Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Lucie

Otázka: 

Dobrý den četla jsem zde dotaz ohledně základní školy Dukelská a ještě bych chtěla upozornit na projíždějící kolaře na chodnících a hlavně u hlavního vchodu do budovi školy. Jedno období tam pravidelně byla Městská policie a u školy byl větší klid.

Odpověď: 

Dobrý den,

s velitelem městské policie bylo dohodnuto, že u přechodu bude v mezích možností alespoň obden přítomen strážník MP. Současně budeme jednat i s policií ČR na zajištění bezpečnosti přecházejících chodců v tomto úseku před začátkem školního vyučování. Bezpečnost dětí při cestě do školy by samozřejmě nejlépe zajistila ohleduplnost řidičů, na tu se však bohužel spoléhat nemůžeme. Je také možné v této věci se zapojit jako dobrovolník neboť podle zákona

o silničním provozu může dospělá osoba pověřená obecním úřadem s rozšířenou působností zastavovat vozidla k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení.

Mgr. Irena Malotová, PR

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, kdy budou na stránkách města dostupné vyhlášky (OZV) města? V roce 2010 tam vidím jen 2, chybí např. č.5,6,7/2010. Lidé nemají možnost se třeba podívat na aktuální poplatky (5/2010, 7/2010). Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

všechny vyhlášky v aktuálním znění platné od 1. 1. 2011 jsou již vyvěšeny.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych znovu upozornit na nebezpečné větve akátů, které znovu zasahují do očí na chodníku od hradu k letišti nad železničním mostem. Několikrát jsem vzal nůžky a nejnebezpečnější pruty ostříhal, ale je to vždy jen dočasné řešení. Pracovníci TS tyto nálety také letos upravovali, ale chtělo by to asi nějaký radikálnější zásah, jinak tam mohou jezdit každý měsíc... Touto cestou chci poděkovat i údržbě chodníků z TS, kteří po vašem upozornění začali lépe udržovat chodník vedoucí ke kasárnám, kde SÚS vždy nahrne sníh ze silnice na tento chodník. Hodně zdraví a zdaru do nastávajícího roku.

Odpověď: 

Dobrý den,

pracovníci TS obdrželi pokyn odstranit předmětné nálety, které ohrožují chodce. V přímém okolí viaduktu (pozemky ve správě ČD- SŽDC) bude možnost odstranění náletů projednána se správcem pozemku. Vaše poděkování a přání jsme tlumočili řediteli technických služeb. Také Vám přejeme hodně zdraví do nového roku a děkujeme za Váš zájem o dění kolem sebe.

Mgr. Irena Malotová, PR

Vladimír Uhlík

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, zda již bylo zvoleno obsazení komisí a výborů a kdy se můžeme dočkat zveřejnění na webových stránkách města Strakonice. Lze najít pouze osazenstvo z let 2006 - 2010. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi hledanou informaci naleznete na webových stránkách města v menu občan - samospráva.

Mgr. Irena Malotová, PR

Kájina

Otázka: 

Moc Vás prosíme jestli je možné něco udělat s problémem přerostlé tůje před domem Českých drah. Když je vítr tak mlátí lidi do hlav a když je na nich sníh tak hrozí že se zlomí a spadne všechno někomu na hlavu. Jedná se o Volyňskou silnico naproti vjezdu k benzíne na Volyňské. Jsou už asi vhodné je odstranit protože je nikdy nikdo neudržoval. Kájina.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedené dřeviny se nacházejí na soukromém pozemku a nejsou tedy ve vlastnictví města. Tento podnět je proto třeba podnět řešit s vlastníkem pozemku, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o. , Dlážděná 1003, Praha 7.

Váš podnět byl elektronicky postoupen kompetentní osobě pobočky organizace v Českých Budějovicích.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

ŠF

Otázka: 

Po roce od uvedení do provozu jsem pečlivě pročetla vašich 13 bodů PRO lávku a chci se zeptat 1) jak je to s penězi - o dotaci se přestalo mluvit/psát. 2) jak je to s užitečností - nikdy jsem neviděla, že by autokar s turisty zastavil u pivovaru a oni šli do hradu po lávce. Máte podložené zjištění o využívání? Vyjádřete se prosím k videu „Strakonice Lávka u Hradu“ (http://www.youtube.com/watch?v=etIHPNIjU_k), které koluje mezi lidmi a zachycuje, jak po lávce za celý den téměř nikdo neprojde. 3) slyšela jsem odborný názor stavaře, že kdyby byla lávka o 1 metr užší, stála by polovinu peněz, proč je široká na průjezd auta, když je pro pěší? Šárka Francová

Odpověď: 

Vážená paní Francová,

informace k dotaci je zveřejněna v rubrice Co vás zajímá. Vaše zbylé dva dotazy jsou polemického charakteru. Lávka má své příznivce i odpůrce, tak jako každá významná stavba. Ke zmíněnému videu uvádím jen tolik, že podobně by se dalo natočit například v letních měsících v období prázdnin a dovolených, jak je lávka bohatě využívána pěšími i cyklisty. Podle průzkumu internetového deníku Strakonickonews.cz, který se uskutečnil v červenci 2010, přes lávku v létě projde či projede měsíčně 40 tisíc lidí. K podobnému číslu se dopracovala také Strakonická televize ve svém průzkumu na přelomu července a srpna.

Stavba lávky ve stávajících parametrech byla schválena minulým Zastupitelstvem města Strakonice.

Mgr. Irena Malotová, PR

rv

Otázka: 

Dobrý den. Mám prosbu ,jestli by nešlo do ul.Bezděkovká v čase mezi 7:15 až 7:55h poslat strážníka MP ,který by dohlížel na provoz v okolí ZŠ Dukelská? Protože někteří řidiči neberou ohled na malé školáci kteří chodí sami do školy a parkuji kde se jim chce! Dnes např. stála auta na přechodu u Jednoty vedle polikliniky a to se stává velice často nebo např stojí vozidlo zásobování ještě vedle stojícího vozidla,nedo úplně zablokují přechod u videopůjčovny při odbočení do Školní ul. Jak tudy májí školaci chodit do školy ,když nejsou vidět a ani oni sami nic nevidí kam vchází! Prosím do rychlou nápravu nebo instalování zpomalovací pruhů před přechody. Děkuji a přeji krásný den. ps:prosím neodepisujte,že nemáte na potřebnou věc peníze nebo ,že si nájemíci stěžuji na hluk,jde především o děti a starší občany!

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš podnět jsem zaslala veliteli městských strážníků. Společně s vedoucím odboru dopravy tento problém připomeneme na poradě vedení a budeme usilovat o řešení, které povede ke zbezpečnění pohybu na uvedené komunikaci.

Mgr. Irena Malotová, PR

Tomáš Buzín

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal kde si lze přečíst aktuální znění jednacího řádu Rady města. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

jednací řád Rady města Strakonice byl aktuálně vyvěšen v menu občan - samospráva.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan Duda

Otázka: 

Mohu požádat o rychlou odpověď ke středečnímu zasedání zastupitelstva? Chtěl bych si také pořídit videozáznam z jednání zastupitelstva. Víte prosím o nějakém zákonu, nařízení, usnesení či podobném omezení, které by mi v tom bránilo? Všiml jsem si, že nezávislá STTV natáčí kdy chce a co chce. Já jsem jen občan. Omezuje mě v pořízení videozáznamu něco oficiálně? Děkuji, Jan Duda.

Odpověď: 

Vážený pane Dudo,

na jedné straně existuje právo občanů na přístup k informacím na zasedání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné. Z těchto důvodů pořízení a použití záznamu by nemělo nic bránit, pokud tato činnost nenarušuje průběh jednání. Současně je však třeba brát do úvahy i znění § 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům Podle §11 o.z. má fyzická osoba právo mj.na ochranu projevů osobní povahy, tj. je zde povinnost respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. Natáčení a vysílání STTV se řídí mediálními zákony, zejména zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a tiskovým zákonem.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, prosím, kdo zaplatil úklid sněhu na tzv. cirkusplace, který zde proběhl ve středu 8.12.2010 ráno, kvůli příjezdu vánočního Coca-Cola kamionu, který má do Strakonic dorazit 11.12. Myslím si, že pokud to činilo město na vlastní náklady, tak je to velká ostuda, protože ve městě je stále dost míst (i když letos jsou chodníky celkem pěkně uklizené), kde sníh není z chodníků odstraněn. Pokud to platila soukromá společnost, která si příjezdem tohoto kamionu dělá velkou reklamu, můžete to doložit? P.S. Co ta webka na bazéně? Pan Dušek sliboval zprovoznění do měsíce a stále nic. Mnohokrát děkuji za Vaší odpověď. Přeji příjemné prožití vánočních svátků a mnoho dobrého do roku 2011 celému MÚ Strakonice. S pozdravem, Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Vážený pane Ouředníku,

úklid sněhu objednalo Městské kulturní středisko Strakonice. Pokud chcete znát podorobnosti, obraťte se, prosím, na tuto organizaci. Podle vyjádření ředitele Technických služeb Strakonice Ing. Ludvíka Němejce je úklid v takto lehce přístupném a rovném terénu velice jednoduchý a rychlý. Od další práce zdržel pracovníky TS minimálně.

Webová kamera by měla fungovat od příštího týdne.

Děkujeme za přání a totéž přejeme také Vám.

Mgr. Irena Malotová, PR

Břetislav Hrdlička

Otázka: 

Prosil bych o rychlou informaci. Mohu jako zastupitel pořídit videozáznam z jednání zastupitelstva? Strakonická televize natáčí jen části jednání a zvukový záznam není každému dostupný. Pokud to nejde, prosím o sdělení proč, podle jakého zákona.. Zastupitelstvo je již příští týden, rád bych již natáčel. Děkuji, B. Hrdlička

Odpověď: 

Vážený pane Hrdličko,

z pohledu městského úřadu není s natáčením jednání ve velké zasedací místnosti žádný problém. Dále patrně záleží na tom, jak se dohodnete s Vašimi kolegy zastupiteli. K pořizováním zvukového záznamu bylo přijato usnesení, ve kterém zastupitelé vyjadřují svůj souhlas s jeho zpřístupněním na oficiálních webových stránkách města. Což zcela odpovídá záměru, že jednání zastupitelstva by měla být veřejnosti co nejvíce otevřená.

Mgr. Irena Malotová, PR

M.Š.

Otázka: 

Dobrý den, měl bych dotaz Končí povinnosti majitele rodinného domu, z kterého padají rampouchy a sníh na chodník tím, že tam dá ceduli o nebezpečí nebo by s tím měl něco udělat?

Odpověď: 

Dobrý den,

za bezpečný provoz staveb odpovídají majitelé. Odpovědnost za škody způsobené sněhem, padajícími rampouchy, je plně na majitelích, příp. provozovatelích objektů.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Dagmar Ušiaková

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je město Strakonice připraveno na řešit problémy cizinců, kteří se zde nacházejí - existují zde orgány či organizace, které jim pomáhají(jazykové probl., ubytování, práce, poradenství,zdravotní problematika, atd.) ??? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud jde o potřeby cizinců v jednotlivých Vámi zmiňovaných oblastech pak je městský úřad řeší podle zákonných kompetencí prostřednictvím jednotlivých odborů úřadu /např. živnostenský úřad, sociální odbor apod./ Městský úřad také spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců v Českých Budějovicích a to zejména v oblastech poradenská a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, internetové pracoviště a knihovna. Kontakt: www.integracnicentra.cz.Cizinci dále mohou využít služeb úřadu práce a cizinecké policie.

Mgr. Lenka Vysoká, sociální odbor

ŠF

Otázka: 

Dotazy k Velkému náměstí: 1) Kdy bude konečně průjezdné, netrvají práce na zadní části nějak dlouho, kolik budou dělat „více náklady“? 2) Proč se na staveništi – jakým Velké nám. stále je – vybírá za parkování a měšťáci to denně tak urputně kontrolují? 3) Proč jste všude možně zveřejňovali obrázky „revitalizace“, když jim reálná podoba, jak ji vidíme, vůbec neodpovídá? 4) Jak se zvýší energetická náročnost instalovaného osvětlení oproti původnímu, když použité halogenové žárovky patří do technického pravěku? Šárka Francová, 4.12.2010, et38.cz

Odpověď: 

Vážená paní Francová,

podle smlouvy mají být stavební práce ve 3. fázi rekonstrukce Velkého náměstí dokončeny 18. prosince 2010. Dodavatel požádal o prodloužení lhůty do konce roku. Rada města toto odsouhlasila za předpokladu, že hlavní stavební práce budou dodělány tak, aby od 18. prosince byl celý úsek průjezdný a alespoň po jednom chodníku i průchozí.

Komunikace v režimu předčasného užívání nejsou osvobozeny od běžných pravidel.

Ve vizualizaci od architekta Kiszky, jež je vyvěšena například v Majáku, je použita textura v uliční části Velkého náměstí připomínající kostky, neboť architekt neměl jinou k dispozici. Od samého začátku byl panem architektem Kiszkou navržen a prosazován povrch na Velkém náměstí, a to i v uliční části, z kamenných desek  tak, jak je provedeno v reálu.

Vzhledem k použití elektronických předřadníků pro snížení spotřeby ve vhodné době, dojde naopak ke snížení spotřeby a nákladů. V novém návrhu veřejného osvětlení Velkého náměstí nejsou použity halogenové žárovky.

Více informací k projektu rekonstrukce Velkého náměstí bude s termínem ukončení stavby uveřejněno v rubrice Co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Ing. Odřich Švehla, investiční technik

Vendula Frková

Otázka: 

dobrý den chtěla bych zjistit informace o možném pronájmu prostor v OD Maják. Můžete mi prosím poradit kde bych měla hledat???? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

záměr na pronájem prostor OD Maják byl vyvěšen na úřední desce do 15. 11. 2010. Nabídka prostor stále trvá. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte pí Janu Ouředníkovou (tel. 383 700 311, e-mail: jana.ourednikova@mu-st.cz).

Mgr. Irena Malotová, PR

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, chtěl jsem se zeptat, jaká firma zpracovávala výběrové řízení na likvidaci ekologické zátěže zahradního domku u hradu, zda si Město Strakonice určovalo zadávací podmínky a kolik bylo zaplaceno za výběr dodavatele zmíněné firmě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

výběrové řízení na akci "Strakonický hrad - sanace podzemních prostor" zpracovávala firma LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha. Na tvorbě zadávacích podmínek se podílelo město Strakonice (odbor životního prostředí , odbor majetkový, rada města ), firma LIMEX CB a.s. a firma Ochrana podzemních vod s.r.o., která zhotovovala projekt sanace. Následně byla zadávací dokumentace konzultována a schválena na Státním fondu životního prostředí. Za výběr dodavatele nebylo firmě LIMEX CB zaplaceno zatím nic, neboť stále ještě nebyl dodavatel vybrán.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli přechod pro chodce v ulici Havlíčkova od železářství k novému bytovému domu platí nebo ne. Od jara jsou tady namalovány tři pruhy do poloviny silnice. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

přechod byl nastříkán omylem, když se nesjede, tak bude zatřen.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Končický

Otázka: 

Bude město 1.ledna 2011 pořádat ohňostroj? Pokud ano, na kolik tato nesmyslná akce pokladnu přijde?

Odpověď: 

Dobrý den,

strakonický novoroční ohňostroj jistě patří mezi nejhezčí ohňostroje na jihu Čech. Pořádá se každoročně na Nový rok už od roku 2000. Trvá zhruba čtrnáct minut a i v loňském roce se na něj přišly podívat tisíce lidí. Celkové náklady spojené s pořádáním ohňostroje činí cca 150 tis. Kč. Novoroční ohňostroj 2011 začne v sobotu 1. ledna v 18 hodin nad řekou Otavou u strakonického hradu.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství a CR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den Zajímalo by mě,kdo udržuje silnici z Drážova přes Zálesí na Vacov. Jelikož Dřešín je už delší čas neprůjezdný a objížďka do Vacova je vedena touto cestou, bylo by dobré silnici posypat. Tato silnice se v zimě nikdy moc neudržovala, ale když někdo tudy vymyslí objížďku,tak by se taky někdo měl postarat o sjízdnost. 28.11.2010 kolem 12.00 hod. jsem tudy jel,z opačného směru u Zálesí bylo v příkopu auto a zatáčka před Zálesím nešla projet kvůli ledovce ani na pátý pokus. Při návratu do Drážova jsem potkal autobus a docela by mě zajímalo, jak si s tím poradil.

Odpověď: 

Dobrý den,

silnici udržuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Meyra

Otázka: 

Dobrý den, moje připomínka se vztahuje k předchozímu dotazu o pracích v ulici Na ohradě. Chodník je rozkopaný a firma provádějící práce, není schopná zajistit přechod přes výkop! Zdravý člověk, aby skákal přes příkop a lidé na vozíku, nebo matky s kočárky nemají téměř možnost, jak se dostat z domu! Doufám tedy, že termín ukončení prací bude dodržen!

Odpověď: 

Dobrý den,

termín pro ukončení stavebních prací 15. 12. 2010 by měl být dodržen. V tuto chvíli jsou již chodníky zadlážděny, s konečnými úpravami zeleně však musíme počkat na vhodnější počasí. Na stavbu se vztahuje pětiletá záruka.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Jana

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat zda se do budoucna počítá s chodníkem od mostu u sídliště 1.máje směrem k přechodu pro chodce u Moutfieldu (kolem čerpací stanice).Ulice Písecká.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

levostranný chodník od sídliště 1. Máje k přechodu u Mountfieldu je řešen v projektové dokumentaci „I/22 Strakonice“ (severní dopravní půloblouk), jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic. V současné době je vyprojektována dokumentace ke stavebnímu řízení, probíhá stavební řízení. 

Ing. Oldřich Švehla, investiční technik

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, v novém prosincovém čísle zpravodaje je umístěna anketa na téma Aktuální problémy města. Na konci listu je napsáno, že ji můžeme vyplnit i na webu Zdravého města Strakonice, avšak zde jsem nic takového nenašla. Nemůže být na úvodní straně webovek rovnou odkaz na hledanou anketu? Navíc tyto stránky vypadají příšerně-očividně na ně, jak se říká, nikdo "nehráb" už pěkně dlouho-naprostá nepřehlednost v odkazech a obsahu, poslední zpráva je z počátku října a některých rubrikách jsou poslední zmínky až 3 roky staré! To samé by se dalo říct i o stránkách Dětského zastupitelstva. Když se vytvoří nějaké internetové stránky, tak by se o ně měl někdo také starat. Děkuji za urychlenou nápravu.

Odpověď: 

Dobrý den,

anketa vyšla v prosincovém čísle zpravodaje, tj. anketa byla na stránky Zdravého města Strakonice vyvěšena také až v prosinci, s odkazem standardně na první stránce www.strakonice.eu (i když Zpravodaj je v elektronické verzi přístupný zpravidla o pár dní dříve). Kritiku za třídění a strukturu stránek nelze než přijmout - stránky zdravého města budou, stejně jako další stránky spravované městem na metropolitní síti, přesunuty na integrovaný web www.strakonice.eu. Takže se na stávajících stránkách již nechystají významné změny. Nicméně po Vaší připomínce byla zjednodušena struktura menu.

Mgr. Michal Novotný, projektový manažer

Václav

Otázka: 

Dobrý den. V ulici Bezděkovská se na hodně místech začíná rozpadávat chodník (vypadávají dlažební kostky) ,kde proběhla pokladka před několika málo týdny!

Odpověď: 

Dobrý den,

problém s vypadávajícími dlažebními kostkami způsobil nefunkční okap na jedné z budov. Stékající voda dlažbu narušila. Místo jej již opraveno. Na stavbu se vztahuje pětiletá záruka.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Sarkafarka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy se dozvím nová složení komisí a výborů na strakonické radnici. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

personální složení svých poradních orgánů určuje a schvaluje samospráva - výbory (zastupitelstvo), komise (rada). Jakmile bude tato informace k dispozici, budou nová jména vyvěšena na webových stránkách města. 

Mgr. Irena Malotová (PR)

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den rád bych věděl, co se děje v ulici Na Ohradě (rozkopané chodníky, není kudy chodit) a jak to bude trvat dlouho

Odpověď: 

Dobrý den,

dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (vydává odbor dopravy) probíhá v ulici Na Ohradě , Nábřežní a Ellerova ve Strakonicích pokládka optického kabelu firmou SITEL , spol. s.r.o. Tábor (město Strakonice není investorem). Zvláštní užívání je povolené do 30.11.2010 a provedení definitivních oprav povrchů nejpozději do 15.12.2010.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor 

Pages

Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...