, a který naopak bohužel zůstane v ústraní a nepovšimnut.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 26 (9. Září 2015)

Městské informační centrum Strakonice úspěšně prošlo certifikační komisí

A.T.I.C. ČR – Asociace turistických center České republiky společně s agenturou CzechTourism každoročně uděluje na základě žádosti jednotlivých informačních center Certifikaci služeb turistických informačních center.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 25 (7. Září 2015)

Strakonický Měšťanský pivovar, a.s. se i letos zúčastnil 58. ročníku prestižní degustační soutěže žatecká Dočesná 2015 a přihlásil do ní pět druhů piva: Dudák Švanda, Dudák světlý ležák, Dudák světlý ležák Premium, Otavský Zlatý a  Klostermann.

Kompletní tisková zpráva: 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY a EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ  TÝDEN  MOBILITY  a  EVROPSKÝ  DEN  BEZ  AUT

 

Od 16. září do 22. září 2015  se již čtrnáctým rokem město Strakonice připojí k celoevropské akci Evropský týden mobility. Letošním tématem kampaně je „Vyber. Změň. Zkombinuj.“

Tisková zpráva č. 21 (31. Srpen 2015)

Strakonice mají od 1. června letošního roku další nové vodohospodářské dílo

Třetí nejvýznamnější investicí na poli vodohospodaření je dozajista po úpravně vody Hajská  a ČOV novinka - pracejovická úpravna vody, zrekonstruovaná za necelých 145 000 000 Kč.

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Pracejovice proběhla za účelem zvýšení kapacity úpravny na 59 l/s a zajištění výroby kvalitní pitné vody pro město Strakonice. Realizací akce je vytvořen předpoklad pro zásobování více jak 11 000 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 20 (27. Srpen 2015)

Procházka městem za magického úplňku

Procházka městem za magického úplňku se ve městě nad řekou Otavou stala  milou tradicí. Nejinak tomu bude i na závěr letošních prázdninových dnů.

 

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 19 (27. Srpen 2015)

MAJÁK - navigace pro nevidomé

Město Strakonice zřídilo pro své nevidomé občany novou službu. Je jí tzv. MAJÁK. Jedná se o elektronické zařízení instalované na plášti budovy Městského úřadu Strakonice nad vstupem do infocentra.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah