Obyvatel Jezárek

Otázka: 

Dobrý den, když jsem od města Strakonice kupoval stavební parcelu na Jezárkách, tak bylo podmínkou být napojen na vytápěcí soustavu Teplárny Strakonice, ev. mít jiný zdroj vytápění vyjma kotlů na tuhá paliva. Myšlenka byla, aby Jezárky byla čistá lokalita, proto byly povoleny pouze krby. Podívejte se ale jak to nyní vypadá, a to ještě nezačalo mrazivé počasí. Z komínů se kouří o sto šest a zápach je takový, že se prádlo musí sušit uvnitř, čímž se zvedá vnitřní vlhkost, kterou při vysoké venkovní vlhkosti nevyvětráte. Jak se proti tomu bránit, když vymahatelnost práva, resp. prokazování, je téměř nemožné? Může v tom pomoci město?

Odpověď: 

Dobrý den,

vytápění objektů v lokalitě Jezárky upravuje energetická část územního plánu, která v daném území vymezuje možnost napojení na soustavu CZT TSt a současně připouští možnost, např. použití krbů či krbových kamen bez napojení na teplovodní soustavu. Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům takových to zdrojů používat paliva splňující jakostní požadavky na kvalitu stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 415/2012 Sb., v tomto případě, např. čisté nekontaminované dřevo, dřevní brikety. Plnění povinností, kdy provozovatelem zdroje je fyzická osoba, může orgán ochrany ovzduší kontrolovat pouze vizuálně s pomocí, např. Ringelmanovy stupnice tmavosti kouře. Tato metoda však mnohdy neusvědčí provozovatele z porušování zákona. Přístup kontrolního orgánu přímo ke kotli za účelem zjištění, co se v něm spaluje, není zatím legalizován. Diskuse právníků na téma, zda právo na ochranu obydlí a soukromí má vyšší právní sílu než právo na čisté životní prostředí, není stále u konce. Pro ověření zmiňované situace provede odbor životního prostředí v nejbližší době monitoring s využitím metody ověření tmavosti kouřové vlečky.

Pokud nedojde k zásadní legislativní změně v otázce přístupu ke zdroji, pak kromě výše uvedeného zbývá pouze apelovat na lidskou ohleduplnost a slušnost.

Stanislav Mrkvička, oddělení ochrany prostředí

 

Vyjádření odboru stavební úřad:
Dobrý den, všechny stavby v lokalitě Jezárka jsou napojeny na dálkový zdroj vytápění v souladu s územně plánovací dokumentací. Lokální topidla na pevná paliva jsou povolována pouze formou krbů a krbových kamen bez možnosti napojení na otopnou soustavu (bez výměníků tepla a bez rozvodu do dalších prostorů), víceméně jako estetická záležitost otevřeného ohně v obývacím pokoji na příležitostné přitápění mimo topnou sezonu Teplárny Strakonice.
Otázkou je, do jaké míry je znečišťování ovzduší způsobováno přilehlou zástavbou rod. domů v ulicích Skupova, Alšova a Švandova, kde je situace dlouhodobě kritická a nevyhovující. Případné prokazování spalování nevhodných látek je obtížné a legislativně téměř nevymahatelné, spadá do kompetence odboru ŽP (hodnocení barevného odstínu kouřové vlečky a kontrola malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší a lokálních topenišť). 
Ing. Jaromír Zeman, vedoucí odboru stavební úřad
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...