Větrná smršť 29.10.2017

Očekávaná větrná kalamita v neděli 29. října město Strakonice ušetřila. S předstihem byli občané informováni dostupnými sdělovacími kanály, dle instrukcí vydané zprávy z Českého hydrometeorologického úřadu o hrozícím nebezpečí vyvolaném silnými poryvy větru.

Vítr o síle vyšší než 114 km/hod, která se značně přibližuje síle orkánu, se prohnal jihem Čech. Naštěstí samotné město Strakonice bylo ničivým živlem zasaženo jen minimálně.
Podle vyjádření Městské policie Strakonice došlo jen k minimálním škodám, jejichž následky nebyly nijak fatální. HZS zaznamenal zhruba 70 událostí bez vážnějších následků.
Pracovník odboru životního prostředí během pondělí 30.10.2017 prošel celé město, především lokality parků a důkladně prověřil stav stromů. Až na drobné výjimky nebylo shledáno žádné zásadní poškození stromů. Na Podskalí se nachází jeden zaklíněný strom, který bude nezbytné odklidit, jinak je situace stabilizovaná.
V lesních porostech došlo k poškození zhruba 300 m3 dřevní hmoty. Její zpracování bude zahájeno v co nejkratší době. Přednostně budou odstraněny stromy na cestách a pěšinách sloužící návštěvníkům lesa. Současně se zpracováním větrné kalamity bude v lesních porostech probíhat vyhledávání a zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým (odhad 50-100 m3). „Žádáme veřejnost o pochopení a zároveň o opatrnost při procházkách v místech, kde se nachází zejména vývraty a zavěšené stromy“, sdělil revírník LČR LS Vodňany ing. Roman Nejdl. 

Starosta města Břetislav Hrdlička vyjádřil poděkování jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému, ale také občanům, kteří včas informovali o jednotlivých událostech a také sami přispěli k jejich odstranění vlastními silami.

Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice. Z ...
Dobročinný bazar oblečení v sobotu 24. února 2018 od 13.00 – 16.00 hodin v ...
Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Rada Jihočeského kraje schválila dne 15. února 2018 vyhlášení konkurzních řízení na...
19.Únor 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...