Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností. 
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Strakonice „Smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu“.
Město Strakonice svým podnikatelům od 1. 1. 2018 tímto vychází vstříc a umožní používání separačních nádob rozmístěných po městě, aniž by riskovali možné uložení sankcí.
V tuto chvíli jsou separační nádoby určeny k použití výhradně pro nepodnikatelské subjekty. Přihlášením se a zapojením do systému podnikatelé mohou nádoby regulérně využívat k třídění vzniklého odpadu. „Žádost o napojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek komunálního odpadu tj. papíru, skla, plastových obalů, nápojových kartónů“, je možné stáhnout ze stránek www.strakonice.eu v sekci vybrané odkazy nebo osobně na sekretariátu odboru životního prostředí.
Odevzdat žádost je možné přímo na Odbor životního prostředí Strakonice Ing. Lucii Klimešové, nebo naskenovaný dokument odeslat na elektronickou adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Na základě zaslané žádosti bude vypracována smlouva a následně podnikatel vyzván k jejímu podpisu. Takto smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn počínaje 1. 1. 2018 využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Schválený ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce:

  • Podnikatel kategorie A - 500 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie B - 1.000 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie C - 3.000 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové pumpy atd.).

Markéta Bučoková, PR

Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad...
Po dlouhé době mají Strakonice tu čest mít ve svých řadách stoletého občana. Je jím pan...
Uzavření domovů pro seniory Strakonice Z důvodu prevence výskytu chřipkových onemocnění...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2017...
17.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...