Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností. 
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Strakonice „Smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu“.
Město Strakonice svým podnikatelům od 1. 1. 2018 tímto vychází vstříc a umožní používání separačních nádob rozmístěných po městě, aniž by riskovali možné uložení sankcí.
V tuto chvíli jsou separační nádoby určeny k použití výhradně pro nepodnikatelské subjekty. Přihlášením se a zapojením do systému podnikatelé mohou nádoby regulérně využívat k třídění vzniklého odpadu. „Žádost o napojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek komunálního odpadu tj. papíru, skla, plastových obalů, nápojových kartónů“, je možné stáhnout ze stránek www.strakonice.eu v sekci vybrané odkazy nebo osobně na sekretariátu odboru životního prostředí.
Odevzdat žádost je možné přímo na Odbor životního prostředí Strakonice Ing. Lucii Klimešové, nebo naskenovaný dokument odeslat na elektronickou adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Na základě zaslané žádosti bude vypracována smlouva a následně podnikatel vyzván k jejímu podpisu. Takto smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn počínaje 1. 1. 2018 využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Schválený ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce:

  • Podnikatel kategorie A - 500 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie B - 1.000 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
  • Podnikatel kategorie C - 3.000 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové pumpy atd.).

Markéta Bučoková, PR

Pozvánka na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu prázdnin na téma "...
Společnost Stejika zve děti na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu...
Teplárna Strakonice, a.s. informuje Ve dnech 25. - 29. 6. 2018 bude přerušena dodávka...
Pozvánka na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu prázdnin na téma "...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – Nový Dražejov 195 Na základě zjištění...
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY Z důvodu přepojování vodovodního řadu v ul. Švandy...
Zveme všechny mořeplavce, přijďte pokřtít novou loď, která přistála na Podskalí, ale...
Upozornění na odstávku agendy řidičských průkazů V pátek 29. 6. 2018 proběhne...
PŘELEZ, PŘESKOČ, RECYKLUJ -19. 6. 2018 od 10:00 - 15:00 hodin Ekologický program...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...