Strakonický hrad

 

Podrobné informace o historických zajímavostech a o dění na hradě naleznete na www.hradstrakonice.cz

 

Strakonický hrad je výjimečnou památkou, a to jak po stránce historické, tak i architektonické. O jeho počátcích není mnoho údajů. Z pramenů víme jen to, že již kolem roku 1243 stál na soutoku řek Otavy a Volyňky palác obývaný jak pány světskými, Bavory erbu střely, tak johanity, představiteli rytířského církevního řádu. Do té doby byl hrad sídlem výlučně šlechtického rodu Bavorů. Řád sv. Jana Jeruzalémského, johanité či maltézští rytíři, získali na počátku 15. století hrad celý. Nejstarší části hradu nesou znaky gotické architektury (kostel sv. Prokopa, věž Rumpál), renesance poznamenala stavbu věže Jelenka a v klasicistním stylu bylo upraveno průčelí východní části - zámku. Postupné rekonstrukce však zásadně nezměnily středověký vzhled hradu s uzavřeným druhým nádvořím a hradním příkopem v blízkosti řeky. V dnešní době je areál hradu místem, kde se po celý rok konají rozličné kulturní akce. Sídlí zde Muzeum středního Pootaví se svými expozicemi o Strakonicku, dudácké tradici či výrobě fezů a motorek ČZ. V západní části hradu bylo zřízeno v bývalém hradním příkopu hradní safari, kde dovádí zakrslé kozy, ovečky a poníci.

 

Kapitulní síň

Bývalá komenda johanitů, maltézských rytířů, vznikla v nejstarší části strakonického hradu ve 13. století. Byla vybudována na skalním ostrohu nad soutokem Otavy a Volyňky v ose východ-západ.
Její západní část, která oddělovala johanitské panství od majetku Bavorů, tvoří pozdně románská kapitulní síň. Bývala též nazývána kaplí sv. Jiří. Její výstavbu datujeme do první poloviny 13. století. Z původních architektonických prvků je v kapitulní síni zachován cenný portál ve východní zdi z 30. let 13. století a nad vstupem z nádvoří kruhové okno s profilovaným ostěním a bobulovým dekorem. Pozoruhodné jsou též dochované nástěnné malby, které vznikaly v několika fázích mezi lety 1320 až 1480. Dnes je kapitulní síň ve správě Muzea středního Pootaví. Slouží k pořádání kulturních akcí, koncertů, výstav a přednášek.

 

Ambity
Křížovou chodbu s raně gotickou cihlovou žebrovou klenbou nechali vystavět představitelé řádu maltézských rytířů v 80. a 90. letech 13. století. Představuje cennou ukázku raně gotického stádia architektonického vývoje strakonického hradu. Svou typickou atmosférou evokuje dobu svého vzniku. Ambity jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, které tvoří jeden z nejrozsáhlejších cyklů nástěnných maleb tohoto období v Čechách. Během muzejní sezony jsou ambity přístupné z kapitulní síně a jsou součástí její prohlídky.


Jelenka
Významnou osobností řádu maltézských rytířů byl Jan z mocného rodu pánů z Rožmberka (1484–1532). Doba jeho vlády (1511–1532) vtiskla ráz hradu i městu a stopy jeho architektonických úprav jsou dodnes patrné. Přebudoval jižní část hradu a nechal postavit věž Jelenku. Ta měla sloužit k hostinám, zábavě a potěšení rytířů po jeleních honech ve strakonických revírech. Sál věže s historicky cenným kazetovým stropem a arkýřovými okny vyhlížejícími do hradního příkopu a utěšené zeleně kolem byl pro velkopřevora a jeho společnost místem oddechu a zábavy. Nástěnná malba rožmberské erbovní růže shlížela často k hostinám a slyšela rozverná i hrubá vyprávění rytířů. Zatímco se páni veselili v Jelence, vysedávali nezbední mladí panoši v předsálí a snažili se napodobovat mravy vrchnosti. Dnes sál slouží výstavním účelům a komorním kulturním akcím.
 

Rumpál
Gotická válcová věž s břitem zvaná Rumpál byla postavena v 70.-80. letech 13. století za Bavora II. jako věž obranná. Je 35 metrů vysoká a na vrchol vede 99 schodů. V dávné minulosti sloužila jako mučírna a vězení, do kterého spouštěli vězně zařízením zvaným rumpál. Byla symbolem pevnosti, ale zároveň středověkého práva. Věž v současné době slouží jako vyhlídková, z jejího ochozu je překrásný rozhled na celý areál hradu, město i povodí Otavy a předhůří Šumavy. Výstup na Rumpál je součástí prohlídkové trasy Muzea středního Pootaví.


Zámek

Barokní zámek z roku 1715 byl vybudován za velkopřevorství Ferdinanda Leopolda Dubského z Třebomyslic jako velkopřevorské sídlo. Původně měl dva symetricky umístěné vchody po stranách. Ty však byly brzy zazděny a v roce 1745 byl vybudován střední vchodový průjezd, kterým vstupujeme na první nádvoří strakonického hradu.

Zákaz návštěv od 20. 2. 2019 - oznámení Nemocnice Strakonice, a.s.
Vážení Strakoničtí, pamětníci, historici, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., v...
Pozvánka na Pivovarský ples do strakonické Sokolovny, jedné z konceptových restaurací...
Radek Jaroš - Koruna Himaláje Pozvánka na přednášku do kulturního domu v Katovicích dne...
Pozvánka na besedu o zdravém životním stylu z oblasti ájurvédy a jógy. Infocentrum...
Dnes 6. 2. 2019 je z technických důvodů uzavřena kancelář cestovních dokladů. Výdej...
Varování pro majitele aut a chodce v souvislosti s nadměrnou sněhovou pokrývkou...
Český statistický úřad uskuteční v období od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019   Jihočeský kraj...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.Únor 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.Únor 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.Leden 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.Leden 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
14.Leden 2019
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
8.Leden 2019
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...