KK

Otázka: 

Dobrý den, píši ohledně snížení rychlosti v ulici Raisova. Říkáte, že sníženi je z důvodu zlepšení životních podmínek obyvatel v této lokalitě. Víte o tom, že když se zpomaluje z rychlosti 50kmh na 30 kmh, většinou při tom dochází k podřazování na nižší rychlostní stupeň a s tím spojenou jízdu na vyšší otáčky motoru vozidla, což vede k větší hlučnosti okolního provozu a tím paradoxně docílíte zhoršení podmínek žití? Jednoduše řečeno, nákladní automobil, který se vleče do kopce rychlostí 30 kmh tak nadělá o mnoho větší rámus než nákladní automobil, který pojede 50kmh. Ale dobře, když připustíme, že snížení rychlosti v této lokalitě je z důvodu omezení pro nákladní automobily a těžkou techniku, tak proč platí značka i pro osobní automobily? Nemohlo by být toho vyřešeno dodatkovou tabulkou, že platnost značky je pouze pro vozidla nad 3,5t? Můžete se zaručit, že se z tohoto místa nestane pouze pastička na řidiče, kdy na rovném a přehledném úseku bude "pomáhat a chránit" policie a piráty, kteří na tomto bezpečném úseku pojednou např. 40kmh, bude pokutovat a tím zlepšovat městský rozpočet?

Odpověď: 

Dobrý den,    

chápu Vaše rozhořčení, ale mohu ze strany města konstatovat pouze, že obyvatelé dotčené lokality byli náležitě seznámeni s celou situací a nebyl zaznamenán jediný zamítavý názor. 

Co se týče doplňkové tabulky, obávám se, že praxe ukázala, že se zde nedodržuje stanovená rychlost, tedy 50 km/h a proto bylo přistoupeno k razantnímu řešení a tím je omezení rychlosti pro všechna vozidla. 

Zaručit se za něco podobného jako je  Vámi jmenovaná „pastička na řidiče“ opravdu já ani nikdo jiný nejsme schopni. Zákony a pravidla jsou jasně dána a musí platit bez rozdílu pro všechny.

Markéta Bučoková, PR

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
OZNÁMENÍ ČSAD STTRANS Od pondělí 14.9. z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické...
VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU Vyskytují se sporadické případy Vyskytují...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...