Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
Autobus_cílová stanice Praha, Na Knížecí zde končí všechny spoje ať vyjíždějí z Vimperka, Prachatic, Sušice, Strakonic ve směru na Prahu.
Na Knížecí stanoviště 4 a 5. Na obou stanovištích jsou vyvěšeny jízdní řády ke kterým se stanoviště vážou.
MHD vyjíždějící z Knížecí mají své jízdní řády (číslo spoje, čas, so, ne, pracovní den)
Praha Černý Most. Odtud vyjíždí MHD a zde vyjíždí většina autobusových linek směr Mladá Boleslav, Liberec atd.
Zde jsou také vyvěšeny jízdní řády odkud_kam, v kolik a jaké zastávky a v kolik v cílovém místě.
Na novém terminálu ve Strakonicích nikde žádné jízdní řády vyvěšeny NEJSOU. Ani MHD, ani dálkové spoje ani místní linky jako Strakonice_ Volyně a zpět.

Může mi někdo vysvětlit proč zde nové jízdní řády nejsou? Ze stanovišť na starém autobusovém nádraží byly odstraněny a ničím novým nahrazeny NEBYLY.

DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ se sdělením kdy bude sjednána náprava
Hejnák, Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Hejnáku, 

problematiku jsem konzultovala s vedení společnosti ČSAD STTRANS, které potvrdilo, že i na strakonickém terminálu jsou jízdní řády zveřejněny a to již od samého počátku uvedení terminálu doprovozu, tedy od 09.12.2018.

Všechny jízdní řády, včetně linek MHD i cizích dopravců jsou umístěny ve dvou velkých vitrínách na sloupech vlevo před vstupem do podchodu ke stanovištím vlakového nádraží.

Jízdní řády v těchto vitrínách jsou pravidelně aktualizovány při jakýchkoliv změnách jízdních řádů. Odjezdy z jednotlivých stanovišť jsou pak v dostatečném časovém předstihu uvedeny na velkých informačních tabulích umístěných na sloupu při příchodu na terminál a nad vchodem do podchodu ke stanovištím vlaků. Dále jsou odjezdy nejbližších autobusových spojů z konkrétního stanoviště uvedeny na daném stanovišti.

Markéta Bučoková, PR

 

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den. Můžete prosím nechat ostříhat spodní výrůstky u stromu, který je u přechodu pro chodce na křižovatce ulic Holečkova a 5. Května? Pokud stojí na chodníku před přechodem dítě a chce přejít k čezetě tak přes to křoví u stromu není vůbec vidět a také nevidí do cesty, jestli něco nejede. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

děkujeme za podnět. S tímto místem jsou dlouhodobé komplikace, protože pozemek je v majetku ŘSD, nezbývá nežli opakovaně upomínat tento subjekt, aby došlo k nápravě. Za město tak činíme a znovu bude zaslána urgence k ošetření vegetace.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,problémy s domovními odpady jsou všude.Slyšel jsem,že někde zkouší(už před pár lety)kontejnery s lisem,není to tedy můj nápad a nemám tušení,zda se to vyrábí a tím ani co by to stálo,ale nejezdilo by se tak často.Jasně,že by to bylo jen pro papír,plasty apod.V kontejnerech s papírem je často víc vzduchu než papíru.Je to jen návrh.

Pěkný den,Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za dozajista podnětný návrh. Odpadové hospodářství je, stejně jako jakýkoliv jiný segment veřejného života ve městě, intenzivně řešen. Hledají se způsoby, jak zajistit dostatečné množství a především komfortní dostupnost kontejnerů, jejich objem, pravidelné svozy a to vše v souběhu se zoufalým nedostatkem místa především v centrálních lokalitách města a téměř vždy neopomenutelnou ekonomickou stránkou věci. 

Nejde o věc jednoduchou a jsme toho svědky v každodenním životě. Jedním z mnoha způsobů, jak sami sobě pomoci, by byla ukázněnost nás všech. Ve městě funguje sběrný dvůr, kam je možné zcela bezplatně skládkovat objemný materiál veškerého druhu. Papírové kartony nevyjímaje. Mnohdy by pomohlo, aby namísto vedle kontejnerů, byly papírové kartony odvezeny na sběrný dvůr. Stejně tak by pomohlo "slisovat" objemnější materiál papírových či plastových obalů obyčejným sešlápnutím.

Dost možná, že toto nebude přesně odpověď, kterou jste očekával, ale lisovací kontejnery z mnoha důvodů nelze umístit v centru města. Mohou být výhradně ve sběrných dverech. Ten strakonický lisovací kontejnér samozřejmě vlastní a nežli je materiál odvážen k dalšímu zpracování, je slisován, aby se "neodvážel vzduch".   

Aktuálně se zkouší v rámci projektu Chytré město systém monitoringu naplněnosti kontejnerů. V kontejnerech by byla instalována čidla, která by následně přenášela aktuální stav naplněnosti a zároveň by vhodně vytipovala trasu svozu tak, aby finanční náklady byly co nejefektivněji využity. Není to věc, která bude fungovat, obrazně řečeno zítra, ale je ve fázi intenzivního vývoje a zkušební provoz opravdu není v nedohlednu.

Ovšem, ani sebesofistikovanější systém nenahradí lidskou úvahu, proto by prvotní impulz měl vycházet vždy od lidí. Ti by měli prioritně chránit sebe sami. 

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR  

Jitka

Otázka: 

Dobrý den,

bohužel nevím kam zavolat, ale dnes na celém sídlišti Stavbařů nesvítila v 6 ráno pouliční světla. Celé sídliště ve tmě (včera jsem si nevšimla, šla vycházela jsem déle). V této frekventované části kolem školy a cesty k nádraží je to nepříjemné. Děkuji za předání zprávy kompetentním osobám. Jitka

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

děkujeme za upozornění. Technické služby poruchu zaznamenaly a ihned ji řešily.

Předpokládám, že je vše v pořádku a fungující.

Kdykoliv by byl takový problém, ihned prosím, volejte, piště. Pomáháte sobě, ale i nám. Ne vždy se podaří, jako v tomto případě, poruchu zachytit okamžitě.

Mějte příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

Ema

Otázka: 

Dobrý den,
mám výtku k zajištění mobilních toalet na Václavské pouti. U Hvězdy nás zarazil mobilní pisoár, který nebyl chráněn žádným paravánem. Ze všech stran bylo vidět ,,močící pány". Musela jsem zodpovědět otázku od mé dcerky: Co tam ten pán dělá a proč čůrá venku? což mi nebylo příjemné.

Tento druh toalet se používá především na koncertech a většinou je umístěn tak, aby nebyl veřejnosti na očích - chráněn zástěnou. Domnívám se, že je naprosto nevhodné užívat tuto toaletu na denní akci, zvláště pokud lze předpokládat, že mezi návštěvníky jsou i děti. Pokud město potřebuje ušetřit za čtyři kabinky, tak ať alespoň investuje do zástěny.

Děkuji do budoucna za nápravu.

Odpověď: 

Vážená paní Emo,

nezbývá, nežli poděkovat za jistě dobře míněnou výtku. Pokusím se vysvětlit zvolenou sestavu toalet během open air akcí. Je snahou pořadatele, uspokojit v tomto ohledu jak dámy, tak pánskou část populace. Vzhledem k nutnosti komfortu zejména pro dámy jsou voleny samozřejmě uzavřené mobilní toalety. Naopak pánové dle dlouhodobě zjišťovaných dat preferují otevřené toalety, které splňují požadavky a především jsou vhodným řešením eliminujícím uskutečnění potřeby ve volné přírodě nebo prostranství města, což bývalo a ruku na srdce, stále ještě mnohdy je, běžným obrázkem, se kterým se setkáváme všichni, děti nevyjímaje. 

Dalším důvodem, který vede pořadatele k volbě těchto zařízení je finanční stránka. Zejména při akcích pořádaných městem a financovaných z veřejných prostředků je zcela nezbytné volit ekonomicky výhodnější řešení podmiňující péči řádého hospodáře. Otevřené toalety jsou finančně méně náročné při podmínce splnění hygienických požadavků a komfortu. 

Nezbývá tedy, vidíte-li toalety a jste si vědomi nepříjemné situace, která by mohla nastat, raději se místu vyhnout. Naopak za nás jako pořadatele bych Vás ráda ujistila, že pro následující akce bude bedllivěji vybírána lokalita a bude dbáno o řádné odclonění.

Věřím, že i přes tuto nepříjemnou epizodu, jste si tradiční svatováclavskou pouť příjemně užili. 

Markéta Bučoková, PR  

 

 

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Protože bydlím v Předních Ptákovicích, zajímá mě, jak pokročila příprava revitalizace této oblasti a kdy se počítá se zahájením prací, které by zde měly přispět ke zlepšení životního prostředí a také k lepšímu parkování vozidel.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

pokud Váš dotaz směřuje k revitalizaci sídliště Šumavská, pak je celá akce ve fázi přípravy projektové dokumentace první etapy vyplývající z již předložené a schválené studie. V příštím roce se počítá s podáním žádosti o dotaci a pokud bude město úspěšné, pak by již nic nebránilo částečné realizaci revitalizace.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den,
mám na Vás dotaz ohledně provozní doby pro veřejnost na plaveckém bazénu.
Dle mého názoru je otevírací doba pro veřejnost zcela nedostatečná a jiná města (sportoviště) se k tomuto staví zcela jinak.
např. Prachatice Po - Pá 13 - 21h
So - Ne 9 - 21H

Č. Budějovice Ut - Pá 7 - 21,45h
Po 10 -21,45h
So - Ne 10 -22h

Dle pozorování z mých návštěv se zvyšuje návštěvnost bazénu a bývá tam dosti přeplněno. Je to dané dle mého názoru zvyšujícím se zájmem občanů o sport a nedostatečnou otevírací dobou. Vím že je tam spousty sportovních klubů, ale ty by neměli býti na úkor veřejnosti. Navíc jezdí sportovci z města Písku, kde svůj bazén mají. Dále má stížnost míří k plavčíkovy (neznám jméno - ale je světlovlasý), který někdy 20min před koncem vypíná saunu a vytírá jí, též vystříkává hadicí okolo bazénu. Tím dává lidem najevo aby už vypadl a že jsou tam na obtíž.
Tímto bych Vás chtěl tedy poprosit o nalezení nějakého řešení, ohledně rozšíření otevírací doby na bazénu a tím větší spokojenosti Strakonických občanů.
Dle mého názoru by mělo býti v pracovních dnech otevřeno alespoň od 18 - 22h.

Děkuji za Vaší odpověď Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

děkujeme za Váš postřeh a podnět. Z každé připomínky je především dobré čerpat a snažit se je využívat ku prospěchu provozu areálu i ke spokojenosti klientely. 

Vyhovět a najít kompromis, který bude ve svém důsledku vhodným řešením, uspokojujícím veškeré zúčastněné strany, je mnohdy velmi slložitý úkol. Různá řešení a kombinace se neustále hledají.

Provozní doba plaveckého stadionu ve Strakonicích je, díky svému stavebně-technickému řešení, omezena na hodiny pro veřejnost a čas určený k využití kluby. Povětšinou souběh nájmů s veřejností není možný, až na ojedinělé výjimky, kdy je bazén rozdělen na poloviny. Provozy, ve Vámi zmiňovaných městech mají wellness část a plaveckou část oddělenu a pak je možné využívat bazény souběžně jak pro veřejnost, tak pro sportovní účely. Ve strakonickém bazénu je nutná dohoda mezi uživateli. Provozovatel se vždy snaží maximálně vyhovět a uspokojit veřejnost i sportovce. Ve středu je například bazén otevřen pro veřejnost až do 18.00 hodin. Naopak hodiny pro sportovce jsou rezervovány až v pozdějším čase.  

Upozorňujete na sportovce z Písku. V tomto případě se jedná pouze o jednorázové týdenní soustředění klubů, nikoliv o pravidelné tréninkové hodiny.

Vedení města i vedení plaveckého stadionu samozřejmě těší zvyšující se zájem o tento druh sportu a proto se také po částech začíná realizovat rekonstrukce celého areálu. Vzhledem k nákladné investici i ke skutečnosti, že dlouho nebylo do zařízení investováno, nelze rekonstrukci realizovat jednorázově, ale je nezbytné rozložit do několika etap.  

Druhá část reakce bude patřit obsluze. Obávám se, že nelze relevantně posoudit, zda plavčík dává ostentativně najevo, že je zapotřebí bazén opustit. Každopádně jsou nastaveny určité technologické postupy při ukončování provozu bazénu, které je nezbytné dodržet.

Nicméně, Váš podnět jsem předala vedení plaveckého areálu k řešení a věřím, že se situaci podaří vyjasnit.

Přeji Vám příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

 

Petr

Otázka: 

Mám připomínku k výzdobě kruhového objezdu jestli by nebylo lepší dát investici do údržby cest a chodníků a na kruhový objezd dát keře místo hnusného amerického auta
Díky Petr.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za Váš názor. Je naprosto přirozené, že veškerá lidská práce a snaha najdou své příznivce, stejně jako své oponenty a to je vlastně velmi dobře, protože právě rozdílné názory dělají lidské konání pestřejší a posouvají ho kupředu.

Dovolila bych si podotknout, že za poslední roky se podařilo rekonstruovat několik důležitých městských komunikací spojující významná místa v rámci města. Budují se nové parkovací plochy.  Plán pro následující roky je obdobný, stále se počítá s opravami jednotlivých ulic i chodníků a vedle toho je tendence dělat město nevšední květinovou výzdobou, která je již nyní věhlasná po celé republice. 

Počkejme na celkový dojem ze všech plánovaných úprav kruhových křkižovatek. Pevně věřím, že osloví domácí i návštěvníky města.

Dnes začíná podzim, roční období obdařující přírodu pestrostí barev, mějte ho příjemný. 

Markéta Bučoková, PR

 

 

 

Jarka

Otázka: 

Dobrý den,
po otevření cyklostezky podél obchvatu bylo instalováno zrcadlo při sjezdu od ulice Mikoláše Alše k vjezdu do podchodu. Ale stále čekám, kdy bude umístěno zrcadlo i z druhé strany, t. zn. od podchodu na vjezd na cyklostezku pokračující směrem ke Katovické silnici. Divím se, že se zde zatím nepřihodila žádná nehoda.
Prosím o předání podnětu dopravní komisi.
Velice děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

děkujeme za podnětný návrh. Dopravní komise se již dopravní situací v této lokalitě zabývala a odrazové zrcadlo k podjezdu na Jezárkách bude instalováno.

Věřím, že se tímto opatřením zabrání dopravním nehodám.

Markéta Bučoková, PR

 

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

lze získat přesný harmonogram stavebních prací prováděných v souvislosti s rekonstrukcí silnice K Dražejovu? Na to, že stavební práce jsou prováděny i o víkendu hned od rána jsme si už zvykli, ale vibrace po celém domu související s používáním težké stavební techniky trvající celý týden jsou poměrně nepříjemné. Nemůžou vibrace způsobit škody na domě, zejména popraskání zdí?

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

chápu, že Vás zemní práce spojené s výstavbou komunikace obtěžují a znepříjemňují život. Pokusila jsem se spojit se stavbyvedoucím a obdržela jsem následující informace. Dle schváleného harmonogramu prací budou zemní práce v místě komunikace (investorem je SÚS JHK) s nutnou výměnou podloží a s nutným hutněním postupně prováděny po dobu 2 měsíců, tj. cca do poloviny listopadu 2019. Termín dokončení stavby je v začátku prosince 2019. Postup výstavby a technologie hutnění jsou voleny s ohledem na místní situaci a zástavbu. Dle vyjádření odborníků tedy nehrozí žádné defekty stávajících staveb.

Dovolila bych si požádat o trpělivost po dobu výstavby, pevně věřím, že kompenzací bude opravená a komfortní komunikace.

Děkujeme za pochopení a přeji příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Jonáš

Otázka: 

Ještě jednou se vracím k problematice používání jednorázových obalů na akcích města. Vzhledem k účasti tisíce lidí, jde o ohromné množství odpadu. Můžete prosím osvětlit, jak je Technickými službami naloženo s tunami plastového odpadu po akcích města ? Kde tento (dle vás ekologický) odpad končí ? Proč se město brání nejvýhodnějšímu (ekologicky i ekonomicky)používání zálohovaných kelímků, jako v jiných městech i v zahraničí ? Opravdu mi nejde o pouhou kritiku, ale v době bezuzdného plýtvání a ničení životního prostředí o snahu k šetrnému chování. Poproste odpovědné lidi k zamyšlení nad pozitivními změnami (někdy to bolí).
Moc děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Jonáši,

pokusila jsem se pro Vás oslovit zástupce společnosti Odpady Písek, s.r.o., kam je po ukončení akcí odpad svážen na dotřiďovací linku. Ze svezeného odpadu se vytřídí dále využitelná složka, která je oddělena pro následné využití. Zbývající část se skládkuje v monitorovaném prostoru.
Ekologicky rozložitelné komponenty jsou ekologickou variantou plastů, které jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné (jako např. pivovarské kelímky), nezatěžují přírodu, neboť jejich doba rozložitelnosti je značně zkrácena. Nejsou tedy pro přírodu ekologickou zátěží.

Markéta Bučoková, PR

Ing. Bc. Miroslav Kupka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se dotázat, zda by bylo možné, aby v současné době kdy probíhají stavební práce na ulici K Dražejovu realizované společností ZNAKON, a.s., bylo pravidelně realizováno čištění ulice Leknínova v části Jezárky pomocí čistícího vozu a to buď zhotovitelem díla, nebo Technickými službami města Strakonice od prachu, kamení, hlíny a jiného stavebního materiálu.

Průjezd po takto znečištěné ulici značně zatěžuje (především vířícím se prachem) prostředí v této lokalitě.

Je pochopitelné, že v průběhu stavebních prací se nedá zaručit dokonalá čistota takovéto ulice, ale pravidelným čištěním by se tato zátěž mohla do značné míry eliminovat.

Děkuji a jsem s pozdravem

M. Kupka

Odpověď: 

Vážený pane Kupko,

děkujeme za upozornění, které jsme předali zhotoviteli díla. Stavební dozor města dohlédne na zajištění úklidu v míře možné v souvislosti s přihlédnutím prováděných prací.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
mluví se o opravě povrchu vozovky Volyňské ulice. Bude tento projekt realizován ještě letos a jestliže ano, tak v jakém termínu a kudy povede objízdná trasa?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

rekonstrukce komunikace Volyňská je vázáno na rozhodnutí ŘSD, kterému se město Strakonice musí podřídit. Je předpoklad, že do konce letošního roku se s akcí nezačne. Není tedy možné v tuto chvíli sdělit přesný termín ani vedení objízdné trasy. 

Jakmile budou tyto informace k dispozici, budeme neprodleně veřejnost informovat.

Markéta Bučoková, PR  

Radek Částka

Otázka: 

Preventivní opatření.
Dobrý den, chtěl bych poprosit Město Strakonice o preventivní opatření.
Jedná se o vyřešení odstřelu kachen na Střelském rybníků, ten poslední proběhl tuto středu 4.9.2019 v odpoledních hodinách. Odstřel probíhá tím způsobem, že lovci se postaví na západní okraj rybníka a střílí vzlétající kachny směrem proti vesnici, vzdálenost mezi střelci a prvními domky je cca 160 až 180 m. Nejsem odborník na výpočty balistických drah, ale v momentě kdy broky padají na mou střechu ( bydlím uprostřed vesnice ), je pro mne jedno jestli mají nebo nemají nějakou energii na to aby ublížili, nebo něco zničili, prostě se bojím. Pravidelně se s lovci hádám o dodržování Mysliveckého zákona, a končí to tím, že volám na Polici. Policie je zatím nestihla, většinou přijedou pozdě, lovci totiž po hádce zmizí takže jim policisté ani nic neřeknou. Už mne nebaví donekonečna otravovat Policii aby přijeli a zjednali nápravu něčeho co se každý rok opakuje, proto se na Vás jako Městský úřad obracím s prosbou nějakého preventivního opatření. Střela je obcí spadající pod Strakonice a tudíž hledám pomoc a řešení u Vás . Dle mého by stačilo na obou Střelských rybnících zakázat odstřel kachen a jiných ptáků, které nejsou brány jako škodná, ale jsou účelově chované pro zábavu nějakého loveckého spolku, který svým jednáním ( odstřelem ) ohrožuje místní obyvatele.
Zde je odkaz na toto téma www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/strelba-v-blizkosti-objektu

Předem děkuji za odověď a nějaké řešení.
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

Vaši prosbu o preventivní opatření jsem konzultovala s Policií ČR, i se zástupcem Českomoravské myslivecké jednoty. Bylo přislíbeno jednání s místním mysliveckým sdružením. Dále jsem stížnost předala na odbor životního prostředí v jehož gesci myslivost je. Předpokládám, že jednání budou zahájena.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, bude město letos vyhlašovat "MIMOŘÁDNOU PODPORU ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ OD 6 DO 15 LET VE STRAKONICÍCH V ROCE 2018"? Děkuji za odpověď. Lenka

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

režim této podpory je vázán na schválení Zastupitelstvem města Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že město je bez zastupitelstva již téměř rok, nebude město v letošním roce tyto podpory moci vyhlašovat.

Markéta Bučoková, PR  

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, bude město i letos zapujcovat kompostér?

Odpověď: 

Vážená paní Deniso,

město kompostéry nezapůjčuje, ale pokud byste měla zájem ještě stále jsou k dispozici svozové bio nádoby. V případě, že by Vás nabídka zaujala a jste-li na svozové trase, pak by bylo možné Vám po domluvě bio nádobu zapůjčit.

Markéta Bučoková, PR

Adéla

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné výhledově uvažovat o renovaci dětských hřišť, například Mikoláše Alše atp. ? Myslím si že dětí tu přibývá a hřiště jsou na tom jen a jen hůř, díky za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Adélo,

dětská hřiště v intravilánu města se renovují průběžně. Konkrétně hřiště v ulici Mikoláše Alše je z roku 2006 a s výměnou herních prvků se výhledově počítá. 

Vaše náměty či požadavky na nové herní prvky uvítáme. Máte-li chuť náměty můžete zaslat do rubriky nebo na moji adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Jonáš

Otázka: 

opět akce Města (resp. pivovaru), opět tisíce znehodnocených plastových kelímků a jednorázového nádobí, ohromná platová stopa, která zůstává. Je opravdu takový problém zavést zálohované plastové kelímky ? Nestálo by za to, aby se alespoň město chovalo trochu zodpovědně a ekologicky ? Je to ostuda, jinde to jde (zřejmě se musí chtít). Nedávno zveřejněná odpověď o používání jakýchsi ekologických kelímků byla evidentně nepravdivá. Opět prosím o nápravu. Předem děkuji,

Odpověď: 

Vážený pane Jonáši,

používané plastové kelímky na oslavě 370 let založení pivovaru byly, stejně jako na pivovarské pouti, z ekologického, rozložitelného materiálu tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Netuším tedy odkud čerpáte podklady o nepravdivých informacích zveřejňovaných na téma ekologických kelímků. Výrobce na kelímku garantuje jeho vlastnosti, které jsou čitelně uvedeny na každém z kelímků. 

Naopak, pivovar se snaží přispívat k ochraně životního prostředí, jak jen je to možné a ekonomicky únosné.

Markéta Bučoková, PR  

    

Irena

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda jsou ve Strakonicích nádoby na třídění kovových obalů. Nikde jsem žádný neviděla.

Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Ireno,

samostatné nádoby na tříděné kovové obaly ve Strakonicích nejsou. Výhledově se uvažuje o zařazení těchto obalů k jinému tříděnému odpadu tak, aby bylo možné na třídící lince snadno oddělit. Problém je především s umístěním dalším nádob. Možností je v rámci města opravdu nedostatek.

Kovový odpad je tedy nezbytné odložit do sběrného dvora.

Markéta Bučoková, PR  

Miroslav Hála

Otázka: 

Dobrý den. Mám dotaz ohledně distribuce Zpravodaje města. Poslední dobou zpravodaj do schránky moc nedostávám. Např. červen 2019 - nedostal jsem, červenec 2019 - dostal a nyní srpen 2019 jsem opět nedostal. Předpokládám, že zpravodaj vychází, takže asi vázne distribuce a platíte někoho za něco co nedělá moc dobře. Bydlím v ulici Švandy dudáka, Strakonice I. Děkuji za kladné vyřízení a zjednání nápravy. Přeji Vám hezký den. Hála

Odpověď: 

Vážený pane Hálo,

děkujeme za upozornění. Pouze touto cestou jsme schopni zjistit, zda je distribuce městského Zpravodaje realizována do každé domácnosti. Určitě budeme reklamovat u poskytovatele služby, tedy České pošty. Pokud by ani v následujících měsících nebyl Zpravodaj doručován, prosím o další upozornění.

Zároveň bych si Vás dovolila požádat o kontrolu, zda by nemohl být výtisk z poštovní schránky někým odebrán. I s tímto jevem se setkáváme. 

V případě zájmu jsou městské Zpravodaje k dispozici na podatelně MěÚ Strakonice nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Markéta Bučoková, PR

Zbyněk

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by bylo možné něco udělat s chodníky v ulici P.Bezruče hlavně na pravé straně směrem od nemocnice. Převážně tento chodník je z velké části prorostlý plevelem ve kterém se drží bordel všeho druhu a již už ani jako chodník nevypadá. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Zbyňku,

děkujeme za podnět. Požadavek na úpravu chodníků již mají technické služby a budou ho neodkladně řešit. 

Markéta Bučoková, PR

Miloš

Otázka: 

Dobrý den paní Markéto Bučoková , ale asi jsem se špatně pochopili s dotazem na popelnice a okolí kolem nich.Chápu ,že revitalizace přinesla zbourání zídek kolem popelnic a i jejich špatný stav. Dával jsem to jako nápad aby nepořádek necestoval po celém sídlišti. Škoda ,že ten co to projektoval tady nebydlí. Určitě by našel nějaké řešení aby tu ten nepořádek nebyl.Ale spíš by mě zajímalo jak budete řešit ten nepořádek který je kolem těch popelnic který létá až před vchod domů. Což je neestetické ,ale i nehygienické.

Odpověď: 

Vážený pane Miloši,

myslím, že k pochopení došlo. Vy požadujete, aby město vyřešilo nepořádek okolo kontejnerů. Praxe ukázala, že řešením nejsou zástěny, ale především ukázněnost každého občana. Vidím-li, že je kontejner zaplněn, pak nezbývá nežli vyhledat jiný, nebo odpad složit na sběrném dvoře. Každý progresivní návrh, jak nepořádek u kontejnerů vyřešit, je vítán.

Přeji Vám klidné letní dny.

Markéta Bučoková, PR

Ing. Bc. Miroslav Kupka

Otázka: 

Dobrý den, nevím jestli budu stručný, ale půjdu rovnou k věci. Jmenuji se Miroslav Kupka, jsem trvale bydlící občan Strakonic v části Jezárky, který si již delší dobu klade otázku, zda město Strakonice, případně kompetentní odborně znalí pracovníci Městského úřadu Strakonice, případně zástupci vedení města, napomohou svým přístupem, vnímavostí či všímavostí k záchraně zdraví možná dokonce k záchraně lidského života.

Poté kdy došlo k otevření nového obchvatu města je to, na co chci poukázat, o to více aktuálnější. Na křižovatce u bytového domu "Mikádo" a bylo to již před otevřením obchvatu, byla četnost přebíhajících chodců zkracující si cestu směrem od bytového domu "Mikádo" k obchodní zóně značná. Rozdíl je v tom, že dnes, kdy je obchvat města již funkční, je koncentrace dopravy na tomto inkriminovaném místě mnohem vyšší. Ani tato skutečnost však neodradila chodce v přecházení této křižovatky. Tito chodci a jsou mezi nimi jak dospělí, tak i maminky s dětmi a také samotné děti, započali svojí cestu již tím, že dosud kráčeli směrem k obchodní zóně po vyšlapané pěšince vedoucí souběžně s místní komunikaci K Dražejovu. Když bylo špatné počasí, či v zimě tuto cestu vážili i po této místní komunikaci.

Město na tuto skutečnost pravděpodobně zareagovalo a v současné době společnost ZNAKON, a.s. realizuje výstavbu chodníku vedoucího podél shora uvedené místní komunikaci K Dražejovu, kdy těsně u křižovatky tento chodník uhýbá a směřuje k podchodu pod silnicí I/22.

Toto řešení však podle názoru mnohých občanů lokality Jezárky zásadní otázku přecházení chodců přes křižovatku nevyřeší. Vždy si tito chodci zvolí kratší řešení a to přeběhnutí přes křižovatku. Shodneme se na tom, že když nebezpečnost takového přebíhání neodradí dospělé osoby či dokonce maminky s dětmi, tak děti už vůbec ne.

Zrovinka před minulým víkendem, bylo to v pátek 27.7.2019 kolem 13:30 hod., kdy ještě pracovníci firmy ZNAKON, a.s. pracovali na současné výstavbě chodníku, jsem projížděl uvedenou křižovatkou, kde 5 dětí z mého pohledu ve věku 3-7 let z toho tři děti na kolečkových bruslích a dvě podstatně mladší (pravděpodobně v prázdninové péči starších sourozenců, když jsou rodiče v zaměstnání) přecházely křižovatku ve směru od bytového domu "Mikádo" směrem k obchodní zóně. Provoz byl ve špičce, jedno auto za druhým projíždělo v obou směrech a tyto děti připraveny přeběhnout hlavní silnici, když to dopravní situace umožní. Povedlo se, děti na kolečkových bruslích, tedy ti starší toto přejetí stihly rychleji než mladší sourozenci, děti bez bruslí silnici přeběhly také, nutno říci že nakonec bezpečně, ale jen za značného přispění řidičů, kteří svou rychlost značně snížili a dokonce jedno vozidlo před přebíhajícími dětmi zcela zastavilo. Toto se však nemusí vždy povést a stačí jen nepozornost řidiče, nebo jen zhoršené povětrnostní podmínky a neštěstí a zmařený
lidský život může být skutečností.

Píšu o tomto a dotazuji se hlavně proto, zda by se někdo nad danou situací nezamyslel a i přesto, že se dnes realizuje výstavba chodníku, který by měl chodce směřovat a vést směrem k podchodu pod silnici I//22, tak zda by nebylo vhodné nalézt řešení v podobě výstavby světly řízeného přechodu v místě předmětné křižovatky. Nejen z mého pohledu, ale z pohledu celé řady občanů bydlících v lokalitě Jezárky, dnes i v lokalitě Za Stínadly by toto řešení vyřešilo bezpečnost tohoto místa významněji, než pouhé svedení pod silnici I/22.

A pokud by toto opatření mělo zachránit byť jen jeden lidský život, tak investice a jsem přesvědčen že by se mohlo jednat o investici v řádu několika desítek, možná stovek tisíc Kč by za toto jistě stála.

S pozdravem a přáním příjemně strávených prázdninových dnů

Miroslav Kupka

Odpověď: 

Vážený pane Kupko,

Váš podnět je jistě zajímavý a stojí za zamyšlení. Ovšem navrhované opatření rozhodně není v řádu tisíců či statisíců, ale několika milionů, což aktuálně určitě nebude ralizovatelné. V lokalitě je spojovací podchod, který zmiňujete, je tedy spíše na uvážení každého, kdo se rozhodne riskovat, zda mu ušetření několika málo minut stojí za tak obrovské riziko. Podobný obrázek hazardu se životem je možné spatřit například na čtyřproudé komunikaci od pivovaru směrem na most J. Palacha - často je zde možné vidět přecházející maminky s kočárky či seniorky s taškami, přestože jde o velmi frekventovanou komunikaci pod kterou vede podchod a dokonce několik přechodů. Přesto lidé zvolí sice nejkratší, ale zároveň nejnebezpečnější cestu. Prioritně by se měl každý zamyslet nad svým vlastním rozhodnutím a zvážit možné následky svého konání.

Každopádně jsem Váš podnět předala na dopravní komisi, která se jím bude zabývat a není vyloučeno, že by v budoucnu mohl na této komunikaci vzniknout přechod řízený světelnou signalizací. 

Děkujeme za námět, který by mohl zvýšit bezpečnost ve městě a zároveň apelujeme na rodiče dětí, aby především oni sami byli nositeli poučení svých děti o nebezpečnosti podobného počínání a dospělí, aby byli vzorným příkladem mladé generaci.

Přejeme klidné a bezpečné letní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Petr

Otázka: 

Dobrý den, nevím kam se obrátit ohledně dotazů k Music Club Křemelka. Club je uzavřený a rád bych získal informace zda je možné prostor jednorázově pronajmout. Děkuji za příp. odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

obraťte se na obchodního ředitele společnosti Dudák-Měšťanský pivovar Strakonice, p. Martina Mana - 383312410.

Markéta Bučoková, PR

Radek

Otázka: 

Dobrý večer mohla by nějaká firma posekat trávu na dopravním hřišti u ZŠ Jiřího z Poděbrad děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Radku,

děkujeme za upozornění. Technické služby zajistí posečení trávníku.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...