Evženie

Otázka: 

Dobrý den, není mi jasné, jak se přesně sestavuje volební komise: Ve volebním zákoně stojí, cituji: "(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise." Ale co když se stane, že člena a náhradníka nominuje více stran, než je počet členů v komisi, tedy např. komise má mít 5 členů a svého člena nominuje 6 stran. Jaké straně dáte přednost a proč, jaké důvody vedou k tomu, že ve volební komisi bude sedět zrovna zástupce nominovaný jednou stranou a ne jinou. Můžete prosím zveřejnit členy volebních komisí ve Strakonicích a jakou stranou byli nominování? A jak to bude u přímé volby prezidenta? Rovněž budou strany nominovat své zástupce do komisí? Děkuji za odpovědi

Odpověď: 

Dobrý den,

výše uvedená citace je ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Volby do Senátu Parlamentu ČR se nyní ve Strakonicích nekonají. Pro nastávající volby do zastupitelstev krajů se řídíme zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, citace § 17 odst. 2)   tohoto zákona je téměř totožná s Vámi uvedenou citací, pouze uvádíme toto upřesnění, aby někoho nespletla ve Vaší citaci  věta se slovy „...pro volbu do Poslanecké sněmovny….“ a „…pro volby do Senátu….“.

Žádné straně se přednost nedává, umístí se delegáti od všech zaregistrovaných stran. Když je minimální počet 6 členů komise a bude delegovat členy např. 8 stran, bude v komisi všech 8 členů delegovaných od stran a 1 zapisovatel, jmenovaný starostou.

Pro letošní volby předalo delegátky do okrskových volebních komisí pro město Strakonice 9 politických stran, hnutí nebo koalic. Jmenovitě to jsou: ČSSD, TOP 09, KSČM, KDU-ČSL, ODS, JIHOČEŠI 2012, Strana svobodných občanů, Česká pirátská strana a Dělnická strana sociální spravedlnosti STOP NEPŘIZPůSOBIVÝM. V okrskových komisích je celkem 272 členů, z toho 168 členů delegovaly již jmenované politické strany, hnutí nebo koalice, starosta města pak jmenoval 28 zapisovatelů a dodelegoval 76 členů okrskových volebních komisí. Členové delegovaní stranou byli zařazeni do okrsku dle jejich požadavků. Seznam 272 členů 28 okrskových volebních komisí ve Strakonicích se nikde nezveřejňuje a je možno do něj nahlédnout na správním oddělení kanceláře tajemníka.

A jak to bude s přímou volbou prezidenta? Citujeme  § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, kde máte odpověď na svoji otázku:

(2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Milada Švihálková, kancelář tajemníka

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...