hana

Otázka: 

Dobrý den,v návaznosti na článek v novinách o tom, že se bude zvyšovat poplatek za odpad, mám dotaz. Kolik město má v současné době neplatičů odpadu, kolik je obyvatel s trvalým pobytem zapsaným na adresu města na Velkém náměstí, a zda tito občané odpad platí. Také by mě zajímalo, jak se městu daří tyto dlužné částky vymáhat, kolik procent dlužníků dluh opravdu zaplatí. Myslím, že tato informace by zajímala všechny obyvatele města, kteří řádně platí odpad a kterých se toto zvýšení týká.

Odpověď: 
Dobrý den,
od 1. 2. 2002, kdy byl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zaveden, do současné doby je vedeno 3 222 poplatníků, kteří nesplnili svou poplatkovou povinnost, celkový nedoplatek je 3 143 tis. Kč - cca 3 %.
Na ohlašovně MěÚ Strakonice je celkem hlášeno 537 lidí s trvalým pobytem, i ti jsou povinni poplatek platit.
Poplatkovou povinnost má každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve Strakonicích. Na začátku a v polovině roku jsou poplatníkům rozesílány složenky na místní poplatek. Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost k datu splatnosti poplatku za komunální odpad, je mu poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud ani na toto nereaguje a nezaplatí, stává se platební výměr exekučním titulem a je předán k vymáhání soudnímu exekutorovi, kde se poplatník zatíží ještě exekučními náklady.
K vymáhání byly předány pohledávky v celkové výši cca 1 560 tis. Kč, vymoženo je zatím 26 %.
Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...