Oficiální portál města

podnikatel

Národní akční plán

Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila usnesením č. 199 strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Cílem strategického dokumentu, který byl připraven pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty, je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v České republice a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Zdroj: MPO, více informací naleznete v příloze.

Změny živnostenského zákona

Vyšly dvě novely živnostenského zákona, obě vstupují v účinnost dne 1. 1. 2015. Zatímco první novela živnostenského zákona, kterou vyvolal zákon o civilním letectví, se týká jen velmi malého počtu osob provozujících letiště, leteckou obchodní dopravu, letecké práce nebo letecké služby a pro ty osoby bude znamenat, že jejich činnost již nebude podléhat živnostenskému zákonu, druhá novela, která vyšla ve Sbírce pod číslem 140/2014 Sb. se dotkne takřka každé podnikající osoby.

Vedení města poděkovalo úspěšnému studentskému týmu (20. Červen 2014)

Na cestu do Abú Dhabí chybějí mladým talentům peníze

Šek v hodnotě 10 tisíc korun předalo vedení města Strakonice ST Racing Teamu ze strakonické průmyslovky. Studenti Vyšší odborné, Střední průmyslové a Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích jsou českými šampióny mezinárodní vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. Stejnou částku úspěšnému týmu připsali také účastníci červnového Fóra Zdravého města.

Devatenácté zasedání zastupitelstva

Zastupitelé projednají také návrh na udělení čestného občanství

Zastupitelé budou jednat 12. března od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Strakonicích. Na programu je například návrh na udělení čestného občanství in memoriam malíři Jiřímu Rejžkovi, dále informace o hospodaření strakonické teplárny či projekty na modernizaci místních komunikací.

Tisková zpráva č. 2 (28. Únor 2014)

Na městský úřad s platební kartou

Nová služba pro klienty začne již v březnu fungovat na Městském úřadu ve Strakonicích. Na pokladny některých odborů budou instalovány terminály pro přijímání platebních karet. Jedním speciálním mobilním terminálem bude disponovat městská policie.

Kompletní tisková zpráva: 

Upozornění pro prodejce kvasného i konzumního lihu a lihovin (27. Leden 2014)

Kdo chce prodávat lihoviny, musí mít koncesi

Podnikatelé, kteří chtějí prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, musí mít po datu 17. 10. 2013 koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Systém stavebně technické prevence

Systém stavebně technické prevence (dále jen SSTP) v souladu se stavebním zákonem shromažďuje, sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na www.uur.cz - Územní plánování a stavební řád - Stavební řád - Stavebně technická prevence.

Upozornění pro podnikatele (16. Září 2013)

Nové podmínky podnikání v oblasti výroby a distribuce PHM, paliv a maziv
Upozornujeme na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

Dotace na výměnu zdroje vytápění znehodnoceného povodněmi (19. Červenec 2013)

Majitelé "utopených" kotlů mohou žádat o příspěvek

Majitelé objektů, které byly prokazatelně zasaženy letošními povodněmi, mohou žádat o výměnu zničených kotlů. Program na podporu výměny kotlů připravilo Ministerstvo životního prostředí. Příjem žádostí bude probíhat do 30. srpna 2013, resp. do vyčerpání alokované částky 100 milionů korun.

Spotřebitelský ombudsman (11. Červenec 2013)

Systém pomůže oklamaným zákazníkům domoci se svých práv

Na živnostenských úřadech začal fungovat systém Spotřebitelského ombudsmana. Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Je to označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Stromy pro Strakonice

Ke kampani Strakonice čistější a krásnější přispěje i komerční společnost

Firma DENIOS ve spolupráci s městem Strakonice zasadí v areálu Střediska výchovné péče, Klubu seniorů a Domu dětí a mládeže v Ellerově ulici č. 160 (areál bývalé MŠ Fezko) 15 okrasných stromů pro zlepšení životního prostředí ve městě. Akce se koná u příležitosti Světového dne životního prostředí 5. června 2013 od 10 hodin.

Sociální služby na Strakonicku - workshop

Účastníci budou diskutovat aktuální situaci
Informačně vzdělávací worshop zaměřený na sociální služby na Strakonicku se uskuteční dne 27. března od 10.00 hodin na Městském úřadu Strakonice v zasedací místnosti Na Stráži (nad Komerční bankou). Pořádá město Strakonice ve spolupráci s Občanským sdružením Chance in Nature – Local Action Group.

Ministr navštívil školu i firmy (8. Březen 2013)

Technické obory potřebují propagaci

VOŠ, SPŠ a SPŘS ve Strakonicích navštívil včera ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Na programu měl také návštěvu dvou největších strakonických podniků – ČZ a. s. a Johnson Controls Fabrics Strakonice a. s.

Setkání s významnými zaměstnavateli regionu (26. Listopad 2012)

Zástupci města, podniků a škol se sešli na radnici

Na strakonické radnici se v uplynulém týdnu uskutečnilo již čtvrté pracovní setkání vedení města se zástupci průmyslových firem Strakonicka a současně významnými zaměstnavateli, aby společně prodiskutovali mimo jiné i možnosti podpory technického vzdělávání v naší, v tomto oboru tradiční, oblasti. Přizváni byli kromě ředitelů dvou středních škol také ředitelé a výchovní poradci škol základních a zastoupen byl rovněž úřad práce.

Ocenění pro podnikatele a osobnosti (29. Říjen 2012)

Společností roku je Teplárna Strakonice

Akciová společnost s majetkovou účastí města Teplárna Strakonice byla vyhlášena na Fóru podnikatelů Strakonicka Společností roku 2012. Za živnostníky si ocenění vysloužila majitelka cukrárny Jana Kazbundová. Osobností Strakonic byl letos vyhlášen Arnošt Zemen, někdejší tovární jezdec ČZ Strakonice a motocyklový závodník. Ocenění pro Významného strakonického rodáka převzal Miroslav Treybal za svůj přínos v oblasti skautingu a ochrany přírody.

Novela zákona o živnostenském podnikání (20. Červenec 2012)

Změny spoří čas
Administrativní zátěž podnikatelů snižuje novela zákona o živnostenském podnikání, která nabyla účinnosti 30. června 2012. Více o povinnostech podnikatelů a živnostníků zde.

Novela mění živnostenský zákon

S novelou č. 199/2012 Sb. o rostlinolékařské péči se od 1.7.2012 mění i živnostenský zákon. Do činností, které nejsou  živností bylo doplněno  "Provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního zákona".

Odstávka živnostenského rejstříku

Registr živnostenského podnikání nebude 1. června k dispozici
Živnostenský rejstřík bude mít od 31. 5. do 4. 6. 2012 plánovanou odstávku, která se dotkne jednoho úředního dne živnostenského úřadu, tzn. pátku 1.června. V tento den nebude možné nahlížet do živnostenského rejstříku a nebude z něj možné vydat žádný výstup. Podání, která budou uplatněna dne 1.6.2012, budou postupně vyřizována po zprovoznění rejstříku. Omezení platí pro všechny živnostenské úřady. Odstávka byla vyvolána změnou zákona o silniční dopravě.
 

Nový obchodní rejstřík

Výpisy zdarma a chytré formuláře pro zápisy a změny

Nová aplikace obchodního rejstříku by podnikatelům měla ušetřit čas i peníze. Nabídne jim například jednodušší vyhledávání, chytré interaktivní formuláře a elektronické výpisy zdarma. Počítá se s tím, že v budoucnu by mohli také notáři elektronicky zapisovat změny přímo do rejstříku.

Veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb (22. Listopad 2011)

Účastníci se seznámí s výstupy projektu

Závěrečné veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Strakonice se uskuteční dnes od 13.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu. Účastníkům budou představeny aktivity komunitního plánu a výstupy projektu komunitního plánování včetně katalogu a databáze poskytovatelů sociálních služeb i služeb doprovodných na Strakonicku.

Poradenství k úsporám energií (18. Listopad 2011)

Odborníka si můžete pozvat přímo na stavbu 

Chystáte se stavět, vlastníte novostavbu nebo starší rodinný domek, plánujete rekonstrukci, změnu způsobu vytápění nebo využití obnovitelných zdrojů?  Nebo „jenom“ hledáte způsob, jak v příštím roce ušetřit za energie? Poradenská střediska EKIS sdružují odborníky s odpovídajícím vzděláním a dlouholetou praxí,  kteří vám zdarma a hlavně zcela nezávisle poradí? 

(26. Říjen 2011)

Strakonice uspěly v očích místních podnikatelů
Městem pro byznys v rámci Jihočeského kraje se letos stala Třeboň. Strakonice byly vyhodnoceny jako deváté. Jejich silnými stránkami jsou podle zveřejněných výsledků celostátního srovnávacího výzkumu kvalitní podnikatelské prostředí, solidní přístup veřejné správy a nadrůměrně dobré hodnocení vycházející z názorů místních podnikatelů, kde Strakonice obsadili třetí pozici.

Prácheňská neděle na hradě (8. Září 2011)

Regionální výrobky získají značku kvality

Odpolední neděle 11. září 2011 bude na druhém hradním nádvoří nedělí Prácheňskou. V rámci řemeslného jarmarku zde budou slavnostně předány certifikáty Prácheňsko regionální produkt výrobcům a tvůrcům tradičních kvalitních produktů spojených s naší oblastí.

Upozornění pro podnikatele (27. Červenec 2011)

Povinnosti zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředko­vání spotřebitelského úvěru.

Syndikovat obsah