Úplná uzavírka komunikace - křižovatka Švandy dudáka - Mikoláše Alše.

Úplná uzavírka komunikace - křižovatka Švandy dudáka - Mikoláše Alše.

 

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e úplnou uzavírku místní komunikace v místě křižovatky ulic Švandy dudáka a Mikoláše Alše – točny autobusu.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka – točna autobusu“.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 6.4.2018 do 13.5.2018.

Pravidelná linková osobní doprava
Uzavírka se dotkne linek pravidelné linkové osobní dopravy 380020 Strakonice – Blatná a 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice. Po dobu uzavírky bude u těchto linek zrušena zastávka Strakonice, Sídliště.

Městská hromadná doprava
Uzavírka se dotkne linek 385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova, Strakonice – Starý Dražejov.
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek jedoucí do Starého Dražejova vedeny po stanovené objížďce: Zvolenská ulice – sil. III/13911 – ulice K Dražejovu – Vodní – Mikoláše Alše – Švandy dudáka – K Dražejovu a dále dle platného jízdního řádu obousměrně. Z důvodu nemožnosti zajetí autobusů na točnu na Sídlišti bude zřízena náhradní zastávka MHD na sil. III/13911 obousměrně. Po dobu uzavírky se budou autobusy končící na zastávce Strakonice, Sídliště otáčet na kruhovém objezdu u čerpací stanice nad Kauflandem. Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice, Švandy dudáka, Strakonice, Profesora Skupy a Strakonice, Sídliště. Jako náhradní jsou určeny zastávky Strakonice, Jezárky a nově dočasně zřízená zastávka na sil. III/13911.
Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Strakonice, Sídliště
Náhradní zastávka: bude zřízena na sil. III/13911 před křižovatkou s ul. Zvolenskou (obousměrně)

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 380020 Strakonice – Blatná

- linky 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná - Buzice

Změna jízdních řádů MHD Stejně jako každý rok je připravována změna jízdních řádů....
Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice....
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Strakonice - středa 18. 4. 2018 od 15.00...
Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice   Město Strakonice ve...
Oznámení o dočasné změně provozních hodin pro veřejnost u pobočky Pošta Strakonice 2 V...
Strojní čištění města jednotlivých lokalit začíná 4. 4.  a potrvá do 1. 6. 2018....
Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Zebra se za tebe nerozhlédne Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol...
Jízdenka JIKORD plus JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...