Projednání rekonstrukce ulice Dr. Jiřího Fifky

Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5. 2018 uspořádané městem Strakonice. Autorem, městem zadané architektonické studie, je architektka Dana Zákostelecká, která osobně studii na veřejném projednání představila. Úvodního slova se za vedení města ujal místostarosta Rudolf Oberfalcer, který nastínil záměr a důvody rekonstrukce řešené lokality.
Stěžejními body řešeného území bylo zachování zeleně, zvýšení počtu parkovacích míst a změna umístění a typů kontejnerových stání v této lokalitě.
Obyvatelé požadovali zachování mozaiky a nájezdy k rodinným domům. Živější diskuze se rozběhla ve chvíli, kdy došlo na řešení parkovacích míst. Obyvatelé by rádi viděli citelnější nárůst parkovacích stání, ovšem neradi na úkor pozemků, které jsou ve vlastnictví SVJ.
Studie řeší navýšení parkovacích stání v řádu několika desítek míst s tím, že bude nezbytné využít části pozemků právě ve vlastnictví SVJ. Pro tento účel se budou muset vlastníci dohodnout na odprodeji části pozemků.
Částečně dojde k zúžení stávajících chodníků, nicméně bude zachována normou stanovená šíře. Ani tato změna neznamenala pro zúčastněné obyvatele překážku.
Zeleň, pokud dojde k realizaci investice, nebude stavbou nikterak zasažena. Naopak se počítá se zachováním stávajících dřevin. Ostatně ty se nacházejí na soukromých pozemcích, což už samo o sobě je závazkem, který pokud by mělo k odstranění stromu dojít, pak by bylo nezbytné projednat s majitelem pozemku, na kterém se dřevina nachází a následně provést náhradní výsadbu. Nicméně o této možnosti se neuvažuje.
V lokalitě jsou navržena polozapuštěná kontejnerová stání na TKO, která budou citlivě zasazena do prostoru tak, aby co nejméně bránila dopravnímu provozu a byla komfortně obslužná jak pro občany, tak pro pracovníky technických služeb, kteří zajišťují jejich svoz.
Na závěr jednání místostarosta Rudolf Oberfalcer zdůraznil nutnost dalšího projednání, které bude následovat po zapracování vznesených připomínek.

Zapojte se do kampaně Do práce na kole Hlavním smyslem kampaně DPNK je ukázat...
Připomínky k MHD K červenci letošního roku budou zpracovány nové jízdní řády...
V lokalitě Nový Dražejov jsou aktuálně káceny zbytky původní aleje, která musí...
Varování před nebezpečím padajících stromů v lesích a parcích v okolí města...
Stejika, s.r.o., Strakonice nabízí pro letošní rok soubor příměstských táborů Dívčí...
Zákaz návštěv od 20. 2. 2019 - oznámení Nemocnice Strakonice, a.s.
Vážení Strakoničtí, pamětníci, historici, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., v...
Pozvánka na Pivovarský ples do strakonické Sokolovny, jedné z konceptových restaurací...
Radek Jaroš - Koruna Himaláje Pozvánka na přednášku do kulturního domu v Katovicích dne...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.Březen 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.Únor 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.Únor 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.Únor 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.Leden 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.Leden 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...