Instituce podporující podnikání v ČR

Podpora rozvoje malých a středních podniků z prostředků státního rozpočtu je v ČR zajišťována v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání prostřednictvím programů finanční podpory vyhlašovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích.

 

Na základě tohoto zákona jsou vypracovávány programy podpory malého a středního podnikání, které podnikatelům usnadňují realizaci jejich podnikatelských záměrů, přispívají ke zvýšení jejich ekonomické síly a podporují vytváření nových pracovních míst. Cílem podpory malého a středního podnikání je vytvořit příznivé podmínky pro podnikání, zejména v přístupu ke kapitálu, dostupnosti informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, průběžně aktualizovat nástroje a systémy podpory s pravidly uplatňovanými v zemích ES.

 

V České republice existuje mnoho agentur a institucí, které mohou nejen začínajícím podnikatelům, firmám a podnikům pomoci při řešení problémů z různých oblastí podnikání. Mezi základní poskytované služby patří například:

 

· informační podpora a služba malým a středním podnikům – otázky založení firmy, exportu, technologií, marketingu, financí a zdanění, řízení jakosti – hledání zaměstnanců, dodavatelů, nových prostor a výcvikových kurzů

 

· poradenství v oblasti využívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev, vlády a organizací podporujících malé a střední podnikání – např. dotace na zvýšení zaměstnanosti, dotace na získání certifikátu, dotace na náklady spojené s kapitálovým vstupem, dotace na pořízení pojízdné prodejny, dotace na činnost sdružení, bankovní záruky (cenově zvýhodněné záruky, regionální záruka za bankovní úvěr, záruka za kapitálový vstup), programové úvěry atd.

 

1. Agentura pro podporu podnikání a investic/ CzechInvest

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací (inkubátory, vědeckotechnologické parky) prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

K rozvoji domácích společností a vzniku nových firem přispívá CzechInvest prostřednictvím svých služeb, rozvojových programů a práce na zlepšování podnikatelského prostředí. Zároveň zůstává výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek a jeho úkolem i nadále zůstává získávání přímých zahraničních investic pro ČR.

Agentura CzechInvest má centrálu v Praze a dále můžete najít její zastoupení ve 13 krajích České republiky a na 9 zahraničních zastoupeních.

 

Bližší informace – kontakty:

 

Czech Invest

Štěpánská 15

120 00 Praha

Tel: 2 96342500

Fax: 2 96342502

Email: marketing@czechinvest.org

www.czechinvest.com

 

Czechinvest - Regionální kancelář pro Jihočeský kraj,

Husova 5

370 01 České Budějovice

Tel.: 387 962 413 – 6

www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

 

2. Česká agentura pro podporu obchodu / CzechTrade

 

Hlavním posláním agentury CzechTrade  je zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

 

Agentura nabízí:

· informace o teritoriích

· informace o produktech na zahraničních trzích

· služby expertů v zahraničí

· informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách

· informace o zahraničním obchodě ČR

· informace o české a světové ekonomice

· pořádání seminářů a worshopů atd.

 

Bližší informace – kontakty:

 

Czech Trade

Česká agentura na podporu obchodu

Sídlo: Dittrichova 21, 128 01  Praha 2

Tel: 224 907 500

Fax: 224 907 503

Email: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

 

3. Česká exportní banka, a. s.

 

Posláním České exportní banky je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

 

Bližší informace – kontakty:

 

Česká exportní banka, a. s.

Vodičková 34

111 21 Praha 1

Tel: 222 843 111

Email: ceb@ceb.cz

www.ceb.cz

 

4. Exportní a garanční pojišťovací společnost, a. s.

 

EGAP je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.

 

EGAP nabízí pro podnikatele celou škálu služeb, například:

· pojištění vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům - pojištění proti krátkodobým politickým rizikům, pojištění středně a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, pojištění potvrzeného akreditivu, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění exportních bankovních záruk, atd.

· pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům – pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům

 

Bližší informace – kontakty:

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.

Vodičkova 34/701

111 21  Praha 1

Tel: 222 841 111

Fax: 222 844 001

Email: info@egap.cz

www.egap.cz

 

5. Jihočeská hospodářská komora

 

Úkoly a činnosti, které mohou pro podnikatele zajišťovat hospodářské komory:

 

a. Informační servis – informace o českých a zahraničních firmách, hospodářské informace, informace o nabídkách a poptávkách na spolupráci českých a zahraničních firem, databáze zahraničních obchodních, průmyslových a hospodářských komor, obchodní mise Hospodářské komory ČR, informace o oficiální účasti ČR na veletrzích atd.

 

b. Poradenství – úvodní konzultace a konzultace o státních programech malého a středního podnikání, exportní poradenství, konzultace o službách a produktech institucí pomáhajícím podnikatelům, informace o programech EU realizovaných v ČR, zpracování podnikatelských záměrů při žádosti o úvěr.

 

c. Vzdělání – zajištění seminářů a vzdělávacích akcí, revize hasících přístrojů, elektronického zařízení, apod.

 

d. Další služby – zprostředkování nákupu a prodeje – použitých i nových obráběcích strojů, skladů, obalů, kanceláří, drobná manipulace materiálu

 

Členství podnikatelů přináší:

· snadný přístup ke komplexu informací

· pravidelnou informovanost o aktivitách hospodářské komory

· výrazné slevy u poskytovaných informací a akcí

· bezplatnou prezentaci v databázi HK ČR

· tvorba podnikatelského prostředí

 

Členství podnikatelům umožňuje:

· aktivně se podílet na činnosti komory v různých odborných sekcích (stavební, exportní…)

· spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu

 

Bližší informace – kontakty:

 

Jihočeská hospodářská komora

oblastní kancelář Strakonice

Palackého náměstí 106

38601 Strakonice

Tel.: 383 323 079

www.jhk.cz

 

6. Regionální rozvojová agentura jižních Čech

 

RERA a. s.

Boženy Němcové 49/3

370 01 České Budějovice

Tel.: 386 720 858

www.rera.cz

 

7. Další důležitá informační místa s působností v celé ČR

 

· Agentura pro rozvoj podnikání

· Agrární komora ČR (http://www.agrocr.cz/)

· Asociace leasingových společností

· Asociace pro poradenství v podnikání

· Asociace zaměstnavatelů ČR

· Česká marketingová společnost (http://www.cms-cma.cz)

· Design centrum České republiky

· Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz)

· Informační centrum Evropské unie

· Korespondenční Euro Info Centrum (http://www.euroinfocentrum.cz)

· Národní vzdělávací fond (http://www.nvf.cz)

· Regionální poradenská informační centra

· Sdružení podnikatelů ČR (http://www.sdruzenispcr.cz)

· Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz)

 

Další informace o podpoře podnikání naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – www.mpo.cz

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...