Částečná uzavírka silnice I/4, ul. Písecká

Krajský úřad Jihočeský kraj povoluje
žadateli – právnické osobě M-SILNICE a.s,.zastoupené na základě plné moci fyzickou podnikající osobou Pavlem Bílkem, částečnou uzavírku silnice I/4, ul. Písecká, (v úseku od objektu Jihospolu směr od Prahy vpravo kolem křižovatek s MK Raisova a II/173 ul. Lidická k mostu přes řeku Otavu ev. č. 4-045), Strakonice

Termín: 20. 3. - 16. 6. 2018

 

Důvod: provádění stavby „I/22 Strakonice“

 

Vedení dopravy: Po dobu částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I/4 bude umožněn průjezd pro veškerou dopravu ve zbývajícím jízdním pruhu. Po dobu uzavírky je vedení pravidelných autobusových spojů (včetně MHD) navrženo takto:

Linky pravidelné linkové dopravy:

 

1. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Ellerova-Hvězda

 

Náhradní zastávka: Strakonice, Ellerova-MŠ Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380120 Strakonice - Čejetice, Mladějovice
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice – Radomyšl
- linky 370004 Stachy, Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha

 

2. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, sídl. 1. máje
Náhradní zastávka: bez náhrady. Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

 

- linky 380020 Strakonice - Blatná

- linky 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- linky 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice
- linky380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
- linky 380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice
- linky 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice - Radomyšl

 

Linky MHD:
linka 385004 Strakonice, žel. st. - Strakonice, Velké nám. - Strakonice, Raisova - Strakonice, žel. st.
linka 385005 Strakonice, Modlešovice - Strakonice, žel. st. - Strakonice, Raisova - Strakonice, Sídliště - Strakonice, Starý Dražejov.

 

Po dobu uzavírky budou spoje linek MHD 385004 a 385005 vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ul. - Nerudova ul. - Lidická ul. a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky Raisova
a Raisova I. Jako náhradní zastávky budou používány dočasně zřízené zastávky v ulici Nerudova.

 

Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětný úsek silnice I/4 smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Druh a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a SH dne 14. 3. 2018, pod č. j. KUJCK 36749/2018.
4. V době 6:00 – 18:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
5. Každou neděli počínaje nedělí 6. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
6. Ve svátek 2. dubna, 1. května a 8. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
7. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu či Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
8. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice I/4 z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
9. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření v obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek.

Na tomto oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou
- nejbližší obsluhovaná zastávka
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním opatření
10. Za bezpečnost silničního provozu na silnici I/4 a za veškeré škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Luděk Zemen, tel. č. 725 796 272.
11. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
12. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu správního deliktu, za který může silniční správní úřad uložit pokutu podle příslušných ustanovení silničního zákona.

Změna jízdních řádů MHD Stejně jako každý rok je připravována změna jízdních řádů....
Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice....
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Strakonice - středa 18. 4. 2018 od 15.00...
Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice   Město Strakonice ve...
Oznámení o dočasné změně provozních hodin pro veřejnost u pobočky Pošta Strakonice 2 V...
Strojní čištění města jednotlivých lokalit začíná 4. 4.  a potrvá do 1. 6. 2018....
Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Zebra se za tebe nerozhlédne Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol...
Jízdenka JIKORD plus JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...