Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,

Prioritní osa 1 – Dostupnost center,

Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací

Termín realizace: 
03/2013 – 03/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.14/1.5.00/26.02716
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.705.433,33 Kč
Způsobilé výdaje: 
5.002.872,63 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
2.702.560,70 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
4.252.441,74 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Vlastní podíl příjemce: 
750.430,89 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
12.03.2013
Zahájení fyzické realizace: 
17.06.2013
Ukončení fyzické realizace: 
30.12.2013
Ukončení projektu: 
27.03.2014
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části stávající komunikace a vybudování nového úseku přístupové komunikace, která umožní napojení nové části průmyslové zóny Jelenka (v návaznosti na vybudování nového závodu společnosti DENIOS s.r.o.). V rámci projektu bude realizována rovněž kompletní úprava křižovatky, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu,  zejména pak chodců (nové chodníky jsou realizovány bezbariérově). Součástí stavby budou kromě úpravy samotné vozovky také nové chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod.

 

Výstupy a přínosy projektu:

- Délka nových místních (městských) komunikací celkem: 0,20 km

- Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem: 0,125 km

Partneři projektu: 

Technické služby Strakonice s.r.o.

DENIOS s.r.o

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Potraviny pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami Již dvakrát...
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...