Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, jak lze vysvětlit informaci ze Strakonického deníku (dále SD) z 26.9.2012 o ceně 30mil Kč za cyklostezku kolem Otavy, přičemž v minulosti bylo z majetkového odboru města vzkázáno občanům toto prohlášení ing. Srba: "Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty." (Zpravodaj 6/2009) Z tohoto textu vyvozuji že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tj. žádné náklady navíc nejsou potřeba - a podle informací SD se jedná o částku cca 10.500,- Kč/m stezky. Proto se tedy ptám co se od tohoto prohlášení změnilo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětné prohlášení z majetkového odboru je uvedeno v úvodním článku zpravodaje 06/2009.  V textu tohoto článku je popisována snaha města Strakonice získat z příslušných dotačních titulů finanční příspěvek na výstavbu nových cyklostezek a poté následuje uvedená citace „Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty."

Po opětovném přečtení výše uvedeného článku opravdu nevím, z čeho vyvozujete, že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tedy, že bude realizována a finančně kryta  investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice”, tedy Povodím Vltavy, s.p. Ačkoliv od samostatného záměru výstavby páteřní cyklostezky a záměru protipovodňové ochrany města Strakonice byla projektová dokumentace obou staveb řešena a kordiována vzájemně, vždy se jednalo o dvě samostatné stavby, a to technicky i finančně.

Realizace páteřní cyklostezky v souvislosti se stavbou Protipovodňová ochrana města Strakonice” vycházela z předpokladu časového navázání této realizace na budování protipovodňové ochrany, popř. realizace obou staveb zároveň. Výstavba cyklostezky bohužel neprobíhá, a to z toho důvodu, že městu Strakonice se nepodařilo získat příslušné pravomocné  územní rozhodnutí ve stejném časovém období, v jakém bylo vydáno na stavbu protipovodňové ochrany.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...