Komise pro rozvoj města Strakonice (rok 2014)

Na březnovém zasedání diskutovala Komise pro rozvoj města o stavu plnění Strategického plánu rozvoje města Strakonice pro období 2010 – 2025. Tento koncepční dokument definuje prioritní oblasti rozvoje města. Postupnými kroky dochází k částečnému či úplnému naplňování stanovených cílů, na druhé straně vznikají nové potřeby a vize. Jak dalece byly jednotlivé cíle do současnosti naplněny, o tom by měla informovat zastupitelstvo města zpráva o stavu plnění Strategického plánu.

 

Pojmem „brownfields“ se označují nedostatečně využívaná území, stavby či areály, které jsou často velmi zanedbané, nevzhledné a některé mohou být dokonce pro své okolí nebezpečné. Většinou se jedná o budovy či komplexy budov, které vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné činnosti. I ve Strakonicích je takových objektů celá řada. Nad hledáním jejich nového využití by se podle názoru členů komise mělo město Strakonice zamyslet společně  s jejich vlastníky v rámci setkávání města Strakonice s podnikateli.

 

Tématem červnového jednání komise byly evropské dotace. V letošním roce se dokončují projekty z programovacího období 2007 – 2013 a zároveň začíná zcela nové, sedmileté programovací období Evropské unie. Je tedy na čase vyhodnotit, jak se podařilo městu Strakonice v uplynulých letech čerpat peníze z nejrůznějších fondů.

 

Do současnosti město Strakonice podalo celkem 88 žádostí o dotaci z EU, z toho více než polovina byla úspěšných. Díky evropským penězům se podařilo zrenovovat kulturní památky, veřejná prostranství, základní a mateřské školy, zrekonstruovat dopravní či vodohospodářskou infrastrukturu, vybudovat zcela nové komunikace, sportoviště, hřiště, vysázet zeleň a další – stačí se pozorně rozhlédnout. Bystrému oku určitě neunikne, do jaké míryse naše město v posledních letech změnilo. Kladné hodnocení jednotlivých dotačních žádostí a přidělení peněz z Evropské unie svědčí o tom, že předkládané projektové záměry byly kvalitní a investice vynaložené městem Strakonice oprávněné. Přehled úspěšných projektů bude na podnět komise prezentován také širší veřejnosti v měsíčníku Zpravodaj.

 

Závěry z jednání Komise pro rozvoj města Strakonice:

  • Komise doporučila radě města zpracovat vyhodnocení dosavadního plnění strategického plánu rozvoje města Strakonice 2010-2025 a předložit jej na jednání Zastupitelstva města Strakonice
  • Komise doporučila radě města přizvat na setkání se zaměstnavateli i majitele významných brownfields v regionu, jako jeden z bodů programu setkání navrhuje komise zařadit nové využití brownfields
  • Komise doporučila radě města prezentovat veřejnosti přehled podaných a úspěšných dotačních žádostí za uplynulé programovací období EU a projektových záměrů realizovaných výhradně z rozpočtu města Strakonice, a to  včetně finančního vyjádření
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...