Martin Diviš

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ulici 5.května 348 (na hlavním tahu Plzeň - Č.B.)a otřesy domu mne neomylně upozorní na vznikající asfaltové "výtluky". Mám popraskané zdi a vůbec se divím, že mi cihly ještě drží pohromadě. Vlaky na druhé straně zdaleka nepůsobí takové otřesy jako kamion, který v plné rychlosti najede na zmíněný "výtluk"(povolenou rychlostí se u nás v ulici nejezdí). V této souvislosti by mne zajímalo, zda bude i letos probíhat nějaká úprava vozovky, ale především, kdy se už konečně začne s výstavbou obchvatu kolem Strakonic. Děkuji, Diviš

Odpověď: 
Dobrý den,
komunikace v ul. 5. května není v majetku města, ale ŘSD, neboť je to silnice I. třídy.
Severní dopravní půloblouk - aktuálně: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, požádalo město Strakonice o výpůjčku části pozemků  p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. Rada města žádost projednala, odsouhlasila a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Stavba severního dopravního půloblouku má významně odlehčil městu od tranzitní dopravy. Obchvat v délce 1540 metrů se třemi malými okružními křižovatkami měl podle odhadů v roce 2012 stát více než 400 miliónů korun, dnes tato částka bude ještě vyšší. Jde o jednu z prioritních staveb tohoto typu v Jihočeském kraji. Stavba obchvatu je plně v režii státu, ačkoliv město se snaží tuto investici maximálně podpořit (např. finančně se podílelo na vypracování projektové dokumentace, dále se zavázalo vykoupit za stejných podmínek co ŘSD i zbytky nevyužitelných pozemků, pokud o to budou mít vlastníci zájem). Severní dopravní půloblouk by měl být kvalitním propojením stávajících silnic první třídy I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice. Nová komunikace přinese zlepšení a zpřehlednění dopravní situace ve městě a zajistí obyvatelům větší bezpečnost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a snížení koncentrace výfukových plynů. Dle posledního sdělení ŘSD by výstavba obchvatu měla být zahájena v roce 2015.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Vážené pěstitelky, milí pěstitelé, vaše okna se pyšní záplavou pestrobarevných květů....
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...