Jak postupovat při dopravní nehodě (rok 2009)

V souvislosti se změnou legislativy přinášíme několik základních informací pro účastníky silničního provozu o tom, jak správně postupovat při dopravní nehodě. Od 1. 1. 2009 jsme totiž nově povinni volat Policii ČR v případě škody vyšší nebo rovné 100.000 Kč. Níže si zrekapitulujeme, ve kterých případech dopravních nehod voláme Policii ČR (158):

 

- byla zraněna nebo usmrcena osoba

- na vozidle nebo přepravované věci je škoda převyšující zřejmě částku 100.000 Kč

- došlo ke škodě na majetku třetí osoby

- byla poškozena pozemní komunikace, její součást nebo příslušenství

- došlo k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí

- pokud po nehodě nejsme sami schopni obnovit plynulost provozu

 

V ostatních případech lze situaci řešit bez součinnosti Policie ČR a tehdy jsou účastníci povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě – může mít libovolnou formu, ale musí obsahovat čas, místo, příčinu, průběh, následky, identifikaci účastníků, zúčastněných vozidel. Účastníci dopravní nehody jej musí podepsat a neprodleně předat pojistiteli. Pokud některý z účastníků odmítne poskytnout součinnost při sepsání záznamu, je nutné neprodleně zavolat Policii ČR.

 

Desatero pro účastníka dopravní nehody:

 

1. Neprodleně zastavím vozidlo a zabezpečím místo nehody.

2. Zraněným osobám co nejrychleji poskytnu adekvátní pomoc.

3. Vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody vyhodnotím.

4. Na Policii ČR vše oznámím jen ve výše uvedených případech.

5. Provoz mohu obnovit se souhlasem Policie ČR nebo účastníků.

6. Pokud není přítomna Policie ČR, sepíšu s účastníky záznam.

7. Nezapomenu zajistit případné svědky a vše např. vyfotit.

8. Kontaktuji klientské centrum pojišťovny viníka.

9. Zkontroluji, zda mám všechny potřebné údaje o účastnících.

10. Záznam o dopravní nehodě neprodleně předám své pojišťovně.

 

 

Všem účastníkům silničního provozu přejeme, aby je v novém roce nepotkala žádná dopravní nehoda a aby se těšili pevným nervům při možných dopravních komplikacích. Zájemci o bližší informace mohou navštívit například webové stránky www.policie.cz (Zpravodaj 01/2009)

Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...