Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,

Prioritní osa 1 – Dostupnost center,

Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací

Termín realizace: 
03/2013 – 03/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.14/1.5.00/26.02716
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.705.433,33 Kč
Způsobilé výdaje: 
5.002.872,63 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
2.702.560,70 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
4.252.441,74 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Vlastní podíl příjemce: 
750.430,89 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
12.03.2013
Zahájení fyzické realizace: 
17.06.2013
Ukončení fyzické realizace: 
30.12.2013
Ukončení projektu: 
27.03.2014
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části stávající komunikace a vybudování nového úseku přístupové komunikace, která umožní napojení nové části průmyslové zóny Jelenka (v návaznosti na vybudování nového závodu společnosti DENIOS s.r.o.). V rámci projektu bude realizována rovněž kompletní úprava křižovatky, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu,  zejména pak chodců (nové chodníky jsou realizovány bezbariérově). Součástí stavby budou kromě úpravy samotné vozovky také nové chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod.

 

Výstupy a přínosy projektu:

- Délka nových místních (městských) komunikací celkem: 0,20 km

- Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem: 0,125 km

Partneři projektu: 

Technické služby Strakonice s.r.o.

DENIOS s.r.o

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

 

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...