Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Vašek

Otázka: 

Dobrý den,
kam odvézt ve Strakonicích bezplatně stavební odpad - herakleitové desky z rekonstrukce a odpadní azbestocementové roury = zřejmě nebezpečný odpad.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Vašku,

běžný stavební odpad byste mohl složit v městském sběrném dvoře, ovšem za úplatu. Nebezpečný odpad, typu, který uvádíte, již musíte složit na skládku ve Vodňanech nebo do společnosti Recyklace odpadů a skládky, a.s. v Písecké ulici ve Strakonicích. 

Markéta Bučoková, PR

Vojtěch

Otázka: 

Dobrý den,
v současné době probíhá oprava ulice Šmidingerova, kde na křižovatce s ulicí Radomyšlská dnes probíhá napojování vodovodu. Napojení vodovodu a tedy i oprava asfaltového krytu začíná až za šachtou, která je umístěna uprostřed ulice Radomyšlská. Tato šachta je špatně provedena a je největším problémem v této křižovatce (největší zdroj hluku a vibrací). Šachta je mělce uložena, je na ní poškozený poklop (zkroucený, uvolněný) a šachta je překryta slabou vrstvou asfaltu (je tam zlom). Každý těžší automobil, který najede na zlom, poklop vytvoří silnou ránu a vibrace, které se šíří do obytného okolí.
Pokud by se poklop a asfaltový kryt nad šachtou opravil v rámci právě probíhající opravy ulice Šmidingerova, tak by se město zbavilo problému (významného zdroje hluku v lokalitě, kde kvůli "obchvatu" doprava a hluk narůstá) za minimální náklady.
Bylo by prosím možné zažádat pověřené lidi z technických služeb, dopravního a stavební dozor? Je město schopné takto pružně zareagovat?
Předem velmi děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Vojtěchu,

děkujeme za upozornění. Zaslaný podnět jsem předala odpovědné osobě na odboru majetku. Včera proběhl na stavbě kontrolní den, na který byl pozván zástupce technických služeb. Ty zajistí opravu šachty a krytu. 

Markéta Bučoková, PR

Míla

Otázka: 

2.10.2018
Dobrý den.prosím, od kdy se uzavře pro kamiony ulice 5.května a ulice Komenského, když je už hotový obchvat.Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážený pane Mílo,

těžká tranzitní doprava měla z Vámi uvedených komunikací zmizet během minulého týdne. K přeznačení mělo dojít souběžně se spuštěním provozu na severním dopravním půloblouku, bohužel doposud k němu nedošlo, což se město ve spolupráci s ŘSD aktuálně velmi intenzivně snaží řešit. Jsme si této skutečnosti vědomi. Město ale není kompetentní k přeznačení komunikce, která není v jeho vlastnictví. Vedení města intenzivně apeluje na investora, tedy ŘSD, aby došlo v co možná nejkratší době, k nápravě. 

Ze směru od Katovic by měla být instalována návěst, ze směru od Prahy již návěsti jsou, zbývá osadit značky. 

Markéta Bučoková, PR

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den.
myslíte že byste společně s ŘSD mohli domluvit umístění velké směrové cedule "PLZÉN" před kruhovým objezdem nového severního půloblouku při příjezdu od Písku ? Je tam jen malá směrovka na "Hodažďovice a Klatovy" což většině zahraničních i českých kamioňáků, kteří ještě nemají aktualizované navigace nic neřekne a jezdí stále přes město, tak jak jsou zvyklí.

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

přeznačení trasy pro tranzitní kamionovou dopravu je v řešení. Mělo být hotové souběžně s uvedením obchvatu do provozu, bohužel ze strany investora, tedy ŘSD, k němu doposud nedošlo. Město Strakonice nemůže komunikaci, která není v jeho vlastnictví opatřit dopravním značením. Věříme, že k nápravě dojde v co možná nejkratším čase.

Markéta Bučoková, PR

Mira

Otázka: 

Dobrý den.
...cituji..Severní dopravní půloblouk značně uleví dopravě v centru města a posílí bezpečnost chodců. Veškerá těžká tranzitní doprava bude odkloněna dopravním značením na obchvat.

Veškerá těžká tranzitní doprava není odkloněna , z ulic A. Štastného ,5.května, Komenského, a Katovické... těžká tranzitní doprava jezdí "po staru" dále. Což takhle dát značky u křižovatky nádraží a na kruhové křižovatce od nového Dražejova a využít pro těžkou tranzitní dopravu tolik opěvovaný už hotový obchvat.

...cituji... Dle smlouvy o dílo budou probíhat do konce roku dokončovací práce na vedlejších objektech, což již nikterak nebude omezovat účastníky silničního provozu.

Ano dokončovací práce a snad i kolaudace obchvatu , nepovolila průjezd obchvatu těžké tranzitní dopravě ,ale na kruhové křižovatce od Prahy u Robin Oil už je značení na nový obchvat.
Díky za Vaše přečtení.

Odpověď: 

Vážený pane Míro,

těžká tranzitní doprava již samozřejmě měla být odkloněna z centra města a to souběžně s otevřením severního dopravního půloblouku, přeznačením trasy, která by tuto dopravu navedla na obchvat. Vzhledem k tomu, že doposud k osazení značek nedošlo, město je v jednání s investorem, tedy ŘSD, aby k přeznačení došlo co nejrychleji. Dokončovací práce budou probíhat do konce roku, ale ty rozhodně nesouvisí s přeznačením. 

Markéta Bučoková, PR

Vláďa

Otázka: 

Dobrý den, existují pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení? Kam, kdo nebo co může vyvěsit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Vláďo,

pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení stanovena nejsou, spadá pod kompetenci odboru doopravy, který posoudí žádost. Poté je nezbytné uhradit příslušnou částku. 

Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo opravit již celkem obří díru v silnici, která se nachází v ulici Prof. Skupy, na hranici domů 713 a 714, kterou zde vytvořily nákladní vozy a autobus, které tudy nyní jezdí. Pod dírou vede kanalizace a při pomalém přejezdu autobusu se už silnice v místě poškození viditelně prohýbá. Děkuji za odpověď.

Miloslav Chaloupka

Otázka: 

V Novém Dražejově jsou na přechodu u bývalé hospody Pod Lipou semafory, kde po stisknutí tlačítka pro přechod rozsvítí zelená pro chodce až po dosti dlouhém intervalu. Do té doby většinou auta v dohledu stačí projet a chodec stejně přejde na červenou poněvadž v té době je vozovka již volná. Červená pak zastaví provoz v okamžiku kdy na přechodu již nikdo není.
Na přechodu u ulice Podskalská je přitom interval několik sekund. Nešlo by semafory lépe seřídit?

Odpověď: 

Vážený pane Chaloupko,

z vyjádření odboru dopravy vyplývá, že světelná signalizace v Novém Dražejově je ve stejném časovém provozu jako ostatní zařízení. Režim pracuje tak, aby nedocházelo k zahlcení hlavní komunikace. V případě, že chodec stiskne signalizační zařízení během nastaveného časového úseku, ve které přecházela první osoba, pak má signál dvaceti sekundovou prodlevu. Nastavení odpovídá dopravním předpisům. 

Markéta Bučoková, PR

Honza

Otázka: 

Okolí prodejny COOP Na Stráži je neustále plné odpadků a nedopalků od cigaret. Bylo by možné zajistit lepší a pravidelný úklid? Přece jen se jedná o prodejnu potravin. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

pokud se znečištění objevuje na prostranství patřící městu, pak dojde k nápravě, ale v rámci běžného úklidu, není možné sledovat pouze jednu lokalitu a nepořádek je především o lidech a jejich chování. Pokud se nachází mimo prostory města, pak musí zajistit úklid majitel.

Každopádně tato problematika bude předána technickým službám.

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Naďa Divínová

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli budou letos ve Strakonicích Krampusové? Dekuji za odpověď Divínová

Odpověď: 

Vážená paní Divínová,

i v letošním roce proběhne vystoupení Krampusů ve Strakonicích. Konkrétně 1. 12. 2018. Sledujte program MěKS, kde budou k dispozici podrobné informace.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den. Na Sídlišti 1. máje je u výměníku před domem 1137 na zemi hromada spadaných jablek. Lezou v nich potkani. Mohli by TS jablka odklidit.

Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za upozornění. Při letošní nadměrné úrodě ovoce nelze vše včas podchytit. Technické služby zajistí odvoz spadaného ovoce.

Markéta Bučoková, PR

Daniela Mrázová

Otázka: 

Dobrý den, dočetla jsem se, že má dojít k navýšení počtu dětí v ZŠ F.L. Čelakovského, zajímalo by mne jak to bude probíhat, již nyní je tam místa málo, dokonce na druhém stupni neměli v loňském roce všechny děti samostatné skříňky na oblečení. Kam chce tedy paní Kolesová děti dát, je mi záhadou. Děkuji

Odpověď: 

Na základě vyjádření paní ředitelky ZŠ F. L. Čelakovského proběhlo navýšení kapacity ve spolupráci se zřizovatelem podle předpokládaného demografického vývoje. Tato kapacita je stanovena jako možná nejvyšší za dodržení všech předpisů. Předpokládá naplněnost tříd na maximální počet 30 žáků, využívání odborných učeben jako učeben kmenových.

V případě nárůstu je plánován nákup nových šatních skříněk. V současnosti využívá třída 8B jednu společnou šatnu, která je uzamykatelná a vyhovuje potřebám k odložení oblečení. Nákup skříněk je plánován na dobu, kdy budou vyčerpány všechny současné možnosti kapacity šaten.

Markéta Bučoková, PR

Blanka Vovesná

Otázka: 

Dobrý den, do sousedního domu (Holečkova 12) se nastěhovali nelegální obyvatelé, kteří nás obtěžují svým chováním ( házení lahví na náš pozemek, křik, dožadování se finanční podpory). Po kontaktování policie jsme dostali odpověď, že je o tom majitel obeznámen a nemohou pro nás nic udělat. Též jsem s tímto majitelem mluvila a nepodařilo se nic vyřešit. Může udělat město něco pro naše bezpečí, jak si vyžádat ohleduplnost od squatterů? Děkuji za odpověď. Vovesná.

Odpověď: 

Vážená paní Vovesná,

k vámi zaslanému podnětu se vyjádřil velitel MP. V předmětném domu byla několikrát provedena kontrola jak obyvatel, tak celkového stavu objektu (upozorněno na technický stav stavebnímu odboru). Městská policie jednala i s majitelem domu ohledně nájemníků. Ten jim ale pobyt povolil. Jedná se o soukromý objekt, a jako v takovém, policie pravomoc nemá. Doporučuji Vám spojit se s PČR a přímo s velitelem MP a pokusit se celou věc společně řešit.

Markéta Bučoková, PR  

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, touto cestou bych Vám chtěla pochválit květinovou výzdobu našeho města. Je vidět, že vše je důkladně připravováno. Prosím o informaci jaké rostliny jsou součástí závěsných květináčů, které byly zavěšeny v letním kině při konání MDF a jaké jsou v truhlíkách na oknech městského úřadu. děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

děkujeme za pochvalná slova, která potešila především odbor životního prostředí. Jeho pracovníci stojí za návrhy květinové výzdoby po městě.

Níže je přiložen seznam rostlin na Vámi požadovaných místech.

Okna úřad:

Stipa tenuissima Ponytails

Petunia - Surfinia Hot Pink

Petunia - Surfinia White

Ipomoea batatas Papas Deep Purple

 

Letní kino

Ipomoea batatas Papas Light Green

Stipa tenuissima Ponytails

Petunia - Surfinia Hot Pink

Petunia - Surfinia White

Přeji příjemný zbytek letních dnů.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie Dušková

Otázka: 

Dobrý den,
bylo by možné do ulice Tovární dát popelnici na použité oleje z domácností.
Děkuji Dušková

Odpověď: 

Vážená paní Dušková,

v rámci města je rozmístěno 11 kontejnerů na oleje z domácností. Prosím, využijte některý z uvedených v seznamu, který naleznete v přiloženém odkazu na webových stránkách.

V tuto chvíli se o navýšení, z důvodů dostatečné kapacity, neuvažuje.

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu/content/kde-najdu-kontejnery-na-oleje-z-domacno...

Karel

Otázka: 

Dobrý den,
v dubnu jste napsali, že v měsíci srpnu bude realizováno osvětlení kolem letiště ke kasárnám. Začalo září, ale nic se neděje, tak se chci zeptat, kde se stala chyba.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

osvětlení komunikace směrem ke kasárnám V Lipkách je již realizováno s termínem dokončení na přelomu měsíců září a října letošního roku.

Markéta Bučoková, PR

 

Helena Rysová

Otázka: 

Uvažuje Město Strakonice opět o přidělování kompostérů,jako tomu již jednou bylo?děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Rysová,

kompostéry nyní přidělovány nebudou, ale město zvažuje nákup dalších nádob na bio odpad, které je možné umístit k nemovitostem. Realizace by připadala v úvahu v průběhu následujícího roku.

Markéta Bučoková, PR

Václav

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde přesně má vzniknout v rámci budování obchvatu nové parkoviště u Sídliště 1. máje a jakou má plánovanou kapacitu.

Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Václave,

pokud chcete znát přesné umístění parkovacích ploch na Sídlišti 1. máje, pak se prosím obraťte na odbor majetku, kde Vám ochotně na plánech místo ukáží. Do konce letošního roku zde vznikne 21 parkovacích míst s jedním místem pro občany s pohybovým omezením. 

Markéta Bučoková, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den,poprosila bych zda by se mohl vyměnit nebo alespoň umýt modrý kontejner u školky Lidické u garáží děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

Váš podnět jsem předala k řešení technickým službám. Podnět bude prověřen a bude-li oprávněný, technické služby zjednají nápravu.

Markéta Bučoková, PR

Roman

Otázka: 

Dobrý den,
další ročník MDF právě skončil.
Město Strakonice, městské kulturní středisko i celý realizační tým odvedli kus poctivé práce
a každý, kdo se na průběhu festivalu podílel, tak zaslouží uznání a poděkování.
Lidé korzovali v uzavřeném prostoru mezi jednotlivými scénami a světe div se,
tak se na sebe i občas usmívali. Bylo to skutečně velice milé a příjemné.
Program byl pestrý, bohatý a každý si skutečně dokázal najít skutečně to, co ho zajímá.
Programová skladba byla určena jak mladším ročníkům, tak i těm dříve narozeným.
Určitě se neurazili staří vyznavači folklorních tradic,
ale určitě ani ti, kteří folklor skutečně nevyhledávají.
Osobně jsem měl malinko výhrady k dudáckému kasací. Je to ale čistě jenom můj problém
a celý zbytek festivalu můj malinkatý problém brzy rozptýlil.
Je naprosto přirozené, že když se něco pořádá, tak se vždy akce nezalíbí každému,
ale v tomto případě to určitě neplatilo.
Letošní ročník považuji za mimořádně zdařilý a povedený
a určitě se mnou souhlasí převážná část strakonických občanů i turistů,
kteří na festival přijeli.
Moc děkuji a smekám klobouk dolů. :-)
Roman Novák

Odpověď: 

Vážený pane Nováku,

za všechny z realizačního týmu děkuji za slova chvály. Opravdu není jednoduché sestavit tak rozsáhlý program a do sebemenšího detailu vše promyslet a naplánovat. Zpětná vazba, kterou dostáváme kladně kvituje především rozmanitost programu napříč věkovým spektrem návštěvníků.

Určitě je dobré znát i připomínky, které návštěvníci zaznamenali. Rozhodně se jich nezříkáme a naopak, každá dobře míněná poznámka a postřeh budou přínosem pro plánování dalších akcí. 

Přijměte pozvání na oslavy 100. výročí založení republiky (6. - 9. 9. 2018). Přeji příjemný zbytek letních dnů. 

Markéta Bučoková, PR

Karel Řezáč

Otázka: 

Dobrý den, mohla by MP začít řešit neukázněnost cyklistů ( jízda po chodnících, jenosměrkami, používání světel, jízda po silnici mimo cykloztezku ) pomalu přichází podzim a tak ráno i večer už není taková viditelnost.

Odpověď: 

Vážený pane Řezáči,

cyklisté, a především ti neukáznění, jsou problémem, a nejen v našem městě. Městská policie jejich přestupky samozřejmě řeší. Dozajista se může stát, že některý z případů není zachycen, jelikož MP má ve své gesci celé město. O Vašem postřehu budu neprodleně informovat městskou policii, děkuji.

Markéta Bučoková, MP  

Jaroslava Ambrožová

Otázka: 

Kdy bude v Šmidingerově ulici svítit alespoň nějaké provizorní světlo, protože v totálně rozkopané ulici ke všem těm dírám, které jsou jen místy ohraničené ochrannými ploty, zaparkovaným nákladním vozům a bagrům nově dnes tj.24.8.2018 v noci přibylo to nejhorší, a sice totální tma. Takže je jen otázkou času, kdy se v tom terénu někdo pádem zraní.

Odpověď: 

Vážená paní Ambrožová,

děkujeme za připomínku. Ihned ji prověříme a pokud osvětlení chybí, bude neprodleně zřízena náprava.

Markéta Bučoková, PR

Bára

Otázka: 

Dobrý den,chtela bych od Vas vyjadreni k vcerejsi akci na Ostrove na Podskali.???Kdy uz konecne neco udelate s tim rusenim nocniho klidu?Byl to neunosny kraval!!!A nerikejte,ze to mesto resi.To uz resite cele leto a nic, jako kazdy rok!!!

Odpověď: 

Vážená paní Báro,

městská policie řešila jedinou stížnost a to upozorněním a domluvou provozovateli. Organizátor se snažil maximálně tišit celý koncert, tak aby nedocházelo k rušení nočního klidu a po upozornění městskoupolicií byla akce ihned ukončena. 

Markéta Bučoková, PR

Jaroslav Ježek

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, jak bude probíhat dálnice D4, která dnes končí u Nové Hospody, ale do budoucna má probíhat kolem Strakonic, přes Volyni, Strážný a napojit se na pasovskou silnici. Jde mi o obchvat Strakonic, zda bude proveden zprava či zleva. Mám u obce Únice nějaké malé pozemky, o které nebyl leta zájem a letos jsem měl hned několik zájemců. Tento náhlý zájem mne přivedl na myšlenku, zda není tento zájem motivován úmyslem následně tyto pozemky prodat státu na výstavbu dálnice, tedy o spekulaci. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Ježku,

v případě podrobnějších informací o výstavbě dálnice D4 se prosím obraťte na investora, tedy Ředitelství silnic a dálnic Praha.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal jaký je harmonogram stavby severního obchvatu města Strakonice a proč se s dokončením kruhového objezdu na hlavním tahu Praha - "Šumava" respektive Strakonice - Praha stále tak otálí? Předem děkuji za odpověď
a jsem s pozdravem.

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

na jednotlivých úsecích stavby severního dopravního půloblouku se intenzivně pracuje. Pokud se Vám zdá, že stavba na některých místech stagnuje, pak je to otázka technologických postupů, které je nezbytné ze strany dodavatele stavby dodržovat. Ke konci příštího týdne by měly být všechny kruhové objezdy dokončeny, tedy bude udělána finální úprava povrchů a průjezd by měl být již zcela bez omezení. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...