Miroslav Beránek

Otázka: 

Dle aktuální informace 06/2014 na internetových stránkách ŘSD ČR bylo 28.3.2014 na odboru dopravy MěÚ Strakonice zahájeno stavební řízení před vydáním stavebního povolení na stavbu "Silnice I/22 Strakonice". Prosím o podání stručné zprávy v jaké fázi se nyní řízení nachází a kdy lze přepokládat vydání stavebního povolení, aby bylo možné podat případné odvolání. Stavební povolení bude předpokládám vydáno zase veřejnou vyhláškou z důvodu většího počtu účastníků řízení a stavbou přímo dotčení účastníci řízení, zejména v době dovolených, mohou ztratit možnost včasného podání odvolání před nabytím právní moci stavebního povolení a proto by bylo jistě vhodné v nejbližším čísle Zpravodaje města nebo městským rozhlasem podat občanům města tak důležitou informaci. Občanská veřejnost se zajímá o zahájení tak důležité stavby pro město a v poslední době je v tomto směru její informovanost opomíjena. Ne každý má možnost sledovat stránky ŘSD ČR, kde mimo jiné je uvedeno, že poskytované informace mají pouze informativní charakter a jsou vázané na dalších dopravních stavbách.

Odpověď: 

Vážený pane Beránku,

děkujeme za připomenutí. Odpověď v plném znění jsme uveřejnili u novějšího příspěvku s datem 18. 7. 2014, aby ji návštěvníci naší rubriky rychleji objevili. Radní města jednali v této věci ve středu 16. 7. a tudíž teprve nyní máme aktuální informace, které můžeme dále předávat. Veřejnost se snažíme informovat všemi směry, bohužel v některých záležitostech musíme být stejně trpěliví, jako každý náš občan. Severní dopravní půloblouk - aktuálně: ŘSD požádalo město Strakonice o výpůjčku části pozemků  p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. Rada města žádost 16. 7. 2014 projednala, odsouhlasila a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy. Stavba obchvatu je plně v režii státu, ačkoliv město se snaží tuto investici maximálně podpořit. Dle posledního sdělení ŘSD by výstavba obchvatu měla být zahájena v roce 2015.

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

Atletický ovál a in-line dráha v provozu   Dle opatření vlády ze 6.4.2020 se...
Vážení Strakoničtí, Nenudíte, už se trochu? Přihlásili jsme naše město do soutěže...
Zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2020/2021...
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...