Oficiální portál města

Telefonní seznam MěÚ Strakonice


E-mailové adresy zaměstnanců města jsou ve tvaru jmeno . prijmeni @ mu-st.cz.


Vedení města

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Břetislav Hrdlička starosta 383700105
Milan Jungvirt místostarosta 383700102
Vladimír Stroner tajemník 383700103
Markéta Bučoková vztahy s veřejností, tisková mluvčí 383700117
Ing. Veronika Hřebejková útvar interního auditu 383700106
Sekretariát
Jméno Funkce Telefon
Miroslava Havrdová sekretářka 383700105
Eva Mácková sekretářka 383700125
Oddělení personalistiky a mezd
Jméno Funkce Telefon
Bc. Monika Koštová personální 383700108
Personalistika a mzdy
Jméno Funkce Telefon
Břetislav Kristek mzdy 383700109


Odbor informatiky a provozu

Jméno Funkce Telefon
Ing. Rudolf Ulč vedoucí odboru 383700388
Oddělení správní
Jméno Funkce Telefon
Milada Švihálková vedoucí oddělení 383700221
Miroslav Bestrejka řidič 383700280
Václav Havlan technický pracovník 383700110
Jitka Holíková podatelna 383700113
Radoslav Koudelka řidič 383700280
Eva Kožišníková podatelna 383700265
Michaela Vaněčková evidence majetku, org.práce 383700210
Informatika
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Ině informatik 383700216
Ing. Richard Kozák informatik 383700370
Ing. Václav Sýkora informatik 383700270


Odbor dopravy

Jméno Funkce Telefon
Ing. Václav Býček vedoucí odboru 383700252
Kateřina Harantová administrativní pracovník 383700299
Oddělení přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Bc. Iva Krajčová zastupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení 383700278
Ing. Pavel Hlava přestupkové řízení 383700261
Ing. Jana Kohoutová přestupkové řízení 383700260
Daniela Kopecká přestupkové řízení 383700358
Oddělení registr dovezených silničních vozidel
Jméno Funkce Telefon
Marie Tchorzewská vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel 383700227
Rudolf Slavík registr dovezených silničních vozidel,zkušební komisař 383700356
Jiří Suchý zkušební komisař 383700255
Oddělení dopravně správních agend
Jméno Funkce Telefon
Hana Benešová vedoucí oddělení, registr vozidel 383700286
Bc. Jana Hudáková registr řidičů 383700259
Stanislava Krátká registr vozidel 383700357
Jindra Krejčová registr vozidel 383700301
Pavlína Slavíková registr řidičů 383700257
Gabriela Smrčková registr vozidel 383700231
Monika Tichá DiS. registr řidičů 383700361
Gabriela Turková registr vozidel 383700350
Silniční správní úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Veronika Hejpetrová referent 383700256
Marie Hlinková referent 383700256
Ivana Rodová referent 383700290


Odbor finanční

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jitka Šochmanová vedoucí odboru 383700500
Oddělení účetnictví
Jméno Funkce Telefon
Dana Dubová vedoucí oddělení účetnictví 383700512
Marie Hadravová účetní 383700530
Jiří Matásek účetní 383700523
Ing. Zdeňka Paroubková účetní 383700531
Marie Šmídová finanční kontrola 383700522
Oddělení rozpočtu
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Jankovcová vedoucí oddělení rozpočtu 383700510
Monika Cinádrová pokladna, komunál (včetně vymáhání) 383700524
Ing. Jitka Pelešková pracovník oddělení rozpočtu 383700513
Jaroslava Pokorná pokladna, místní poplatky 383700521
Bc. Petra Šmolíková VHP, pouť, psi 383700520


Odbor majetkový

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Narovcová vedoucí odboru 383700300
Oddělení movitého a nemovitého majetku
Jméno Funkce Telefon
Ing. Tatiana Šamanková vedoucí oddělení, výkup a směny nem.maj.,poj.,předk.právo 383700310
Eva Charvátová bytová agenda 383700303
Dana Jačková prodej a pronájem nemovitého majetku 383700312
Eliška Kučerová výpůjčka nem.majetku, hospod. s lesy, vyj. ke stav.řízení 383700315
Stanislava Láchová administrativní pracovník 383700313
Jana Ouředníková prodej movitého majetku, nebytové prostory 383700311
Oddělení investic
Jméno Funkce Telefon
Ing. Oldřich Švehla vedoucí oddělení 383700322
Michal Bezpalec energetik 383700321
Ing. Jan Blahout investiční technik 383700325
Ing. Miloš Haiser investiční technik 383700326
Jaroslav Houska investiční technik 383700320
Ing. Lukáš Srb investiční technik 383700324
Právník majetkového odboru
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Miroslava Nejdlová právník 383700305


Odbor rozvoje

Jméno Funkce Telefon
Ing.arch. Marta Slámová vedoucí odboru 383700800
Oddělení úřad územního plánování
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Bašta vedoucí oddělení 383700830
Mgr. Robert Flachs uzemní plánování města a okolních obcí 383700831
Ing. Helena Ondrášková pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700845
Oddělení rozvoje
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Michal Novotný dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700802
Bc. Denisa Barvířová dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700849
Lenka Halgašová administrativní pracovník 383700801
Pavla Němcová dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700842
Mgr. Magda Sedmíková dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700840
Architekt města
Jméno Funkce Telefon
Ing. arch. David Andrlik vzhled města, dětská hřiště, mobiliář 383700751


Odbor sociální

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Lenka Vysoká vedoucí odboru 383700244
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Jméno Funkce Telefon
Bc. Petra Tůmová DiS. terénní sociální pracovnice 383700347
Štěpánka Hlinková Dis. terénní sociální pracovnice 383700339
Klára Nováková DiS. sociální pracovnice 383700351
Bc. Dagmar Pilíková terénní sociální pracovnice 383700337
Bc. Jana Písková terénní sociální pracovnice 383700338
Mgr. Iveta Pletková terénní sociální pracovnice 383700348
Mgr. Kateřina Tomášová terénní sociální pracovnice 383700247
Mgr. Kateřina Týmová kurátor pro mládež 383700248
Hana Zlochová terénní sociální pracovnice 383700249
Mgr. Renáta Zušťáková Dis. kurátor pro mládež 383700349
Oddělení sociální péče a pomoci
Jméno Funkce Telefon
Bc. Šárka Vávrová DiS. vedoucí oddělení 383700273
Marta Černochová DiS. sociální pracovnice 383700246
Bc. Eva Vokurková DiS. sociální pracovnice 383700327
Bc. Jaroslava Wolfová DiS. sociální pracovnice 383700275


Odbor školství a cestovního ruchu

Jméno Funkce Telefon
Ing. Libuše Řeřábková vedoucí odboru 383700200
Oddělení cestovního ruchu
Jméno Funkce Telefon
Bc. Eva Janochová vedoucí oddělení, prezentace 383700841
Bc. Martina Dubová prezentace 383700847
Bc. Šárka Kuřinová městské informační centrum 383700701
Olga Maroušková DiS. městské informační centrum 383700700
Petra Měšťanová DiS. prezentace, Zpravodaj 383700844
Ing. Lucie Šnajdrová prezentace, Zpravodaj 383700844
Mgr. Marie Žiláková infocentrum pro seniory 383700777
Oddělení školství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miluše Vacková vedoucí oddělení, státní správa a samospráva ve školství 383700600
Stanislava Broulimová státní správa a samospráva ve školství 383700612
Dagmar Havlanová státní správa a samospráva ve školství 383700611


Odbor vnitřních věcí

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Martina Kotrchová vedoucí odboru 383700104
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Anežka Lukešová vedoucí oddělení 383700250
Alena Nečasová ověřování dokumentů 383700220
Radka Petelová matriční agenda 383700251
Martina Šambazova matriční agenda 383700240
Oddělení EO, OP a CD
Jméno Funkce Telefon
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343
Monika Michálková cestovní doklady 383700352
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263
Ivana Soukupová evidence obyvatel 383700340
Martina Vlasáková cestovní doklady 383700341
Právník odboru vnitřních věcí
Jméno Funkce Telefon
JUDr. Eva Dlouhá Právník 383700201
Přestupkové řízení
Jméno Funkce Telefon
Hana Jandová projednávání přestupků 383700232


Odbor životního prostředí

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Brůžek vedoucí odboru, městská zeleň 383700317
Oddělení ochrany prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Lucie Klimešová zástupce vedoucího odboru, odpady 383700333
Stanislav Mrkvička ovzduší 383700307
Ing. Radka Mrkvičková odpady města, černé skládky 383700334
Anna Podhorská odpady, evidence odpadů, pokladna ŽP 383700332
Oddělení vodního hospodářství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Předotová vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně 383700277
Blanka Chmielová Dis. administrativa, vodohospodářská evidence 383700269
Ing. Radek Hodoušek VH - vodovody, kanalizace, ČOV 383700271
Ing. Peter Kurek pracovník krizového řízení 383700112
Mgr. Jaroslava Mrůzková VH - domácnosti - studny, ČOV 383700276
Oddělení ekologie krajiny
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Šobr vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova 383700308
Ing. Ondřej Kofroň zeleň, kácení stromů 383700335
Ing. Radim Paulič ZPF, včely, zaplevelení pozemků 383700346
Ing. Anna Sekyrová státní správa lesů 383700345
Ing. Petr Šťastný myslivost, rybářství, týrání zvířat 383700336


Stavební úřad

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaromír Zeman vedoucí odboru 383700720
Oddělení stavebně správního řízení - fyzické osoby
Jméno Funkce Telefon
Miloslava Krejčová vedoucí oddělení 383700721
Ing. Marie Ježková referent 383700724
Eva Kašpírková administrativní pracovník 383700711
Václav Novák referent 383700755
Ing. Pavel Remeš referent 383700750
Ing. Radek Tomášek referent 383700754
Petr Zábranský referent 383700723
Oddělení stavebně správního řízení - právnické osoby
Jméno Funkce Telefon
Eva Přechová vedoucí oddělení 383700722
Blanka Cibulková archivářka 383700710
Ing. Václav Hejpetr referent 383700732
Jaroslav Holín referent 383700846
Jan Krch referent 383700731
Marie Metličková referent 383700725
Ing. Eva Rychtářová referent 383700843
Zdenka Žáčková referent 383700752


Obecní živnostenský úřad

Jméno Funkce Telefon
Bc. Jana Vadlejchová vedoucí odboru 383700330
Oddělení kontroly podnikatelů
Jméno Funkce Telefon
Marie Obstová kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru 383700316
Milena Boudová kontrola podnikatelů 383700363
Jana Klasová kontrola podnikatelů 383700319
Bc. Luboš Vršecký kontrola podnikatelů 383700366
Registrace podnikatelů
Jméno Funkce Telefon
Milena Vavřinová registrace podnikatelů 383700331
Jaroslava Dvorakova registrace podnikatelů 383700328
Alena Králová registrace podnikatelů 383700329
Hana Němcová registrace podnikatelů 383700302