Zápis z III. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2007/2008

konaného dne 17. prosince 2007, od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice

Přítomni:

 • Ing. arch. Slámová, Ing. Loužilová, Ing. Feit, PhDr. Říhová, Houdek Lukáš, Kadlec Filip
 • Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

Program:

 • zahájení zasedání
 • prezentace jednotlivých pracovních skupin
 • hradní safari – řešení možné adopce zvířátek
 • „malé překvapení“
 • diskuse, dotazy

 

Zahájení zasedání

 • úvodní seznámení s programem
 • informace paní místostarostky ohledně zájmu o účast na některém z nejbližších zasedání DZ zástupce Dětské tiskové agentury (Ing. Hrzala) o návrhu možné spolupráce s touto organizací (možnost tiskových zpráv, případně pravidelných dopisovatelů do pořadů Rádia DOMINO)
 • rozdání jmenovacích dekretů a vánočních balíčků

Hradní safari

 • poděkování paní místostarostky všem dětským zastupitelům za aktivní účast při konání slavnostního otevření hradního safari v rámci adventních trhů
 • zamyslet se nad možnostmi vylepšení
 • náměty na řešení patronátu nad zvířátky z hradního safari – každá škola jedno/barevně označené, apod. (prezentovat ve školách)
 • případně pořádání „Dní zvířátek“ apod.

Propagace města Strakonice

 • proběhla diskuse nad zvoleným tématem,
 • prezentace jednotlivých pracovních skupin:
 • Propagace dětského zastupitelstva:
 • návrhy pro řešení: samostatné webové stránky s možností volné diskuse (na pracovním zasedání vizuální návrh), kronika členů se stanovenými pravidly pro zápisy (již pořízena), nástěnky ve školách, soutěže pro školy, tvorba loga dětského zastupitelstva
 • setkání dětských zastupitelstev jihočeského kraje
 • Propagace města Strakonice:
 • návrhy pro řešení: balíček služeb pro různé věkové kategorie (teenageři, důchodci, atp.)
 • vytvořit dotazník se zaměřením na zjištění, jaké služby, informace atp. občané města postrádají – z dotazníku vyplynou další aktivity a zaměření propagace
 • Propagace akcí konaných ve městě:
 • průběžná propagace akcí – pravidelně vytvářet na 1-2 měsíce dopředu kalendář akcí (doplněný o popis akcí, případně foto)
 • distribuce letáků do knihoven v obcích
 • návrh na zlepšení webových stránek www.strakonice.net - doplnit o fotografie z různých akcí

Úkol pro DZ

 • vymyslet a na příštím jednání odprezentovat dílčí aktivity v jednotlivých pracovních skupinách (tak aby bylo možné začít je postupně realizovat)
 • odevzdat vyplněné dotazníky!!!
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...