Oficiální portál města

podnikatel

Putování malovanou krajinou - podpořte projekt

POSLEDNÍ MOŽNOST HLASOVÁNÍ DO PŮLNOCI

3. SRPNA - PROSÍME O PODPORU 

„Stromy místo letáků“ je název projektu Nadace Partnerství Brno, do kterého byl odbornou komisí vybrán i letošní projekt Města Strakonice, „Putování malovanou krajinou 2015“. V rámci internetového hlasování můžete i vy přispět k vylepšení svého okolí a města.

 

Úvod

Předkládané informace Vám ve stručné podobě představují hlavní investiční příležitosti na území města Strakonice. Lokality jsou rozděleny do tří typů: průmyslové zóny pro nové výrobní kapacity, obchodní zóny určené pro oblast obchodu a služeb a lokality pro výstavbu obytných objektů – bytových a rodinných domů.

Tisková zpráva č. 13 (31. Červenec 2015)

Tisková zpráva o společnosti Teplárna Strakonice a. s.

 

Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a. s.  na svém zasedání dne 30. 7. 2015 s okamžitou platností odvolalo z funkce generálního ředitele Ing. Aleše Seitze a další členy vedení, odborné ředitele pro techniku a výrobu, pro finance a pro obchod.

Kompletní tisková zpráva: 

Prodloužení částečné uzavírky v Hraniční ulici

Prodloužení termínu částečné uzavírky v Hraniční ulici

Termín částečné uzavírky místní komunikace v Hraniční ulici ve Strakonicích v úseku od křižovatky s ulicí Hallova po křižovatku s ulicí Volyňská se z důvodů provádění stavby "Eliminace parovodu Východ (V 3)" prodlužuje do 2.8.2015. 

Důvodem jsou nečekané vícepráce na přeložkách vodovodních přípojek, kanalizačních vpustí a kabelů O2, NN, UPC.

Děkujeme za pochopení.

Tisková zpráva č. 12 (25. Červenec 2015)

Nezvykle suché letní počasí trápí vodohospodáře

Nezvykle suché a teplotně nadprůměrné letní počasí ubírá zásoby vody.

Dle vyjádření pracovníků životního prostředí prozatím situace není kritická, nicméně prosíme obyvatele, aby bedlivě zvážili každé použití vody na zalévání, doplnění bazénů a pod.

Pro ilustraci uvádíme množství vody, které proteče řekou Volyňkou. Měřeno v Něměticích,

současný průtok 0,461 m3/sec. Nízký průtok znamenající kritickou hranici sucha je 0,440m3/sec.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 11 (24. Červenec 2015)

Čerpání dotačních titulů v novém volebním období probíhá kontinuálně s mnohem větším důrazem na preciznost zpracování žádostí

 

Na nové vedení města se snesla vlna kritiky díky neodbornému a nedostatečnému čerpání dotačních titulů.

Jak uvedl Týdeník Strakonicko ústy dopisovatele, radnice nevyužívá vyhlášených dotačních titulů. Tato informace je naprosto pro čtenáře zkreslující a vytržená z kontextu.

Kompletní tisková zpráva: 

Stěhování policie je v plném proudu

Stěhování policie je v plném proudu

Od 1. září 2015 dojde ke změně sídla Obvodního oddělení policie Strakonice, Dopravního inspektorátu Územního odboru policie Strakonice a Cizinecké policie.

Tisková zpráva č. 8 (15. Červenec 2015)

Aktuality z hradního safari

Bohužel tentokrát jsme posly špatných zpráv. Za poslední velmi krátkou dobu se v safari přihodilo hned několik velmi nepříjemných událostí.

Kompletní tisková zpráva: 

Částečná uzavírka komunikací a chodníků

Částečná uzavírka komunikací a chodníků

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje částečnou uzavírku místních komunikací a chodníků v ul. Družstevní, Stavbařů, Školní a Bezděkovská, dle přiložené situace viz přílohy (etapa 2 a 3).

Uzavírka místních komunikací se povoluje z důvodu provádění rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek.

Přerušení dodávky vody - Nový Dražejov 15.7.2015

Přerušení dodávky pitné vody

 

Technické služby města Strakonice, s.r.o. oznamují přerušení dodávky pitné vody  ve středu 15.7.2015 v době od 8.00 – 12.00 hodin. 

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu. 

Následky vichřice

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Upozornění na probíhající terénní práce v Máchově ulici

Terénní práce v Máchově ulici povedou k rozšíření parkovacích míst ve městě

 

V pátek 17.7.2015 budou zahájeny na pozemku č. 554/III k.ú. Strakonice terénní úpravy, které povedou ke vzniku nových parkovacích míst v lokalitě Máchovy ulice.  Samotnou rekonstrukci si z části vynutila potřeba vzniklá v důsledku rekonstrukce sportovní haly a dílem se jedná o celkový nedostatek parkovacích míst ve městě.

Rekonstrukce v hodnotě 383 000 Kč je plně hrazena z nákladů města.

Průběh úklidu následků středeční vichřice

Průběh úklidu následků středeční vichřice

Ničivou vichřicí popadané stromy od včerejších časných ranních hodin zaměstnávají všechny pracovníky technických služeb, ale i ostatní složky záchranného systému města. 

Následky ničivé středeční vichřice se daří s úspěchem likvidovat, jak sdělil vedoucí Technických služeb města Strakonice Ing. Ludvík Němejc. Naprosto dokonale funguje spolupráce a organizace celého týmu zajišťujícího hladký a bezpečný průběh při odstranění všech následků vichřice.

Havárie vodovodního řadu - ul. Českých lesů

Havárie vodovodního řadu

Na základě oznámení Technických služeb města Strakonice upozorňujeme občany na havárii vodovodního řadu DN 300 v ulici Českých lesů.

Příčinu poruchy není možné v tuto chvíli odhadnout.

Z důvodů této havárie bude v ulicích Podsrpenská a Českých lesů přerušena až do dnešních večerních hodin dodávka pitné vody. 

Dodávka pitné vody bude zajištěna cisternou, která bude projíždět ulicí Podsrpenskou a poté bude postavena nad křižovatkou s ulicí K Hajské.

Větrná kalamita 8.7.2015 Strakonice

Vyjádření vedení města k větrné kalamitě 8.7.2015

 

V časných ranních hodinách dne 8.7.2015 postihla město Strakonice rozsáhlá ničivá vichřice, jejíž následky v současné chvílí likvidují všechny dostupné složky technických služeb. V rámci vzniklé pracovní skupiny ve které jsou mimo jiné vedení města, zástupci jednotlivých dotčených odborů, technické služby a jiné záchranné složky, se monitorují vzniklé škody, které ovšem v tuto chvíli ještě není možné zcela přesně odhadnout. Předpokládá se, že škody dosáhnout miliónových hodnot.

Syndikovat obsah