hana

Otázka: 

Dobrý den,v návaznosti na článek v novinách o tom, že se bude zvyšovat poplatek za odpad, mám dotaz. Kolik město má v současné době neplatičů odpadu, kolik je obyvatel s trvalým pobytem zapsaným na adresu města na Velkém náměstí, a zda tito občané odpad platí. Také by mě zajímalo, jak se městu daří tyto dlužné částky vymáhat, kolik procent dlužníků dluh opravdu zaplatí. Myslím, že tato informace by zajímala všechny obyvatele města, kteří řádně platí odpad a kterých se toto zvýšení týká.

Odpověď: 
Dobrý den,
od 1. 2. 2002, kdy byl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zaveden, do současné doby je vedeno 3 222 poplatníků, kteří nesplnili svou poplatkovou povinnost, celkový nedoplatek je 3 143 tis. Kč - cca 3 %.
Na ohlašovně MěÚ Strakonice je celkem hlášeno 537 lidí s trvalým pobytem, i ti jsou povinni poplatek platit.
Poplatkovou povinnost má každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve Strakonicích. Na začátku a v polovině roku jsou poplatníkům rozesílány složenky na místní poplatek. Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost k datu splatnosti poplatku za komunální odpad, je mu poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud ani na toto nereaguje a nezaplatí, stává se platební výměr exekučním titulem a je předán k vymáhání soudnímu exekutorovi, kde se poplatník zatíží ještě exekučními náklady.
K vymáhání byly předány pohledávky v celkové výši cca 1 560 tis. Kč, vymoženo je zatím 26 %.
Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...