Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, jak lze vysvětlit informaci ze Strakonického deníku (dále SD) z 26.9.2012 o ceně 30mil Kč za cyklostezku kolem Otavy, přičemž v minulosti bylo z majetkového odboru města vzkázáno občanům toto prohlášení ing. Srba: "Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty." (Zpravodaj 6/2009) Z tohoto textu vyvozuji že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tj. žádné náklady navíc nejsou potřeba - a podle informací SD se jedná o částku cca 10.500,- Kč/m stezky. Proto se tedy ptám co se od tohoto prohlášení změnilo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětné prohlášení z majetkového odboru je uvedeno v úvodním článku zpravodaje 06/2009.  V textu tohoto článku je popisována snaha města Strakonice získat z příslušných dotačních titulů finanční příspěvek na výstavbu nových cyklostezek a poté následuje uvedená citace „Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty."

Po opětovném přečtení výše uvedeného článku opravdu nevím, z čeho vyvozujete, že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tedy, že bude realizována a finančně kryta  investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice”, tedy Povodím Vltavy, s.p. Ačkoliv od samostatného záměru výstavby páteřní cyklostezky a záměru protipovodňové ochrany města Strakonice byla projektová dokumentace obou staveb řešena a kordiována vzájemně, vždy se jednalo o dvě samostatné stavby, a to technicky i finančně.

Realizace páteřní cyklostezky v souvislosti se stavbou Protipovodňová ochrana města Strakonice” vycházela z předpokladu časového navázání této realizace na budování protipovodňové ochrany, popř. realizace obou staveb zároveň. Výstavba cyklostezky bohužel neprobíhá, a to z toho důvodu, že městu Strakonice se nepodařilo získat příslušné pravomocné  územní rozhodnutí ve stejném časovém období, v jakém bylo vydáno na stavbu protipovodňové ochrany.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...