Oficiální portál města

podnikatel

Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice zakázáno napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.
Markéta Bučoková, PR

Změna termínu veřejné prezentace záměru Technologického parku Strakonice

ZMĚNA !!! ZMĚNA!!! ZMĚNA!!! ZMĚNA!!! ZMĚNA!!!
Veřejná prezentace záměru Technologický park Strakonice

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE O TÝDEN PŘELOŽENO USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A PREZENTACE ZÁMĚRU TECHNOLOGICKÉHO PARKU STRAKONICE.
Z PŮVODNÍHO TERMÍNU 11.5.2016 SE AKCE PŘESOUVÁ NA STŘEDU 18.5.2016 OD 18.00 HODIN.

OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE A DOUFÁME, ŽE I PŘES ZMĚNU TERMÍNU SE AKCE ZÚČASTNÍTE.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Úvod

Předkládané informace Vám ve stručné podobě představují hlavní investiční příležitosti na území města Strakonice. Lokality jsou rozděleny do tří typů: průmyslové zóny pro nové výrobní kapacity, obchodní zóny určené pro oblast obchodu a služeb a lokality pro výstavbu obytných objektů – bytových a rodinných domů.

Úplná uzavírka komunikace U Hajské

Úplná uzavírka příjezdové komunikace ke garážím U Hajské ve Strakonicích

V termínu od 25.4. - 30.4.2016 bude zcela uzavřena příjezdová komunikace ke garážím U Hajské z důvodů pokládky asfaltové směsi.

Markéta Bučoková, PR

Informace Energetického regulačního úřadu

Informace Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě své působnosti vymezené energetickým zákonem chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích a zároveň oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. V oblasti energetiky jsme v posledních letech svědky rozsáhlých změn (např. rozvoj decentrální výroby), které lze přirovnat k energetické revoluci.

EKIS - ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Vážení občané,
společnost EKIS si dovoluje informovat, že i pro letošní rok je ve městě Strakonice ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu zřízeno poradentské centrum EKIS - ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
EKIS poskytuje BEZPLATNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY občanům, podnikům, drobným podnikatelům i zástupcům státní správy a to osobně na pobočkách, e-mailem nebo telefonicky.

Strakonice kvetou 2016 - soutěž

STRAKONICE KVETOU 2016

Soutěž vyhlásilo město Strakonice 1. 4. 2016.

 

Jedním z důvodů proč byla soutěž vyhlášena je přání, aby byly procházky městem příjemnější, voňavější a romantičtější. Potěšit by měla zejména naše občany. Sezonní návštěvníci by pak měli postřehnout, že projíždí nebo prochází městem, kde lidé o své okolí pečují. Květiny a zeleň do městského prostoru přirozeně patří. Proč nepokračovat v nastaveném novodobém trendu Strakonic jako barevného kvetoucího města, ale tentokráte nejen za péče pracovníků věnujících se městské zeleni, ale také za přispění vás, občanů.

Tisková zpráva č. 55 (6. Duben 2016)

Zastupitelé města navštívili Měšťanský pivovar Strakonice

Ve čtvrtek 31.3.2016 členové zastupitelstva města navštívili Měšťanský pivovar Strakonice a na neformálním jednání, které vyvolalo představenstvo pivovaru, byly představeny plánované kroky v zavádění nových tankových technologií, které by měly rozšířit nabídku služeb pivovaru směrem k odběratelům.

 

Kompletní tisková zpráva: 

Plánované investiční akce společnosti E.ON

Plánované investiční akce společnosti E.ON

V souvislosti s plánovanými akcemi je společnosti E.ON povinna vás jako uživatele produktů informovat o průběhu těchto akcí a s tím spojenými odstávkami elektrické energie o kterých budete včas informováni jak v tisku, tak městským rozhlasem.

V přílohách naleznete sdělení o investiční akci rekonstrukce sítí NN v ulicích Jeronýmova, Prácheňská a Zeyerovo náměstí.

Základní informace k podávání daňového přiznání za rok 2015

Základní informace k podávání daňového přiznání za rok 2015

V příložených souborech naleznete informace potřebné k podání daňového přiznání a informační materiály k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015.

V příloze jsou mimo jiné uvedeny základní i rozšířené úřední a pokladní hodiny a upozornění na novou možnost platit daň speciální složenkou bez poplatku.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Jednání proběhne ve středu 2.3.2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Strakonice.

Kompletní znění pozvánky včetně výčtu bodů k jednání naleznete v příloze.

Markéta Bučoková, PR

Rekonstrukce mostu Jana Palacha začala

Rekonstrukce mostu Jana Palacha začala

V pondělí 15. února 2016 začala plánovaná rekonstrukce mostu Jana Palacha, která potrvá až do srpna letošního roku.

Vzhledem k tomu, že jde o velmi frekventovanou lokalitu, prosíme všechny účastníky silničního provozu o maximální opatrnost a dodržení stanoveného přechodného dopravního značení, které omezuje jízdu do dvou jízdních pruhů, pro každý směr jeden a zároveň nařizuje snížení rychlosti na 30 km/hod.

Přihlášky na Václavskou pouť 2016 jsou k dispozici

Tiskopisy - přihlášky na Václavskou pouť 2016

Formuláře přihlášek na Václavskou pouť konanou ve dnech 24. - 25.9.2016 jsou již nyní k dispozici a to jak na webových stránkách města - formuláře finančního odboru, tak si o ně mohou zájemci požádat písemně na e-mailové adrese: petra.smolikova@mu-st.cz, telefonicky na lince 383 700 520 nebo vyzvednout osobně na Finančním odboru MěÚ Strakonice.

Upozornění na statistické šetření v roce 2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016, které je navazující na předchozí ročníky šetření.

Upozornění na nové dopravní značení

Upozornění na nové dopravní značení
Nové dopravní značení je instalováno na cyklostezce vedoucí ze sídliště Mír. Prosím, věnujte mu pozornost.
Syndikovat obsah