Jak postupovat při dopravní nehodě (rok 2009)

V souvislosti se změnou legislativy přinášíme několik základních informací pro účastníky silničního provozu o tom, jak správně postupovat při dopravní nehodě. Od 1. 1. 2009 jsme totiž nově povinni volat Policii ČR v případě škody vyšší nebo rovné 100.000 Kč. Níže si zrekapitulujeme, ve kterých případech dopravních nehod voláme Policii ČR (158):

 

- byla zraněna nebo usmrcena osoba

- na vozidle nebo přepravované věci je škoda převyšující zřejmě částku 100.000 Kč

- došlo ke škodě na majetku třetí osoby

- byla poškozena pozemní komunikace, její součást nebo příslušenství

- došlo k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí

- pokud po nehodě nejsme sami schopni obnovit plynulost provozu

 

V ostatních případech lze situaci řešit bez součinnosti Policie ČR a tehdy jsou účastníci povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě – může mít libovolnou formu, ale musí obsahovat čas, místo, příčinu, průběh, následky, identifikaci účastníků, zúčastněných vozidel. Účastníci dopravní nehody jej musí podepsat a neprodleně předat pojistiteli. Pokud některý z účastníků odmítne poskytnout součinnost při sepsání záznamu, je nutné neprodleně zavolat Policii ČR.

 

Desatero pro účastníka dopravní nehody:

 

1. Neprodleně zastavím vozidlo a zabezpečím místo nehody.

2. Zraněným osobám co nejrychleji poskytnu adekvátní pomoc.

3. Vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody vyhodnotím.

4. Na Policii ČR vše oznámím jen ve výše uvedených případech.

5. Provoz mohu obnovit se souhlasem Policie ČR nebo účastníků.

6. Pokud není přítomna Policie ČR, sepíšu s účastníky záznam.

7. Nezapomenu zajistit případné svědky a vše např. vyfotit.

8. Kontaktuji klientské centrum pojišťovny viníka.

9. Zkontroluji, zda mám všechny potřebné údaje o účastnících.

10. Záznam o dopravní nehodě neprodleně předám své pojišťovně.

 

 

Všem účastníkům silničního provozu přejeme, aby je v novém roce nepotkala žádná dopravní nehoda a aby se těšili pevným nervům při možných dopravních komplikacích. Zájemci o bližší informace mohou navštívit například webové stránky www.policie.cz (Zpravodaj 01/2009)

Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
OZNÁMENÍ ČSAD STTRANS Od pondělí 14.9. z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...