Volba prezidenta 2018

Oznámení pro občany

 

V lednu 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Bude se konat pravděpodobně ve dvou kolech, I. kolo proběhne  ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo bude o 14 dní později, tedy ve dnech 26. a 27. ledna 2018

 • Při volbě prezidenta  republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
 • Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:
  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018
  • osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018

Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče.

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou.

 

 • Ve volebním okrsku č. 24 zůstává  volební místnost v bývalých kasárnách Armády ČR, Tovární ulice č.p. 395 (dříve byla volební místnost v učebně v Autoškole PELLA).

 

 

 • Ve volebním okrsku č. 26 budou mít voliči z Podsrpu možnost opět odvolit v budově bývalé ZŠ Podsrp v pátek 12.1.2018 v době od 15,30 do 16,00 hodin. V pátek 12.1.2018 od 14,00 do 22,00 i v sobotu 13.1.2018 od 8,00 do 14,00 hodin pak mohou voliči odvolit standardně ve volební místnosti č. 26 v jídelně ZŠ Povážská.
 • Upozorňujeme všechny členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegované od volebních stran i dodelegované členy starostou Strakonic, že I. zasedání OVK se uskuteční ve středu 20. prosince 2017 od 14,00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska Strakonice. Členové budou pozváni na toto zasedání telefonicky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 383 700 221, 383 700 210 nebo 724 232 888 nejpozději do úterý 19. prosince 2017. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.
 • Hlasovací lístky se budou roznášet do poštovních schránek voličů ve dnech 4.-7. ledna 2018. Pokud volič nedostane v tomto termínu hlasovací lístky do své schránky, může si je vyzvednout po 7. lednu 2018 na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích nebo ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. V této souvislosti žádáme voliče s trvalým pobytem ve Strakonicích, aby si řádně označili jménem, popř. jmény pokud jsou voliči s různým příjmením v jedné bytové jednotce,  své poštovní schránky.

 

Na webových stránkách www.strakonice.eu  můžete pod odkazem městský úřad (2. okénko v liště), a dále volby (3. sloupec, předposlední řádek) klikem otevřít výše uvedené informace o volbách s mapkou umístění volební místnosti pro okrsek č. 24 a vzorem Žádosti o vydání voličského průkazu.

Oznámení Obecního živnostenského úřadu Strakonice - odstávka provozu ve dnech 14. 12. a...
Adventní tisková konference s Dudákem Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve strakonickém...
Pozvánka na Vánoční jarmark V úterý 12. 12. v čase od 9.00 - 18. 00 hodin a ve středu 13...
V pátek 8. 12. 2017 si připomeneme přednáškou na téma Dějiny městských práv od Bavorů k...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 Jihočeský kraj zveřejnil...
Pozvánka na Vánoční setkání s Radou seniorů města Strakonice Ve čtvrtek 14. 12. 2017 od...
V minulém týdnu došlo k přesunu agendy občanských průkazů a cestovních dokladů...
Pohnuté roky 1939 a 1989 si Strakonice připomněly pietním shromážděním u kostela sv....
Oznámení o provádění prací v chodníku – Skupova, u autobusové zastávky Na základě...
V současné době probíhají práce na tvorbě Strategického plánu rozvoje sportu města...
6.Prosinec 2017
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...