Parlamentní volby 2017

Oznámení pro občany

 

Ve dnech 20.-21.10.2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Změna volební místnosti

 

Ve Strakonicích dochází ke změně ve volebním okrsku č. 24 – volební místnost  je v bývalých kasárnách Armády ČR, Tovární ulice č.p. 395 (dříve byla volební místnost v učebně v Autoškole PELLA) – viz plánek.

Dále ve volebním okrsku č. 26 budou mít voliči z Podsrpu možnost opět odvolit v budově bývalé ZŠ Podsrp v pátek 20.10.2017 v době od 15,30 do 16,00 hodin. V pátek od 14,00 do 22,00 i v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin pak mohou voliči odvolit standardně ve volební místnosti č. 26 v jídelně ZŠ Povážská.

 

Pro členy okrskových volebních komisí

 

Upozorňujeme všechny členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegovaných od volebních stran, že I. zasedání OVK se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 14,00 hodin ve velkém sálu MěKSu. Členové budou pozváni na toto zasedání telefonicky.  Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 383 700 221, 383 700 210 nebo 724 232 888 nejpozději do pondělí 25.9.2017.

V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.

 

Voličské průkazy

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volení místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 13.10.2017
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 13.10.2017
  • osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 18.10.2017

 

Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 5.10.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou.

Přijměte pozvání 25. protiletadlového raketového pluku, Armádního sportovního klubu...
Burza škol Prezentace středních škol a odborných učilišť jsou určeny především žákům...
Pozvánka na seminář - „Kotlíkové dotace“ Seminář k dotačnímu programu Jihočeského...
Pivovarský stánek - prodejna je přemístěna. Z důvodů stavby zcala nové prodejny, je...
Již se hlasuje v letošní soutěži Strakonice kvetou. Od 1. 9. - 30. 9. 2017 dejte svůj...
Nové zázemí pro sportovce extraligy házené Nově vybudované šatny se zázemím umožní...
P O Z V Á N K A na 19. zasedání Zastupitelstva  města Strakonice,...
Vedení města Strakonice sděluje občanům, že akce Hnutí ANO, která se ve Strakonicích...
V příloze naleznete návod jak postupovat v případě, že potřebujete podat žádost o vydání...
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice zve všechny příznivce dobré zábavy na letošní...
Ojedinělou expozici motocyklů, kol a zbraní mohou vidět návštěvníci v areálu ČZ a. s....
Při slavnostním otevření nového Městského informačního centra na strakonickém hradě byl...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...