KPH - Mucha trio

Datum: 
15.11.2017 - 19:00
Místo konání: 
Dům kultury

Účinkující:
Johanna Haniková – klavír. Dvojnásobná laureátka Mezinárodní smetanovské klavírní soutěžea držitelka Ceny Bedřicha Smetany, studovala hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u prof. Moniky Tugendliebové. Pod jejím vedením se prosadila jak v národních soutěžích, tak i na poli mezinárodním -1. cena v soutěži Prague Junior Note, 1. cena v mezinárodní hudební soutěži Pro Bohemia, titul laureáta na mezinárodní klavírní soutěži „Mladý klavír Pražské konzervatoře“.
Vystupovala na prestižních hudebních festivalech (MHF Janáčkův máj, AutunnoMusicale a Como, Svátky hudby v Praze, Pražské klarinetové dny). Jako sólistka spolupracovala s Janáčkovou filharmoniíOstrava v Beethovenově
1. klavírním koncertu C Dur a koncertu a moll Roberta Schumanna, který provedla rovněž s Plzeňskou filharmonií ve finále 32. ročníku MSKS 2016v rámci festivalu Smetanovské dny. V oblasti komorní hudby spolupracuje se sólistou NDa Státní opery PrahaIvo Hrachovcem, se kterým v r. 2014 vydala CD se skladbami Leoše Janáčka (za spoluúčasti sólistky NDSimony Procházkové). Pravidelně vystupuje v klarinetovém triu spolu s vítězkou AVHhouslistkou Ludmilou Pavlovou a laureátkou Pražského jara 2015, klarinetistkou Annou Paulovou. V neposlední řadě také koncertuje se svou mladší sestrou, houslistkou Miriam Magdalenou Hanikovou, několikanásobnou vítězkou mezinárodních houslových soutěží. Své klavírní umění pravidelně zdokonaluje na kurzech vedených významnými osobnostmi světového interpretačního umění (I.Klánský, Eugen Indjic, I.Kahánek, A.Jasiński, M.Primachenko, Irvin Venyš, Phillip Cuper). V současné době studuje hru na klavír na HAMU ve třídě Prof. Ivana Klánského. V květnu tohoto roku se Johanna Haniková představí posluchačům v rámci Talentina2016 s Filharmonií Bohuslava Martinův Schumannově klavírním koncertu, vříjnu pak s Moravskou filharmonií Olomoucv Beethovenově 3. klavírním koncertu c moll.
Anna Paulová – klarinet. Klarinetistka Anna Paulová (nar. 1993) získala 2. cenu a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015. V červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka. Studentka2. ročníku Akademie múzických umění v Praze na sebe upozorňovala od dětství na národních i mezinárodních soutěžích, kde získávala nejvyšší ocenění.
Je držitelkou řady cen znárodních a mezinárodních soutěží. Získala dvě první ceny na celostátní soutěži ZUŠ (2006, 2009), 1.cenu na Soutěži Konzervatoře Plzeň(2009), 1.cenu na Soutěži konzervatoří v Ostravě, 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Marco Fiorindo v Turíně-Itálie(2009), 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži v Kršku-Slovinsko, 1.cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Markneukirchener Wettbewerb für junge Instrumentalisten-Německo, 1.cenu na Mezinárodní soutěži dechových dřevěných nástrojů ve Wroclawi -Polsko(2010), 2. cenu na soutěži Pro Bohemia v kategorii všech dechových dřevěných nástrojů, 1. cenu na Mezinárodní klarinetové soutěži Giacomo Mensi v Breno-Itálie(2011), 1.cenu na soutěži Yamaha Stipendium pro dřevěné dechové nástroje(2012) a stala se finalistkou soutěže pro mladé hudebníky Oldenburg-Německo (2013).
Největším úspěchem Anny Paulové je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jarov květnu 2015, kde získala ještě řadu zvláštních cen, včetně Ceny Nadace Bohuslava Martinů, Ceny Nadace Gideona Kleina a Ceny pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže.
Jako sólistka vystoupila s Pražskou komorní filharmonií, Talichovou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře, Hodonínským symfonickým orchestrem, Polskou komorní filharmonií Sopot, OrchestraSinfonica Città di Grosseto a Inter>Camerata komorní orchestr Wroclaw.
Patří k vítězům konkurzuZahraj si s Českou filharmoniía v červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Na klarinet začala hrát v jedenácti letech u Karla Mezery. V patnácti letech vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmoniípod vedením Leoše Svárovského. Od roku 2009 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové. Od roku 2010 docházela ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Od října 2013 studuje na Akademii múzických umění v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše.
Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů (Philippe Berrod, Paul Meyer, Michel Lethiec, Sabine Meyer, Reiner Wehle, Karl Leister, Wenzel Fuchs, Michael Rusinek, Jan Jakub Bokun, Thomas Martin). Zúčastnila se Pražských klarinetových dnůa Mezinárodního klarinetového festivalu v Žirovnici, Klarinetových kurzů Ludmily Peterkové, Mezinárodní letní akademie Praha-Vídeň-Budapešť ISA-Rakousko (Sharon Kam, Jiří Hlaváč, François Benda), Clarimania 2011-Wroclaw, kurzů naConservatoire á rayonnement régional de Paris u Francka Ameta, Summer Campus 2013 Rostock-Německo (Shirley Brill) a Dartington International Summer School 2014 –Anglie (Chen Halevi).
Ludmila Pavlová – housle. Narodila se v r. 1994 v Praze a již ve 4 letech začala s hrou na housle. Studovala na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy a pokračovala ve třídě prof. Pavla Kudeláska na Pražské konzervatoři. S úspěchem se účastnila soutěží - 1. cena na soutěži Plzenecké housličky a Filcíkova Chrast. V letech 2006, 2007 a 2009 získala 1. místo v Houslové soutěži s mezinárodní účastí J. Muziky v Nové Pace a zároveň i diplom za nejlepší provedení povinné skladby. Ve svých 13 letech debutovala v pražském Rudolfinu s Josefem Sukem v rámci cyklu koncertů „Josef Suk uvádí mladé talenty“ a rok poté provedla Koncert pro housle a orchestr e moll F. Mendelsohna-Bartholdy ve Spojených arabských emirátech. V následujících letech vystupovala jako sólistka s mnohými orchestry, spolupracovala s orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem GJN, Filharmonií mladých Praha, Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře atd.
Svůj hudební rozhled si rozšiřovala na mistrovských kurzech s Charlesem Avsharianem, Robertem Davidoviči, Leošem Čepickým, Ivanem Ženatým a Zdeňkem Golou. Vr. 2014 zvítězila naAkademiiVáclava Hudečka v Luhačovicích a byla oceněna mistrovskýmnástrojemPetra Rácze a vystupovala na turné s Václavem Hudečkem.
Vsoučasné době studujenaAkademii múzických umění v Praze uProf. Ivana Štrause a Pavla Šporcla. Absolvovala studijní pobytna Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u koncertního mistra Vídeňských symfoniků Prof. Jana Pospíchala.
Repertoár mladé umělkyně zahrnuje díla od barokních až po soudobé autory. Kromě slavných koncertů a světových sonát je na jejích recitálech ke slyšení i mnoho české hudby L. Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka, B. Smetany, J.Suka nebo i O. F. Korteho. Kromě sólové dráhy je Ludmila členkou Mucha tria (s Johannou Hanikovou a Annou Paulovou), vystupuje jak na domácí půdě, tak v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Belgie, Estonsko, Japonsko).
Vystoupila pod taktovkou Ondreje Lenárda a Jacka Martina Händlera. Její housle zazněly za doprovodu Janáčkovy filharmoniea v rámci projektu České filharmonie na masterclass s Anne-Sophie Mutter. Rok 2017 je pro Ludmilu významným nejen sólovým vystoupením na zahajovacím koncertě sTeplickou filharmoniípod taktovkou Schlomo Mintze, ale také uvedením 1. ročníku vlastního festivalu Podkrkonošské hudební léto.
Program:
Waldemar von Baussnern: Serenáda pro housle, klarinet a klavír
Ruhig, graziös
Möglichst schnell, ausgelassen
Sehr ruhig
Mit Grazie und Humor
Darius Milhaud: Suita pro housle, klarinet a klavír
Ouverture
Divertissement
Jeu
Introduction et Final
Dimitrij Šostakovič: Pět kusů pro housle, klarinet a klavír 
Preludium
Gavotte
Elegie
Waltz
Polka
Aram Chačaturjan: Trio pro housle, klarinet a klavír
Andante con dolore, molto espressione
Allegro
Moderato

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice. Z ...
Dobročinný bazar oblečení v sobotu 24. února 2018 od 13.00 – 16.00 hodin v ...
Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Rada Jihočeského kraje schválila dne 15. února 2018 vyhlášení konkurzních řízení na...
19.Únor 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...