Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností. 
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Strakonice „Smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu“.
Město Strakonice svým podnikatelům od 1. 1. 2018 tímto vychází vstříc a umožní používání separačních nádob rozmístěných po městě, aniž by riskovali možné uložení sankcí.
V tuto chvíli jsou separační nádoby určeny k použití výhradně pro nepodnikatelské subjekty. Přihlášením se a zapojením do systému podnikatelé mohou nádoby regulérně využívat k třídění vzniklého odpadu. „Žádost o napojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek komunálního odpadu tj. papíru, skla, plastových obalů, nápojových kartónů“, je možné stáhnout ze stránek www.strakonice.eu v sekci vybrané odkazy nebo osobně na sekretariátu odboru životního prostředí.
Odevzdat žádost je možné přímo na Odbor životního prostředí Strakonice Ing. Lucii Klimešové, nebo naskenovaný dokument odeslat na elektronickou adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Na základě zaslané žádosti bude vypracována smlouva a následně podnikatel vyzván k jejímu podpisu. Takto smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn počínaje 1. 1. 2018 využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Schválený ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce:

  • Podnikatel kategorie A - 500 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie B - 1.000 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie C - 3.000 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové pumpy atd.).

Markéta Bučoková, PR

Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do...
Strakonická farnost srdečně zve na Svatováclavský koncert u příležitosti strakonické...
Pozvánka na otevření parkoviště na Beranově dvoře - 25. 9. 2018 v 10.00 hodin. Přijďte...
Pozvánka na otevření parkoviště na Beranově dvoře - 25. 9. 2018 v 10.00 hodin. Přijďte...
STRAKONICE KVETOU - HLASUJTE Přihlášky do soutěže jsou již uzavřeny a teď bude...
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 ve Strakonicích na III. hradním nádvoří proběhne již III. ročník...
Pozvánka na Václavskou pouť - 27. - 30. 9. 2018
Pozvánka na slavnostní otevření Discgolfového parku ve Strakonicích - 7. 9. 2018 od 10:00...
Pozvánka na oslavy 100. výročí založení republiky Oslavy připomínající sto let...
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...