jaromír

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč se z koryta řeky Otavy neodveze zemina, kterou tam tatry navážely celý týden. Bude mít protipovodňová zeď vůbec nějaký smysl? Neříkejte mi, že ve smlouvě to stavební firma nemá. Je nelogické stavět mimo jiné pěknou protipovodňovou zeď a zároveň zavážet řeku zeminou. Děkuji Jaromír

Odpověď: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé o jaký úsek protipovodňové ochrany se jedná, nicméně zemina v korytě řeky je navezena v úseku u strakonického hradu, kde bude odtěžena v průběhu měsíce října a listopadu, přičemž kamenný zához břehu zde zůstane. Dále je zemina navezena v úseku od mostu Jana Palacha k mostu Ellerova (pravý břeh). V tomto úseku zůstane zemina jak původní, tak nově přivezená včetně kamenného záhozu břehu, a to z důvodu vybudování nové nábřežní zdi. Průtočný profil řeky se v tomto úseku zvyšuje - jedná se o zářez do původního svahu hráze. Dále je z důvodu stavby opěrné zdi zavezena část koryta řeky Volyňky v lokalitě Barvínkov, tato zemina bude do skončení prací odtěžena.

Investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice” je Povodí Vltavy, s.p. a město Strakonice tudíž neuzavírá s dodavatelem smlouvu. Město Strakonice na realizaci této akce, jejíž náklady jsou 93.816.454,64,- bez DPH, přispívá částkou 14 mil. Kč

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...