Jan

Otázka: 

Z dříve průmyslových Strakonic se stalo město s jednou z největších nezaměstnaností v Jihočeském kraji, odkud se nemalé množství lidí stěhuje za prací pryč (úbytek téměř 2000 obyvatel za posledních 15 let - data Českého statistického úřadu). O nechvalné prvenství se dělí s Táborem. Na rozdíl od Strakonic má však Tábor připravenou průmyslovou zónu a shání nové investory. Někdejší věhlas Strakonic je dnes zastíněn píseckou průmyslovou zónou a Strakonice svým přístupem a neschopností vybudovat novou lokalitu k výstavbě odradily nejméně jednoho velkého investora, který nyní zaměstnává 1300 lidí právě v Písku. Měl bych několik dotazů: - Co město Strakonice dělá pro svou propagaci a přilákání nových investorů (kromě značně neaktuálních informací prezentovaných na webových stránkách)? - Kdyby na radnici přišel potenciální investor se zájmem o stavbu výrobní haly mimo zátopové území, co mu nabídnete (za předpokladu, že pozemky Na Jelence prodáte firmě Denios)? Opakoval by se stejný scénář jako v případě Faurecie? - Pokud odpovědí na předchozí otázku je, že nic, tak kdy se tento stav změní? - Podle dostupných informací již 11 let neúspěšně vykupujete pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská za cenu 55 Kč/m2. Byla tato cena stanovena znaleckým posudkem? Jak je možné, že město své pozemky prodává dráž? - Jste ochotní zvýšit výkupní cenu, pokud by příprava měla stát na mrtvém bodě jako dosud? - Kdo konkrétně je za jednání o výkupech v této lokalitě zodpovědný? - Jestliže se nyní nedaří připravit Hajskou, proč nevybudujete průmyslovou lokalitu jinde (např. Na Křtinách)? - Proč Strakonice investují kanalizační sběrač na Radošovice a Mutěnice, když tyto obce nejsou součástí města a některé místní části a rozvojové lokality Strakonic zůstávají bez inženýrských sítí? - Jakou částkou se na investici sběrače Radošovice a Mutěnice podílely a jaký procentní podíl to představuje? Děkuji za odpovědi na všechny otázky

Odpověď: 

Dobrý den,

není nám známo, že by město Strakonice mělo na svých webových stránkách neaktuální informace týkající se investičních příležitostí. Přivítáme, pokud nás na nedostatky upozorníte. Město Strakonice má k dispozici a využívá tištěných propagačních materiálů k nabídce volných pozemků ve městě, na webových stránkách budou zveřejněny v nejbližší době.

Územní plán Strakonic řeší čtyři velké průmyslové zóny – Na Písecké, U Hajské, v okolí ulic Heydukova a Tovární. V průmyslové zóně Hajská se jedná se o pozemky, které jsou v současné době bez komunikací a inženýrských sítí, od toho se odvíjí i výše výkupní ceny. Město Strakonice prodává pozemky zainvestované (s dopravním přístupem a inženýrskými sítěmi), tudíž jejich hodnota je vyšší. Město Strakonice má v současné době v lokalitě Hajská vykoupeno 60% pozemků.

Nakládání z obecním majetkem je dle Zákona o obcích v pravomocích zastupitelstva města. Tedy i zvyšování nebo snižování výkupních cen. Samotné výkupy provádí majetkový odbor MěÚ. Lokalita Na Křtinách je územním plánem Strakonic určena pro plochy výroby a skladování, tudíž se s ní počítá jako s průmyslovou zónou.

Realizaci projektu Intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace významnou měrou pokryly prostředky z dotačního titulu. Uvedené obce by neměly možnost tyto dotační peníze na vybudování vlastních kanalizačních sběračů získat, pokud by jejich projekty nebyly součástí uvedené akce většího rozsahu. Podílely se například zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení. Z přivedené kanalizace se městu Strakonice platí stočné. Současně jde o rozvojovou investici pro katastrální území Nové Strakonice.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Mgr. Irena Malotová, PR

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...