Pasport městské zeleně, Strakonice

Projekt je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR

z programu Zeleň do měst a jejich okolí

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2014 – 12/2015
Registrační číslo: 
23511332
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
551 760 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
441 408 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
110 352 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
25. 11. 2014
Přidělení dotace: 
05. 06. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vytvoření podrobné analýzy struktury a kvantitativního zastoupení vegetačních a technických prvků veřejné zeleně ve správě města Strakonice, včetně místních částí. Tím bude vytvořen jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled veškerých souborů zeleně ve sledovaném území, který umožní jejich účelnou a hospodárnou správu. Pasport zeleně bude sloužit jako podklad pro plánování vhodného režimu údržby a pěstebních opatření pro každý typ prvku a sestavování rozpočtu na údržbu ploch veřejné zeleně. Využití pasportu tak povede k zefektivnění procesu správy městské zeleně, optimalizaci nákladů a zkvalitnění péče o zeleň. Pasport zeleně bude dále sloužit jako pomocný nástroj územního plánování a přispěje tak k celkovému rozvoji území. Plochy zeleně, které jsou ve vlastnictví či ve správě města tvoří celkem plochu o rozloze cca 120 ha.

Další informace o projektu: 

Více informací o programu Zeleň do měst a jejich okolí: http://www.sfzp.cz

Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...