Tomáš Vaverka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda město Strakonice bude požadovat po zhotoviteli rekonstrukce železniční stanice i úpravu komunikací od stanoviště Hasičů, kolem garáží. Nyní zde jezdí velká nákladní vozidla, které již tak špatný povrch cest dále ničí a povrch je den ode dne horší a horší. Stejně tak by bylo vhodné, doplnit zrcadlo u hřbitovní zdi, kde hrozí srážka silničních vozidel. Tomáš Vaverka

Odpověď: 

Vážený pane Vaverko, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce železniční stanice, Strakonice"  Vám sdělujeme následující: Předmětná komunikace je v současné době jedinou možnou přístupovou komunikací do prostoru staveniště výše uvedené stavby. Město Strakonice již před zahájením realizace vzneslo požadavek na pasportizaci předmětné komunikace, která byla ze strany zhotovitele stavby provedena a dále probíhá monitoring komunikace v souvislosti s následnou opravou. V souvislosti se zhoršujícím se technickým stavem komunikace je povinností zhotovitele stavby zajistit sjízdnosti komunikace. Dále je v rámci kontrolních dnů stavby  projednáváno technické řešení opravy - tedy realizace v části komunikace spočívající v odtěžení podkladních vrstev a provedení kompletní nové konstrukce vozovky včetně živičného povrchu a dále v části realizace oprav živičným povrchem.

Investorem této stavby je Správa dopravní železniční cesty, s.p.. Dokončení realizace stavby a tím tedy i finální oprava přístupové komunikace je dána termínem 08/2015. Požadavek na doplnění dopravního značení (zrcadlo) byl předán na odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik, majetkový odbor

Ve čtvrtek 5.3.2020 je pro vás k dispozici od 14.00 - 16.00 hodin insolvenční poradna....
Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...