Jirka

Otázka: 

Chybka v územním plánu? Při studiu územního plánu jsem si všiml zajímavé věci. V zahrádkářské kolonii u Blaťáku je velká část zahrádek vedena jako Pz (Plochy veřejných prostranství -veřejná zeleň) - území označené jako NS1 a oproti tomu pole u letiště (NS9) je označeno jako Rr (Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci). Není to chyba? Neměly by zahrádky u řeky být Rr a pole u letiště, kde pravděpodobně nikdo zahrádku stavět nebude Pz? Nebo existuje nějaká studie nového využití NS1 jako veřejné zeleně? Namátkou jsem nahlédl do katastru a pozemky jsou vedeny jako "zahrada" a město není jejich majitelem. Jak to tedy je? Díky.

Odpověď: 
Dobrý den,
v případě Vašich dotazů ohledně Územního plánu Strakonice nejde o chyby v dokumentaci. Územně plánovací dokumentace včetně Územního plánu Strakonice navrhuje funkční využití ploch (nejedná se tedy o pouhý zákres stávajícího stavu dle katastru nemovitostí). Územní plány jsou dle stavebního zákona pořizovány pro celé správní území obce, proto obsahují nejen pozemky ve vlastnictví obcí, ale samozřejmě i pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob. V případě dalších nejasností ohledně územně plánovací dokumentace doporučujeme osobní návštěvu odboru rozvoje MěÚ Strakonice v nádvorní budově.  
Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje
 
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...