Projednání rekonstrukce ulice Dr. Jiřího Fifky

Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5. 2018 uspořádané městem Strakonice. Autorem, městem zadané architektonické studie, je architektka Dana Zákostelecká, která osobně studii na veřejném projednání představila. Úvodního slova se za vedení města ujal místostarosta Rudolf Oberfalcer, který nastínil záměr a důvody rekonstrukce řešené lokality.
Stěžejními body řešeného území bylo zachování zeleně, zvýšení počtu parkovacích míst a změna umístění a typů kontejnerových stání v této lokalitě.
Obyvatelé požadovali zachování mozaiky a nájezdy k rodinným domům. Živější diskuze se rozběhla ve chvíli, kdy došlo na řešení parkovacích míst. Obyvatelé by rádi viděli citelnější nárůst parkovacích stání, ovšem neradi na úkor pozemků, které jsou ve vlastnictví SVJ.
Studie řeší navýšení parkovacích stání v řádu několika desítek míst s tím, že bude nezbytné využít části pozemků právě ve vlastnictví SVJ. Pro tento účel se budou muset vlastníci dohodnout na odprodeji části pozemků.
Částečně dojde k zúžení stávajících chodníků, nicméně bude zachována normou stanovená šíře. Ani tato změna neznamenala pro zúčastněné obyvatele překážku.
Zeleň, pokud dojde k realizaci investice, nebude stavbou nikterak zasažena. Naopak se počítá se zachováním stávajících dřevin. Ostatně ty se nacházejí na soukromých pozemcích, což už samo o sobě je závazkem, který pokud by mělo k odstranění stromu dojít, pak by bylo nezbytné projednat s majitelem pozemku, na kterém se dřevina nachází a následně provést náhradní výsadbu. Nicméně o této možnosti se neuvažuje.
V lokalitě jsou navržena polozapuštěná kontejnerová stání na TKO, která budou citlivě zasazena do prostoru tak, aby co nejméně bránila dopravnímu provozu a byla komfortně obslužná jak pro občany, tak pro pracovníky technických služeb, kteří zajišťují jejich svoz.
Na závěr jednání místostarosta Rudolf Oberfalcer zdůraznil nutnost dalšího projednání, které bude následovat po zapracování vznesených připomínek.

V Lidické ulici ve Strakonicích u vstupu do domova pro seniory se našel dámský...
Upozornění na uzavření Městského informačního centra Strakonice v průběhu vánočních...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019   Jihočeský kraj...
VÁNOČNÍ JARMARK Sokolovna Strakonice Na Stráži - 11. 12. od 9.00 - 18.00 hodin a 12. 12...
Vánoční posezení seniorů a vánoční punč - Dům kultury Strakonice, čtvrtek 13. 12. 2018 od...
KRÁTKODOBÉ UZAVŘENÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ   Z důvodu stavebních úprav...
Dnes ve středu 28. 11. 2018 bude po celý den zcela uzavřena pro občany podatelna v...
Rozsvícení vánočního stromu v neděli 2. 12. 2018 Program začíná v 15.00 hodin. První...
Čertovský rej ve Strakonicích V sobotu 1. 12. 2018 Představí se na 150 čertů z Dolního...
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...