Uzavírka komunikací v rámci XXIII. Mezinárodního dudáckého festivalu v termínu 23. 8. - 26. 8. 2018

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e Městskému kulturnímu středisku Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice úplnou uzavírku níže uvedených silnic, místních komunikací a chodníků ve Strakonicích.
Uzavírka komunikací a chodníků se povoluje za účelem zajištění konání průvodů a programu v rámci XXIII. Mezinárodního dudáckého festivalu v termínu 23.8.2018 až 26.8.2018 v tomto rozsahu:
- v pátek 24.8.2018 od 16.00 hod. do 20.00 hod. - úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu č. 1 v trase Lidická, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, (most J. Palacha), Pod Hradem ( silnice č. III/1726 ) a dále místní komunikací k areálu letního kina
- v neděli 26.8.2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. - úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu č. 2 v trase Lidická, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, (most J. Palacha), Pod Hradem ( silnice č. III/1726 ) a dále místní komunikací k areálu letního kina
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace Podskalská
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace U Sv. Markéty (úsek Kochana z Prachové – Palackého náměstí )
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 24.00 hod. - úplná a částečná uzavírka účelových komunikací v areálu hradu pro zajištění kulturních programů
- od pátku 24.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka silnice č. III/1726 v ulici Pod Hradem
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2016 do 24.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště Pod Jelenkou
- od čtvrtka 23.8.2018 od 12.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 22.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště Na Dubovci ( volný vjezd pro firmy )
- od čtvrtka 23.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště u pivovaru
- od čtvrtka 23.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště pod Baťou
- od pátku 24.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště před poštou / parkování pro stánkaře /
- od pátku 24.8.2018 od 8.00 hod. do neděle 26.8.2018 do 20.00 hod. – úplná uzavírka parkoviště za poštou/parkování pro stánkaře/
- od středy 22.8.2018 do neděle 26.8.2018 – částečná uzavírka místní komunikace v ulici Plánkova ve Strakonicích (úsek od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Husova, na straně podél zvláštní školy a internátu SPŠ)
Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 27.4.2018 a souhlasu s dočasným zrušením zastávek Krajského úřadu JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, České Budějovice č.j. KUJCK 92737/2018 ze dne 12.7.2018.

Informace pro zmocněnce a nezávislé kandidáty   V pátek 17.8.2018 budou...
Ve středu 8. 8. 2018 bude Městský úřad Strakonice otevřen pro veřejnost do 14 hodin...
Pozvánka na oslavu 110 let fotbalu ve Strakonicích - hřiště Na Křemelce 11. 8. 2018 od 10...
Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo...
UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ - 4. 8. 2018   Městské...
PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ V ROCE 2018 Vedení města se rozhodlo podpořit...
PŮJČOVNA LODIČEK A ŠLAPADEL Od pátečního odpoledne je v provozu půjčovna lodiček a...
Další atrakce pro strakonické obyvatele i návštěvníky. Projížďky po řece a pohled z Otavy...
Oznámení o provádění prací v zahradě – Nový Dražejov - přerušení dodávky vody 23. 7. 2018...
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...