Volba prezidenta 2018

Oznámení pro občany

 

V lednu 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Bude se konat pravděpodobně ve dvou kolech, I. kolo proběhne  ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo bude o 14 dní později, tedy ve dnech 26. a 27. ledna 2018

 • Při volbě prezidenta  republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
 • Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:
  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018
  • osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018

Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče.

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou.

 

 • Ve volebním okrsku č. 24 zůstává  volební místnost v bývalých kasárnách Armády ČR, Tovární ulice č.p. 395 (dříve byla volební místnost v učebně v Autoškole PELLA).

 

 

 • Ve volebním okrsku č. 26 budou mít voliči z Podsrpu možnost opět odvolit v budově bývalé ZŠ Podsrp v pátek 12.1.2018 v době od 15,30 do 16,00 hodin. V pátek 12.1.2018 od 14,00 do 22,00 i v sobotu 13.1.2018 od 8,00 do 14,00 hodin pak mohou voliči odvolit standardně ve volební místnosti č. 26 v jídelně ZŠ Povážská.
 • Upozorňujeme všechny členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegované od volebních stran i dodelegované členy starostou Strakonic, že I. zasedání OVK se uskuteční ve středu 20. prosince 2017 od 14,00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska Strakonice. Členové budou pozváni na toto zasedání telefonicky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 383 700 221, 383 700 210 nebo 724 232 888 nejpozději do úterý 19. prosince 2017. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.
 • Hlasovací lístky se budou roznášet do poštovních schránek voličů ve dnech 4.-7. ledna 2018. Pokud volič nedostane v tomto termínu hlasovací lístky do své schránky, může si je vyzvednout po 7. lednu 2018 na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích nebo ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. V této souvislosti žádáme voliče s trvalým pobytem ve Strakonicích, aby si řádně označili jménem, popř. jmény pokud jsou voliči s různým příjmením v jedné bytové jednotce,  své poštovní schránky.

 

Na webových stránkách www.strakonice.eu  můžete pod odkazem městský úřad (2. okénko v liště), a dále volby (3. sloupec, předposlední řádek) klikem otevřít výše uvedené informace o volbách s mapkou umístění volební místnosti pro okrsek č. 24 a vzorem Žádosti o vydání voličského průkazu.

Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad...
Po dlouhé době mají Strakonice tu čest mít ve svých řadách stoletého občana. Je jím pan...
Uzavření domovů pro seniory Strakonice Z důvodu prevence výskytu chřipkových onemocnění...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2017...
17.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...