Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Hanka

Otázka: 

Dobrý den, bylo by, prosím, možné, aby byly všechny webkamery našeho města aktuální? Některé se zastavily na datu 10. 6. 2019. Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Hanko,

o nefunkční kameře víme. Čeká se na její opravu, kterou musí zajistit odborná firma. Každopádně ale děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

 

Jonáš

Otázka: 

Na každém kroku vidíme problémy s plastovým odpadem, kterým je svět doslova zamořován. Myslím, že město by mělo jít jako první příkladem, jak bojovat proti jednorázovým plastům. Proč tedy při akcích pořádaných městem je prostředí zavalováno tisíci plastovými kelímky, když by stačilo, jako v jiných městech, využívat zálohovaných plastových kelímků. Prosím o zavedení tohoto způsobu podávání nápojů, které přináší samá pozitiva - ekologie, nulová spotřeba plastu, minimalizace nepořádku, moderní přístup, příp. kelímek může sloužit turistům jako suvenýr.děkuji předem za ekologický přístup.

Odpověď: 

Vážený pane Jonáši,

město, stejně jako městský pivovar znepokojuje otázka zamoření planety plastovým odpadem, nutno ale podotknout, že to nebylo ani město, ani žádná jím zřizovaná organizace, která v dávné minulosti zavedla plastové obaly do oběhu a nyní se ukazuje katastrofální dopad takových kroků. Avšak jak sám podotýkáte, měl by každý jedinec začít u sebe a proto se pivovar Dudák, jednak přihlásil k iniciativě proti plastovým obalům a ve své historii poprvé na letošní pivovarské pouti, použil, a nadále se tak chystá činit, kukuřičné, rozložitelné kelímky. Z tohoto zásadního kroku je jasně patrný zodpovědný přistup města a jeho organizací a podniků k životnímu prostředí.

Markéta Bučoková, PR

Zlata Váchová

Otázka: 

Dobrý den.
ještě se vracím k otázce hřiště u Mravenčí skály.
Předmětné hřiště se nachází na dvou pozemcích , z nichž parcela č. 257/2 má
římsko kat. farnost Strakonice a parcelu 256 vlastní město Strakonice.
Údržbu oplocení však vždy zajišťovaly Technické služby . Nebylo by tudíž možné,
aby Technické služby zajistily alespoň odstranění nefunkčního , sešlapaného
a nebezpečného pletiva bývalého oplocení ?

Odpověď: 

Vážená paní Váchová,

požádala jsem technické služby o spolupráci. Bude-li to možné, oplocení se opraví či demontuje. 

Markéta Bučoková, PR

Pešek

Otázka: 

Je pouze otázkou času, kdy dojde k nějakému zranění chodců od cyklistů na cestě pod pivovarem k Zavadilce.Bylo zrušeno označení cesty pro chodce a z úseku mezi lávkou a Zavadilkou se stala cyklostezka kde cyklisté mají za to,že chodci tam nemají co dělat.Jezdí tudy na procházky matky s malými dětmi a chodí množství pěších.V tomto úseku je nutno změnit značení a vyhradit pro cyklisty pouze pruh.Denně se zde po změně značení dostávají cyklisté a chodci do nebezpečných a konfliktních situlací.

Odpověď: 

Vážený pane Pešku,

děkujeme za upozornění a Vaši všímavost, díky které se dozajista předejde nepříjemné situaci. Dopravní značky jsou již nainstalovány. Hezké a bezpečné dny na všech cestách.

Markéta Bučoková, PR

Zdeňka

Otázka: 

Dobrý den,moc se mi líbí květinová výzdoba Strakonic.Mohla bych prosím vědět,kdo konkrétně navrhuje výzdobu květin.

Děkuji
Zdeňka Kopuncova

Odpověď: 

Vážená paní Zdeňko,

květinovou výzdobu v našem městě má "na svědomí" (v tom nejlepším slova smyslu) kolega a vedoucí odboru životního prostředí Ing. Brůžek se svými kolegy, kteří mu odborně i ochotně pomáhají. Je příjemné číst takové a podobné vzkazy, které s potěšením tlumočím těm, kterých se týkají.

Aktuálně kolegové začínají připravovat výzdobu na příští léto. Jak je vidět, nic nenechávají náhodě, aby i v příštím roce, kdy se ve Strakonicích uskuteční 24. Mezinárodní dudácký festival bylo město plné nejen rozličných hudebních žánrů a stylů, ale i pestrých květin. Věřím, že k nám zavítáte. Krásné letní dny Vám přejeme ze Strakonic.

Markéta Bučoková, PR

 

 

Miloš

Otázka: 

Dobrý den ,chtěl bych se zeptat jestli by nebylo možné udělat něco kolem kontejnerů v ulici Mládežnická. Pokud foukne trochu vítr jsou všechny odpadky před vchodem 1239. Je možno se aktuálně podívat. Vím ,že se mají kontejnery zavírat,ale určitě to neví lidé kteří lezou po nocích a v ranních hodinách dovnitř. A po návštěvě je nechají otevřené. Před revitalizací tady byli zástěny a všechen odpad, který vypadl zůstal u kontejnerů. Když si dnes stoupnete kousek od kontejnerů a počkáte uvidíte kolik myší se zde pohybuje.

Odpověď: 

Vážený pane Miloši,

zástěny byly odstraněny v rámci revitalizace sídliště. Pravděpodobně i na základě požadavků obyvatel této lokality, neboť jejich stav byl již nevyhovující, esteticky nebyly, pro revitalizovanou oblast, přínosem a přestaly plnit svůj původní účel. Aktuálně, kdy přibývá kontejnerů a je nezbytný jistý komfort při vyvážení, se ani neplánuje zástěny obnovovat. Ostatně udržení pořádku okolo kontejnerů zástěny nevyřeší. Je to otázka morální zodpovědnosti každého, kdo se rozhodne činit opak. Jsou-li kontejnery plné, pak je možné využít jiné sběrné místo, nebo svůj odpad zdarma složit na sběrném dvoře, pak bude i město čistější. Hlodavci se bohužel v centru města vyskytují, neboť mají v okolí kontejnerů dostatek potravy. Odbor životního prostředí několikrát v roce zajišťuje plošnou i lokální deratizaci.

Markéta Bučoková, PR

Jana Freibergová

Otázka: 

Prosím, zda byste mohli zjistit, z jakého důvodu je velmi často porouchaný výtah u podchodu na nádraží u hřbitova. Určitě není v provozu tak často, jako ostatní výtahy, ty fungují bez poruch.
Dopátrala jsem se osoby v Plzni, které to oznamuji, ale příčinu neprozradí, nebo neví. Poruchy byly letos, co vím, zatím dvě, ale je mi záhadou, proč je má jen tento výtah.
Vím, že město výtah nemá ve správě, ale byl zřízen pro občany (kteří jsou velmi rádi, že existuje)a ti by byli velmi rádi, kdyby fungoval a v případě, že má pporuchu, aby byla co nejdříve odstraněna.
Už dvakrát se stalo, že se čekalo týden na dodání nějakého dílu.
Děkuji
Freibergová

Odpověď: 

Vážená paní Friebergová,

město Strakonice není zodpovědné za funkčnost zařízení jiného subjektu, byť jmenované zařízení má sloužit nejen občanům města, ale všem cestujícím Českých drah. Předpokládám, že pokud je nutné vyčkat na dodávku komponentu nezbytného k opravě výtahu, činí tak provozovatel s největší zodpovědností, neboť je to především jeho vizitka, jako přepravce, aby zajistil komfortní podmínky pro přepravu cestujících se všemi detaily.

Obávám se, že i v případě zjištění příčiny nefunkčnosti výtahu, není v silách města urychlit opravu, která je výhradně v gesci odborné společnosti zajišťující servis výtahů.  

Markéta Bučoková, PR  

Klára Pospíšilová

Otázka: 

Dobrý den,

v ulici Heydukova u bývalé "svobodárny" se nachází sběrné hnízdo kontejnerů. Tyto kontejnery využívá velké množství lidí z okolí a kontejnery jsou věčně nevyvežené i více než týden. Věřím, že kontejnery jsou nadimenzovány na uričtý počet obyvatel, ale nebylo by možné zvýšit počet nádob, alespoň na papír, nebo zajistit svoz častěji? V této lokalitě jsou umístěny pouze dva kontejnery na papír s malým vhozovým otvorem (vyprazdňováním zespodu) a větší kartony se neustále povalují vedle. Vím, že jinde ve městě se papír vyváží i vícekrát během jednoto týdne, výše zmíněná lokalita by to jistě také ocenila. Děkuji za kladné vyřízení a nápravu.

Odpověď: 

Vážená paní Kláro,

aktuálně by již mělo být místo posíleno o jeden kontejner na papír. Bylo by však velmi účinné, aby obyvatelé, kteří využívají k třídění tuto lokalitu dbali na správné skladování kartonů. To znamená, aby každý pokud možno krabici rozložil a následně ji vložil do kontejneru. Je to otázka ukázněnosti každého z nás a věřím, že se to bude jenom zlepšovat, protože všichni chceme žít ve městě, kde je pořádek. Pokud se karton nerozloží a ponechá se povalovat vedle kontejneru, pak je zcela zbytečné navyšovat jejich počty.

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den,dekuji mestu Strakonice za klidne strávený víkend s rodinou v kempu pod stanem...uz nikdy víc!!!Jak tohle mužete tolerovat?Zbalila jsem rodinu a odjeli jsme.V tom kraválu co byl v sobotu se nedalo být!!!

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

za město Strakonice vyjadřuji politování nad nevydařeným víkendem. Obávám se, že nejsme jediné město, které se potýká s nočním hlukem. Věřte, že bezpečnostní složky činí vše, co je v jejich kompetenci, ale problematika je mnohem složitější, než se navenek zdá. Pevně doufám, že pokud navštívíte Strakonice znovu, vyberete si jiné ubytování a naše město Vám jistě poskytne příjemnější vzpomínky než ty aktuální. Zkuste napříště navštívit pivovar, který je jako jediný v republice v majetku města a mimochodem vaří již 370 let skvělé pivo, nebo infocentrum, kde nazapomeňte vyzkoušet jízdu na koloběžkách. Tím spíše uvidíte za podstatně kratší dobu vlídnou tvář města nad řekou Otavou, ze které je na město a jeho okolí úchvatný pohled. Postačí si vypůjčit v kempu šlapadlo či loďku a strávit romantické chvilky na klidných vlnách řeky.

Krásný zbytek léta celé rodině přejeme ze Strakonic.

Markéta Bučoková, PR  

Miloslav

Otázka: 

Dobrý den,
měl bych dotaz zda se uvažuje s opravou komunikace ulice Bezděkovská.V současné
době je to nejhorší komunikace ve Strakonicích připomínající spíše tankodrom.
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Miloslave,

aktuálně, s přihlédnutím ke skutečnosti absence rozpočtu města, nelze zahajovat žádné investiční akce. Vedení města si je ovšem vědomo stavu některých komunikací ve městě, Bezděkovskou ulici nevyjímaje. Všeobecně je trend postupně opravit jednotlivé komunikace s přihlédnutím na jejich vytíženost. Ostatně jak je vidět, za poslední roky se investuje především do oprav komunikací a chodníků. Rekonstrukce ulice Bezděkovská je zařazena v plánu do dalších etap.

Markéta Bučoková, PR

 

Hana Gabrielová

Otázka: 

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, proč se má příští týden kácet vzrostlý (a alespoň na první pohled zdravý) topol ve vnitrobloku sídliště Mír. U břízy na Podskalí se město odkazuje na dendrologický posudek, kácení topolu v krátkém článku nijak nezdůvodňujete.
Předem mnohokrát děkuji za odpověď.
S pozdravem
H.G.

Odpověď: 

Vážená paní Gabrielová,

pokud máte zájem, můžete si sjednat schůzku na odboru životního prostředí, kde je k dispozici celý dendrologický posudek. Jen v krátkosti, to že strom vypadá zdravě ještě nemusí tento stav značit. Naopak, je zhruba ve třech metrem silně prohnilý a zároveň v dopadové vzdálenosti od mateřské školy. V takovém případě není na co čekat. Více se dozvíte na odboru životního prostředí.

Markéta Bučoková, PR

Zuzana

Otázka: 

Dobrý den, paní Bučoková,
zřejmě jste nepochopila můj dotaz týkající se zavlažování zeleně na sídlišti Mír. Samozřejmě chápu a fandím zavlažování stromů ve městě pomocí vaků.
Ptala jsem se Vás ale na využívání automatického zavlažovaní, které je instalováno ve dvoře mezi domy. Předminulé léto bylo zavlažování běžně v provozu. Každé ráno někdy kolem 7 hodiny a každý večer ve 22 hodin z trávníku vyjely trysky, veškerá zeleň byla zalita a dvůr ochlazen.
Proč toto nefunguje?
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Zuzano,

zavlažovací systém na sídlišti Mír se nevyužívá z důvodů vysoké finanční náročnosti s přihlédnutím k účelu. V této lokalitě by byly zavlažovány trávníky a vzrostlé, zakořeněné stromy. Obojí je z ekonomických důvodů zcela zbytečné aktuálně zavlažovat, neboť je dostatečná vzdušná vlhkost. Vzrostlé stromy si vláhu zajistí ze zdrojů spodní vody a trávníky opravdu v době, kdy je vhodné šetřit vodou, není nutné zavlažovat. 

Markéta Bučoková, PR

Stáňa

Otázka: 

Dobrý den paní Bučoková ,

Přikládám dotaz ohledně rušení nočního klidu. Minulý rok jste zde psala, že se po opakovaném
rušení nočního klidu v kempu, situace řeší a nemůžete nic sdělit do uzavření.Prosím tedy o vyjádření, jaké jsou výsledky z minulého roku.? Tento rok, pan majitel již po druhé provozoval
koncert do jedné hodiny v noci. A zdá se že v tom hodlá pokračovat.
Myslím že jsme velice tolerantní, v ostatních městech se konají takové akce také,ale v 11 h. Je prostě klid. V územním plánu tohoto místa o provozování koncertu, nic takového
není. Pokud je pan provozovatel podporován a dotován Strakonickým pivovarem tj. Městem
Strakonice, měl by v dodržování zákona o rušení nočního klidu jít příkladem, a Město Strakonice má mít takové opakované porušení vyhlášky, pod kontrolou.Pokud jde kapela vyhrávat,nemá žádný důvod začínat ve 22h a končit po jedné v noci. Nehrají v kulturním domě ani v místech k tomu určené a kolaudované. Sice je kemp na konci města, ale jsme stále v Strakonicích kde jsou v okolí popisná čísla s trvalým pobytem.

Děkuji, za odpověď a věřím že už se dostaneme společně k nějakému řešení.

Odpověď: 

Vážená paní Stáňo,

celá situace okolo rušení nočního klidu je obzvlášť složitá. Městská policie výklad zákona konzultovala s Ministerstvem vnitra ČR. Pokud chcete znát stanovisko MV ČR, pak Vám ho mohu zaslat na Vámi uvedenou elektronickou adresu, nebo je k nahlédnutí u velitele Městské policie Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den,
můj dotaz zní, jestli se v co nejbližší době bude někdo zabývat parkováním a rozšířením parkovacích míst v ulici na Ohradě,kde začíná být situace dosti kritická. Brzy má být dokončena stavba nového bytového domu,kde má být 46 nových bytů a míst přibylo 16.Nikdo z nás,kdo již v této lokalitě bydlí nevěří tomu,že vlastníci těchto bytů budou parkovat na kartu u hradu,jak je v plánu...Navíc se rozmohlo parkování dodávek v této lokalitě,například vozy firmy Odkolek jsou tak velké,že zasahují do jízdního pruhu,a vozy vyjíždějící z parkoviště vedle nich,jen stěží mohou vyjíždět,protože přes tyto dodávky není možnost výhledu.Navíc firma Odkolek na naše upozornění nereaguje,i když pekárny jsou od nás vzdáleny 500 metrů a mohou jejich náklaďáky parkovat v objektu k tomu určeném.Možná by v tomto mohlo město pomoci ihned a firmy z dodávkami,které takto parkují upozornit na to kde mají parkovat....Nyní je využíván i prostor před hotelem Bavor,ale co když majitel pozemku všem uzavře vjezd na jeho pozemek...Jak jsme se dozvěděli,v plánu je již léta parkovaní rozšířit ve zmiňované ulici Na Ohradě.V první řadě stání udělat na obou stranách na šikmo,pouze pro osobní vozy ,jako v ulici Bezděkovská,,V druhém kroku udělat parkovací místa uprostřed ulice ,podobně jako na malém Náměstí,od křižovatky Bavor,až k odbočce na finanční úřad.Určitě by takto mohlo vzniknout nejméně 50 nových míst na parkování.Přemalovat tuto ulici by určitě nebylo tak nákladné,jako plány s posunováním chodníků,kácením stromů a podobné.
Ulice by i tak byla dost široká pro dva jízdní pruhy,stačilo by pouze na kraje ulic dát retardéry a omezit rychlost.Na krajích přechodů upravit stání kontajnérů,popřípadě tyto nádoby na odpad umístit na kraj parkovišť...Určitě by se veškeré tyto úpravy vyplatili i do budoucna pro naše děti a nové obyvatel této lokality.
předem děkuji za odpověď Martin V.+ další obyvatelé této lokality

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

majitelé vozidel z nově budovaného obytného domu Na Ohradě budou mít možnost parkovat vedle Vámi zmiňovaných parkovacích míst i v garážích, které vznikly poblíž Základní školy Dukelská. Parkoviště u hradu je soukromé a k jeho provozu a režimu není možné se vyjadřovat. Parkování dodávek je pravděpodobně přestupkem, jehož řešení je v gesci městské policie či státní policie. Předávám podnět k řešení těmto institucím.

Po konzultaci s odborem dopravy je Vámi navrhované řešení nepřípustné, jelikož se jedná o jednu z nejvytíženější komunikací ve městě, kde navrhovaný režim parkování není možný.

Markéta Bučoková, PR

 

 

Jan Kuneš

Otázka: 

Dobrý den,
již loni na podzim jsem upozorňoval na nesprávné (z hlediska kilometráže) rozmístění směrovek na novém oobchvatu města (jedná se o směrovky na veřejném osvětlení), kdy např. z okružní křižovatky Zvolenské to bylo do Prahy blíže, než z Radomyšlské. To je již v pořádku, nicméně ty spodní směrovky na Č. Budějovice a Vodňany jsou stále přehozené, takže se opět dovídáme, že z okružní křižovatky Zvolenská je to do Budějovic 58 km, zatímco z Radomyšlské 60 km. Takže bych chtěl poprosit o nápravu (vypadá to opravdu legračně). A také by mě zajímalo, zda u toho ti co to instalují vůbec přemýšlí. Že se to stane jednou, budiž, ale že i opravu provedou jen na půl, tomu už opravdu nerozumím.
Děkuji za opravu.
Jan Kuneš

Odpověď: 

Vážený pane Kuneši,

děkujeme za upozornění. Za návrhy a rozmístění ukazatelů zodpovídá projektant obchvatu, předám tedy Váš podnět investorovi akce ŘSD ČR k přepracování.

Markéta Bučoková, PR  

Dagmar

Otázka: 

Dobrý den
ráda bych vám poděkovala za rychlou opravu semaforu na Volyňské, ve středu večer nahlášeno a dnes v pátek před 7:00 to už opravovali.
Moc díky

Odpověď: 

Vážená paní Dagmar,

děkujeme za pochvalu, která každého potěší. Poděkování patří především pracovníkům technických služeb, kteří ihned po upozornění zareagovali a také samozřejmě Vám, protože bez vzájemné pomoci věci trvají podstatně déle. Díky za Vaš všímavost a podnět.

Přeji krásné horké letní dny.

Markéta Bučokvá, PR

Dagmar

Otázka: 

Dobrý den,
ráda bych nahlásila poruchu na semaforu na volyňské ulici u obchodu COOP.
Pokud chtějí lidé a hlavně děti, vracející se ze školy, přejít silnici Volyňská směrem ke COOPU, nenaskočí po stisknutí tlačítka pro chodce zelená, porucha už je tam delší dobu.
Pokud chce člověk přejít od COOPU směrem k sídlišti Šumavská tlačítko funguje.
Prosím o nápravu,aby tam mohli lidé bezpečně přecházet a nemuseli chodit na červenou, aby vůbec přešli.
Děkuji moc

Dagmar

Odpověď: 

Vážená paní Dagmar,

předem velmi děkuji za upozornění, nemůžeme být všude a podobně podnětné zprávy jsou ukázkou solidárnosti a vzájemné pomoci. Závada je nahlášena na technické služby a pokud vše půjde hladce, zítřejšího rána již budou moci školáci opět bezpečně přecházet.

Podle vyjádření odborníků je možné, že závadu způsobí příliš urputné a dlouhé stisknutí tlačítka, které následně zapříčiní vypálení kontaktů. 

Markéta Bučoková, PR

Marie Cvachová

Otázka: 

Dobrý den,
bydlím v Předních Ptákovicích ulice Karla Dvořáka č. 234. Mám prosbu, kolem nás přejede denně snad stovky aut velkou rychlostí v obou směrech. Silnice je to úzká,
nebezpečná a dvě auta najednou neprojedou. Nedala by se tato situace nejak pořešit.
Myslím tím třeba retardér, snížená rychlost nebo jednosměrka. Děkuji za posouzení.

Odpověď: 

Vážená paní Cvachová,

v září se uskuteční další jednání dopravní komise, kde bude projednána i Vaše záležitost. Stanovisko dopravní komise Vám zašlu elektronicky na uvedenou adresu.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den,po dalším rušném pátku tady na Podskalí se chci zeptat,jestli pan starosta o tom ví,že se tady tyhle akce konají?Je to každý rok stejný,město říká,že akce nejsou povoleny,ale když se zavolá policie,tak se asi nic neděje,jako by stím nechtěl nikdo nic dělat..Nebo provozovatelé nemusí dodržovat vyhlášku?Zajímalo by mě co by říkal starosta,kdyby si postavili podijum u jeho domu,nebo u vás paní Bučoková?To už by jste o kultuře mluvili jinak,kdyby vám tam vyřvávaly do rána že?

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

ano situace s venkovními akcemi během letních měsíců je známa. Řeší se ve spolupráci s městskou policií a jednotlivými pořadateli přesně podle možností zakona. 

Vzhledem k tomu, že je rubrika dotazy, náměty, připomínky veřejnou městskou rubrikou obávám se, že můj soukromý názor tady není namístě.

Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den,
nádraží, silnice, chodníky, parkoviště, náměstí můžou být bez Roundupu. Často jsou i koleje na nádražích, nástupiště, autobazary, čerpací stanice, okolí silnic, příkopy, mosty, pole, břehy řek, zahrady postříkány Roundupem. Je to i před vašimi budovami a okolními sinicemi za městem. Je škodlivý pro lidi i zvířata, hmyz. Plevel na chodnících stačí 2 - 3x za rok odstranit strunovou sekačkou. Jinde stříkají plevel horkou vodou např. město Mělník, Louny, Jeseník. Plevel se může hubit i běžným vysokotlakým čističem na horkou vodu.K likvidaci pařezů od listnatých stromů se může použít i Hlíva ústřičná. Rostoucí pařezy mohou také sloužit pro pěstování biomasy (energetická dřevina do kotelen na biomasu).

J.H.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

mohu mluvit pouze za situaci ve městě, tedy nepřísluší mně hodnotit hubení plevelů v okolí železnic. Za město Strakonice mohou pouze konstatovat, že k likvidaci plevele slouží Vámi zmíněné strunové sekačky a tlakové čističe s horkou vodou. Takové čištění je zdlouhavé a nepřináší dlouhodobý efekt, nicméně v rámci ochrany životního prostředí se na vybraných lokalitách aplikuje.

Děkujeme za podnět týkající se odstranění pařezů.

Markéta Bučoková, PR

Zuzana

Otázka: 

Dobrý den.
mám dotaz týkající se zeleně na sídlišti Mír, konkrétně zeleně ve ve dvoře mezi ulicemi Spojařů, Kosmonautů a ul. Mládežnická.
V rámci tuším 2. etapy revitalizace sídliště bylo prostranství ve dvoře zatravněno a osázeno odhaduji 20 novými stromy. Celý dvůr byl vybaven zavlažovacím systémem. Ten loni, zřejmě kvůli suchu, neběžel vůbec a letos také není v provozu. Proč? Tak velké sucho zatím není. Proč všude ve městě TS rozmísťují vaky pro závlahu nových stromů a zde není využíváno automatické zavlažování?
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Zuzano,

zavlažovací vaky se, s přihlédnutím k jejich pořizovací ceně, prioritně umisťují na místa, kde hrozí extrémní přísušek a samozřejmě k nově vysazeným stromkům, tak aby došlo k jejich zakořenění. 

U vzrostlých stromů se zavlažovací vaky neumisťují. 

Markéta Bučoková, PR

Veronika

Otázka: 

Dobrý den paní Bučoková,

reaguji na Vaši odpověď ze 7.5.2019 na můj dotaz týkající se problematiky parkování u supermarketu Billa v Nádražní ulici. Odpověděla jste mi, že tento problém bude projednávat rada města 15.5.2019. Bohužel jsem v zápisu z jednání nic nenašla. Nejspíš jsem hledala špatně. Můžete mi prosím poradit, kde hledat výsledek z jednání? Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

odkaz na projednávaný bod naleznete v RM ze dne 15. 5. 2019 pod odborem dopravy. Rada města vzala na vědomí doporučení dopravní komise řešit problém s parkováním podáním žádosti o stanovení místní úpravy provozu o dopravní značení IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Společnost Billa, s.r.o. má tedy možnost podat si žádost a parkování před marketem bude možné pouze po stanovenou dobu, čímž se zamezí celodennímu odstavení aut.

Markéta Bučoková, PR  

Drahoslava Dvořáková

Otázka: 

Mám dotaz proč ve Strakonicích neplatí vyhláška o dodržování nedělního klidu do 10 hodin bohužel mám sousedku všeuměla ,která soustavně vrtá,řeže ,piluje a mlátí a na mou žádost aby dala pokoj v neděli tak začala vrtat a bouchat jako by jí šlo o život.

Odpověď: 

Vážená paní Dvořáková,

pokud není možné se s paní sousedkou domluvit, pak pravděpodobně budete muset sáhnout k přiměřeným právním prostředkům. Vyhláškou je ošetřeno rušení pouze nočního klidu. 

Markéta Bučoková, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné zalepit díry na silnici v ulici Školní? Je tam pár "Pěkně" hlubokých, kam přesně zapadá kolo a není kam se vyhnout, když kolem stojí auta. A aut tam jezdí ke škole a školce denně dost. Škoda, že nebyla celá opravená loni, když se stavěli garáže. Trošku promarněná příležitost. Díky alespoň na provizorní rychlou opravu. Jitka

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

podnět je již v řešení odborem majetku společně s technickými službami. Jakmile dovolí kapacity, bude komunikace vyspravena.

Markéta Bučoková, PR

 

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ulici Mlýnská, vedle diskotéky Hvězda. Chtěla bych se Vas zeptat, jestli je normální, aby se zde konaly střešní párty. Je to hned vedle doma a pro seniory a obytných domů a ten hluk je strašný. Budil mi i děti. Chudáci senioři. Nezlobte se na mě, ale to na sídliště nepatří. Já nechci celý sobotní večer poslouchat neskutečný hluk. Zajímalo by mě, kdo to povolil. Teď je 22:15 a stále se tam hraje. Noční klid se tady asi dodržovat nemusí.

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

pokud, jak píšete, Vás obtěžuje hluk, a to i v době nočního klidu, pak se obraťte na Policii ČR, která by měla zjednat pořádek. Akce podobného typu nikdo nepovoluje, jsou v režii soukromých majitelů provozoven.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...