Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, můžete prosím vysvětlit občanům Strakonic cenu nové cyklostesky kolem Otavy, kde cena za 1m vyjde na cca 10500,- Kč ?!

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vámi uváděnému  přepočtu nákladů na 1 m cyklostezky (10.500,- Kč včetně DPH) sdělujeme, že s tímto přepočtem lze souhlasit za podmínky, že uvedená cena cyklostezky obsahuje i náklady na vybudování opěrných zdí v úseku od mostu Jana Palacha k Barvínkovu, náklady na zakládání cyklostezky na mikropilotech pod mostem Jana Palacha, náklady na přeložky sítí – tedy přeložky vysokého napětí, náklady na kompletní veřejné osvětlení od mostu Písecká k Barvínkovu včetně, dále náklady na přípravné a související práce, jako např. autorský dozor, geologické posudky plánu cyklostezky apod. a v neposlední řadě i daň z přidané hodnoty, která je v součastné době ve výši 20%.

K uvedenému přepočtu rozpočtové ceny díla lze dále konstatovat, že cyklostezka je plánovaná v příčném uspořádání převážně jako 3 m + 0,5 m zpevněná krajnice na každou stranu.

Město Strakonice je povinno v souladu s podmínkami dotačního titulu ocenit stavbu na základě ceníkové ceny, např. URS Praha příslušného kalendářního roku, ačkoliv realizační cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. V návaznosti na zkušenosti z minulých let, resp. výběrová řízení prováděná v minulých letech, lze předpokládat snížení předmětné rozpočtové ceny. 

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...