Oficiální portál města

Historický kalendář - výročí - 7.3.1799

Narodil se v Strakonicích František Ladislav Čelakovský, národní obrozenec a básník.

Napsal (výběrem): Mudrosloví národu slovanského v příslovích (1851), Ohlas písní ruských (1829), Ohlas písní českých (1840), Růže stolistá (1840) atd.