Komise pro rozvoj města Strakonice (rok 2014)

Na březnovém zasedání diskutovala Komise pro rozvoj města o stavu plnění Strategického plánu rozvoje města Strakonice pro období 2010 – 2025. Tento koncepční dokument definuje prioritní oblasti rozvoje města. Postupnými kroky dochází k částečnému či úplnému naplňování stanovených cílů, na druhé straně vznikají nové potřeby a vize. Jak dalece byly jednotlivé cíle do současnosti naplněny, o tom by měla informovat zastupitelstvo města zpráva o stavu plnění Strategického plánu.

 

Pojmem „brownfields“ se označují nedostatečně využívaná území, stavby či areály, které jsou často velmi zanedbané, nevzhledné a některé mohou být dokonce pro své okolí nebezpečné. Většinou se jedná o budovy či komplexy budov, které vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné činnosti. I ve Strakonicích je takových objektů celá řada. Nad hledáním jejich nového využití by se podle názoru členů komise mělo město Strakonice zamyslet společně  s jejich vlastníky v rámci setkávání města Strakonice s podnikateli.

 

Tématem červnového jednání komise byly evropské dotace. V letošním roce se dokončují projekty z programovacího období 2007 – 2013 a zároveň začíná zcela nové, sedmileté programovací období Evropské unie. Je tedy na čase vyhodnotit, jak se podařilo městu Strakonice v uplynulých letech čerpat peníze z nejrůznějších fondů.

 

Do současnosti město Strakonice podalo celkem 88 žádostí o dotaci z EU, z toho více než polovina byla úspěšných. Díky evropským penězům se podařilo zrenovovat kulturní památky, veřejná prostranství, základní a mateřské školy, zrekonstruovat dopravní či vodohospodářskou infrastrukturu, vybudovat zcela nové komunikace, sportoviště, hřiště, vysázet zeleň a další – stačí se pozorně rozhlédnout. Bystrému oku určitě neunikne, do jaké míryse naše město v posledních letech změnilo. Kladné hodnocení jednotlivých dotačních žádostí a přidělení peněz z Evropské unie svědčí o tom, že předkládané projektové záměry byly kvalitní a investice vynaložené městem Strakonice oprávněné. Přehled úspěšných projektů bude na podnět komise prezentován také širší veřejnosti v měsíčníku Zpravodaj.

 

Závěry z jednání Komise pro rozvoj města Strakonice:

  • Komise doporučila radě města zpracovat vyhodnocení dosavadního plnění strategického plánu rozvoje města Strakonice 2010-2025 a předložit jej na jednání Zastupitelstva města Strakonice
  • Komise doporučila radě města přizvat na setkání se zaměstnavateli i majitele významných brownfields v regionu, jako jeden z bodů programu setkání navrhuje komise zařadit nové využití brownfields
  • Komise doporučila radě města prezentovat veřejnosti přehled podaných a úspěšných dotačních žádostí za uplynulé programovací období EU a projektových záměrů realizovaných výhradně z rozpočtu města Strakonice, a to  včetně finančního vyjádření
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...