Větrná smršť 29.10.2017

Očekávaná větrná kalamita v neděli 29. října město Strakonice ušetřila. S předstihem byli občané informováni dostupnými sdělovacími kanály, dle instrukcí vydané zprávy z Českého hydrometeorologického úřadu o hrozícím nebezpečí vyvolaném silnými poryvy větru.

Vítr o síle vyšší než 114 km/hod, která se značně přibližuje síle orkánu, se prohnal jihem Čech. Naštěstí samotné město Strakonice bylo ničivým živlem zasaženo jen minimálně.
Podle vyjádření Městské policie Strakonice došlo jen k minimálním škodám, jejichž následky nebyly nijak fatální. HZS zaznamenal zhruba 70 událostí bez vážnějších následků.
Pracovník odboru životního prostředí během pondělí 30.10.2017 prošel celé město, především lokality parků a důkladně prověřil stav stromů. Až na drobné výjimky nebylo shledáno žádné zásadní poškození stromů. Na Podskalí se nachází jeden zaklíněný strom, který bude nezbytné odklidit, jinak je situace stabilizovaná.
V lesních porostech došlo k poškození zhruba 300 m3 dřevní hmoty. Její zpracování bude zahájeno v co nejkratší době. Přednostně budou odstraněny stromy na cestách a pěšinách sloužící návštěvníkům lesa. Současně se zpracováním větrné kalamity bude v lesních porostech probíhat vyhledávání a zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým (odhad 50-100 m3). „Žádáme veřejnost o pochopení a zároveň o opatrnost při procházkách v místech, kde se nachází zejména vývraty a zavěšené stromy“, sdělil revírník LČR LS Vodňany ing. Roman Nejdl. 

Starosta města Břetislav Hrdlička vyjádřil poděkování jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému, ale také občanům, kteří včas informovali o jednotlivých událostech a také sami přispěli k jejich odstranění vlastními silami.

Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

Pohnuté roky 1939 a 1989 si Strakonice připomněly pietním shromážděním u kostela sv....
Oznámení o provádění prací v chodníku – Skupova, u autobusové zastávky Na základě...
V letošní roce jsme si společně s 25. protiletadlovým raketovým plukem připomněli v pátek...
Strakonice kvetou, podruhé. Co která květina potřebuje, kdy zalévat, přihnojit,...
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek...
Tři, dva, jedna…bylo odstartováno. Slavnostního stříhání pásky na nové cyklostezce...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění opravy havárie vodovodního...
Pozvánka na vzpomínkové setkání při příležitosti Dne boje za svobodu - 17. 11. 2017 od 17...
Město Strakonice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Strakonice pořádá přednášku a...
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...