Martin Diviš

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ulici 5.května 348 (na hlavním tahu Plzeň - Č.B.)a otřesy domu mne neomylně upozorní na vznikající asfaltové "výtluky". Mám popraskané zdi a vůbec se divím, že mi cihly ještě drží pohromadě. Vlaky na druhé straně zdaleka nepůsobí takové otřesy jako kamion, který v plné rychlosti najede na zmíněný "výtluk"(povolenou rychlostí se u nás v ulici nejezdí). V této souvislosti by mne zajímalo, zda bude i letos probíhat nějaká úprava vozovky, ale především, kdy se už konečně začne s výstavbou obchvatu kolem Strakonic. Děkuji, Diviš

Odpověď: 
Dobrý den,
komunikace v ul. 5. května není v majetku města, ale ŘSD, neboť je to silnice I. třídy.
Severní dopravní půloblouk - aktuálně: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, požádalo město Strakonice o výpůjčku části pozemků  p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. Rada města žádost projednala, odsouhlasila a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Stavba severního dopravního půloblouku má významně odlehčil městu od tranzitní dopravy. Obchvat v délce 1540 metrů se třemi malými okružními křižovatkami měl podle odhadů v roce 2012 stát více než 400 miliónů korun, dnes tato částka bude ještě vyšší. Jde o jednu z prioritních staveb tohoto typu v Jihočeském kraji. Stavba obchvatu je plně v režii státu, ačkoliv město se snaží tuto investici maximálně podpořit (např. finančně se podílelo na vypracování projektové dokumentace, dále se zavázalo vykoupit za stejných podmínek co ŘSD i zbytky nevyužitelných pozemků, pokud o to budou mít vlastníci zájem). Severní dopravní půloblouk by měl být kvalitním propojením stávajících silnic první třídy I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice. Nová komunikace přinese zlepšení a zpřehlednění dopravní situace ve městě a zajistí obyvatelům větší bezpečnost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a snížení koncentrace výfukových plynů. Dle posledního sdělení ŘSD by výstavba obchvatu měla být zahájena v roce 2015.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
UPOZORNĚNÍ: přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 pro multiplexy 2 a 4, ve kterých...
Česká televize, jako první vysílatel, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T...
Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České republice. Koledníci dorazili i na Městský...
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Roční hlášení o odpadech za rok 2019 Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,...
8.January 2020
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...