Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností. 
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Strakonice „Smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu“.
Město Strakonice svým podnikatelům od 1. 1. 2018 tímto vychází vstříc a umožní používání separačních nádob rozmístěných po městě, aniž by riskovali možné uložení sankcí.
V tuto chvíli jsou separační nádoby určeny k použití výhradně pro nepodnikatelské subjekty. Přihlášením se a zapojením do systému podnikatelé mohou nádoby regulérně využívat k třídění vzniklého odpadu. „Žádost o napojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek komunálního odpadu tj. papíru, skla, plastových obalů, nápojových kartónů“, je možné stáhnout ze stránek www.strakonice.eu v sekci vybrané odkazy nebo osobně na sekretariátu odboru životního prostředí.
Odevzdat žádost je možné přímo na Odbor životního prostředí Strakonice Ing. Lucii Klimešové, nebo naskenovaný dokument odeslat na elektronickou adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Na základě zaslané žádosti bude vypracována smlouva a následně podnikatel vyzván k jejímu podpisu. Takto smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn počínaje 1. 1. 2018 využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Schválený ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce:

  • Podnikatel kategorie A - 500 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie B - 1.000 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie C - 3.000 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové pumpy atd.).

Markéta Bučoková, PR

Oznámení Obecního živnostenského úřadu Strakonice - odstávka provozu ve dnech 14. 12. a...
Adventní tisková konference s Dudákem Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve strakonickém...
Pozvánka na Vánoční jarmark V úterý 12. 12. v čase od 9.00 - 18. 00 hodin a ve středu 13...
V pátek 8. 12. 2017 si připomeneme přednáškou na téma Dějiny městských práv od Bavorů k...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 Jihočeský kraj zveřejnil...
Pozvánka na Vánoční setkání s Radou seniorů města Strakonice Ve čtvrtek 14. 12. 2017 od...
V minulém týdnu došlo k přesunu agendy občanských průkazů a cestovních dokladů...
Pohnuté roky 1939 a 1989 si Strakonice připomněly pietním shromážděním u kostela sv....
Oznámení o provádění prací v chodníku – Skupova, u autobusové zastávky Na základě...
V současné době probíhají práce na tvorbě Strategického plánu rozvoje sportu města...
6.Prosinec 2017
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...