Oficiální portál města

turista

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

Výlovy rybníků na Strakonicku 2015

K podzimu neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Protože náš kraj je na vodní plochy bohatý nabízíme všem milovníkům této podzimní atrakce nabídku jednotlivých termínů výlovů rybníků na Strakonicku.

Přejeme příjemné zážitky.

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na prestižní výstavu fotografií - Steve McCurry

Prestižní výstava fotografií světového fotografa Steva McCurryho bude návštěvníkům přístupná od 6. - 31.10.2015 v Rytířském sále strakonického hradu.

Pořádá Městské kulturní středisko Strakonice.

 

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

V pátek 2.10.2015 bude přerušena dodávka pitné vody, v čase od 8.00 - 12.00 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části Otavské ulice ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ulice Nová a ulice U Větrolamu.

Společnost Technické služby Strakonice, s.r.o. provedou opravu havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově.

V případě podrobnějších informací, volajte telefonní číslo: 724 974 001

Vodní mlýn Hoslovice - hlasujte!

Podpora Vodního mlýna Hoslovice

Agentura CzechTourism zařadila do soutěže DestinaCZe 2015 Vodní mlýn Hoslovice.

Jedná se o soutěž, která probíhá již třetím rokem. Široká veřejnost rozhoduje o nejlepších destinacích České republiky pro daný rok. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitní nabídce služeb cestovního ruchu v ČR a zajímavých místech, která lze při cestování po Česku navštívit.

Tisková zpráva č. 30 (30. Září 2015)

Jeden z velkých zaměstnavatelů ve Strakonicích, firma Denios, s.r.o., zahájil stavbu nového výrobního závodu

 

V pátek 25.září 2015 byl za přítomnosti vedení města zastoupeného starostou Břetislavem Hrdličkou, dále generálního dodavatele stavby, generálního projektanta a jednatele společnosti DENIOS Jana Matějky slavnostně  položen základní kámen nového výrobního závodu této společnosti v areálu průmyslové zóny Na Jelence.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 29 (24. Září 2015)

Malá okružní křižovatka Ellerova – Na Ohradě byla po třech týdnech výstavby slavnostně uvedena do provozu

 

Ve středu 23.9.2015 byla za přítomnosti zástupce Jihočeského krajského úřadu Milana Veleby, uvedena do provozu Malá kruhová křižovatka Ellerova – Na Ohradě.

Slavnostního aktu se za město Strakonice, jako investora akce, zúčastnili starosta města Břetislav Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 28 (22. Září 2015)

Běh naděje

Charitativní akci na podporu  výzkumu rakoviny, kterou pořádá  25. protiletadlová raketová brigáda  Strakonice armády ČR ve spolupráci s městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví, přišel podpořit i starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 27 (21. Září 2015)

Strakonická radnice sport podporuje

Sport a jeho podpora je diskutované téma na všech úrovních politiky, vedení obcí, měst a  koneckonců i státu. Často tato otázka bývá oblíbeným bodem ve volebních programech.

Kde ale začíná a kde má končit podpora sportu, jaký sport bude preferován, a který naopak bohužel zůstane v ústraní a nepovšimnut.

Kompletní tisková zpráva: 

Muži na správné straně I. díl - knižní novinka

Knižní novinka v městském informačním centru

Kniha Muži na správné straně I. díl od Dušana Vávry popisuje životní osudy občanů Strakonicka, kteří bojovali v zahraniční armádě na bojištích II. světové války. 

Kniha byla slavnostně pokřtěna v sobotu 12. září v Rytířském sále strakonického hradu. Zakoupit si ji můžete v městském infocentru. Cena publikace je 300 Kč.

Markéta Bučoková, PR

Tisková zpráva č. 26 (9. Září 2015)

Městské informační centrum Strakonice úspěšně prošlo certifikační komisí

A.T.I.C. ČR – Asociace turistických center České republiky společně s agenturou CzechTourism každoročně uděluje na základě žádosti jednotlivých informačních center Certifikaci služeb turistických informačních center.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 25 (7. Září 2015)

Strakonický Měšťanský pivovar, a.s. se i letos zúčastnil 58. ročníku prestižní degustační soutěže žatecká Dočesná 2015 a přihlásil do ní pět druhů piva: Dudák Švanda, Dudák světlý ležák, Dudák světlý ležák Premium, Otavský Zlatý a  Klostermann.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 24 (7. Září 2015)

Lubomír Brabec a Fere Angeli - společné vystoupení na závěr prázdnin ve sv. Markétě

Bohulibá myšlenka přizvat dětský pěvecký sbor Fere Angeli ke společnému „Svatojánskému koncertu“, se v posledním prázdninovém týdnu zhmotnila v úchvatných prostorách strakonického kostela sv. Markéty v realitu.

Kompletní tisková zpráva: 

Cvičení jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Strakonice

Cvičení jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Strakonice

Pod záštitou Kanceláře tajemníka Městského úřadu Strakonice proběhne v pátek 11. září 2015 od 16.00 hodin ve venkovním areálu Zimního stadionu STARZ Strakonice a na levém břehu řeky Otavy na jezu u Křemelky cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Strakonice.

K vidění bude záchrana tonoucího na jezu, nácvik likvidace požáru a použití příslušné techniky.

Markéta Bučoková, PR

Tisková zpráva č. 23 (3. Září 2015)

Pátý ročník Procházky městem za magického úplňku nadchl více jak šest stovek návštěvníků

Letošní léto se opravdu vydařilo, nejenom, že počasí přálo venkovním kulturním akcím, které každému pořadateli spolehlivě napnou nervovou soustavu, ale i den na který vyšel poslední letní úplněk byl dnem víkendovým.

Obě tyto skutečnosti jsou obrovskou vstupní devizou při pořádání podobných akcí a přidáme-li k tomu bravurně vymyšlený a sestavený program, nic nebrání zdárnému průběhu akce.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 22 (3. Září 2015)

K bystě Josefa Režného byla instalována pamětní deska

Ohlédneme-li se do minulosti, 21. srpna 2014 byla v parku nad hradem ve Strakonicích slavnostně odhalena bysta známého strakonického dudáka,  folkloristy a výrazné osobnosti českého národopisu Josefa Režného.

Již bývalé vedení města bylo upozorňováno, že ne každý návštěvník našeho města zná historii dudáctví na Strakonicku a proto se uvažovalo o instalaci pamětní desky představující právě osobu Josefa Režného.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah