Výbory

 

  • Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
  • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
  • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru
  • Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
  • Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
  • Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
  • Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Výbory mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce.

O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

a) předkládat výborům návrhy na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty  na předsedy výborů,  písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.

 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti - pomáhá výborům v jejich činnosti.

 

 

Výbory města pro volební období 2014 - 2018

 

Finanční výbor – 5 členů
předseda:
Ing. Josef Moučka
členové:
RNDr. Ladislav Havel
Ing. Václava Vlasáková
Ing. Milan Ducho   
Ing. Libor Volf

 

Kontrolní výbor – 7 členů
předseda:
p. Josef Eigner
členové:

pí. Jaroslava Fornbaumová, od 14.9.2016

p. Josef Hradský, od 22.6.2016

p. Radek Chvosta

p. Michal Polata, od 22.6.2016

p. Josef Zoch

p. Jan Pašava, od 20.4.2017

p. Miloslav Trégl, do 19.4.2017

pí. Zdena Papírníková, do 31.5.2016
 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská

p. Martin Řehka - předseda, od 22.6.2016

pí Aneta Kunešová - člen, od 22.6.2016

p. Jan Voldřich - Hajská - člen

 

Modlešovice
p. Pavel Zach, DiS - předseda

p. Václav Uhlík - člen
pí Jana Šulová - člen
pí Šárka Králíková - člen
pí Iveta Homolková - člen

 

Dražejov
JUDr. Lacina- předseda
p. Václav Janouš - člen
Ing. Václav Kabát - člen
p. Miroslav Nováček - člen
p. Miroslav Kuncl - člen

 

Starý Dražejov

Václav Marek - předseda

Martin Kozák - člen

Monika Hůdová - členka

Václav Hokr - člen

Ing. Radek Vačkář

 

Střela
pí Jitka Šefčíková- předsedkyně
p. František Dvořák - člen
p. Milan Levý - člen
p. Milan Sichyngr - člen
Ing. Jana Levá - člen

 

Habeš
Ing. Cihlář - předseda
p. František Filip- člen
p. František Žahour - člen

 

Výbory města pro volební období 2010 - 2014

 

Finanční výbor:

Předseda

Eva Rabová

 

Členové

Josef Štrébl

Ing. Otomar Šimák

Ing. Libor Volf

Ivan Breindl

Ing. Luděk Joza

Vlasta Boguschová

Václav Drhovský

Martin Hýbl BBS

 

Kontrolní výbor:

Předseda

Václav Šrámek

 

Členové

MUDr. Josef Vávra

Milan Jungvirt,

Radek Chvosta

MUDr. Michal Pelíšek

Mgr. Radek Sosna

Ing. František Lebeda ml.

Ivan Šulc

Mgr. Petr Hrnčíř

 

OSADNÍ VÝBORY

Hajská
Renata Vrchlavská Uhlíková-  předsedkyně
Jana Kopencová -  členka
Jan Voldřich - Hajská - člen

 

Modlešovice
Pavel Zach, DiS - předseda

Václav Uhlík - člen
Jana Šulová - člen
Šárka Králíková - člen
Iveta Homolková - člen

 

Dražejov
JUDr. Lacina- předseda
Václav Janouš - člen
Ing. Václav Kabát - člen
Miroslav Nováček - člen
Miroslav Kuncl - člen

 

Střela
Jitka Šefčíková- předsedkyně
František Dvořák - člen
Milan Levý - člen
Milan Sichyngr - člen
Ing. Jana Levá - člen

 

Habeš
Ing. Cihlář - předseda
p. František Filip- člen
p. František Žahour - člen

 

 

Výbory města pro volební období 2006 - 2010

 

Finanční výbor:

Předseda

Eva Rabová

 

Členové

Marie Žiláková

Jaroslava Kůgelová

Martin Hýbl BBS.

Ing. Luděk Joza

Ing. Lubor Šimek

Ing. Jiří Prokopius

Josef Štrébl

Ing. Otomar Šimák

 

 

Kontrolní výbor:

Předseda

Ing. Karel Šíp

 

Členové

Lukáš Benada

Mgr. Marcela Křiváčková

Milan Michálek

Ivan Šulc

Mgr. Miroslav Vadlejch

Ladislav Černý

MUDr. Josef Vávra

Mgr. Radek Sosna

Změna jízdních řádů MHD Stejně jako každý rok je připravována změna jízdních řádů....
Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice....
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Strakonice - středa 18. 4. 2018 od 15.00...
Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice   Město Strakonice ve...
Oznámení o dočasné změně provozních hodin pro veřejnost u pobočky Pošta Strakonice 2 V...
Strojní čištění města jednotlivých lokalit začíná 4. 4.  a potrvá do 1. 6. 2018....
Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Zebra se za tebe nerozhlédne Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol...
Jízdenka JIKORD plus JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...