Komise pro rozvoj města Strakonice (rok 2014)

Na březnovém zasedání diskutovala Komise pro rozvoj města o stavu plnění Strategického plánu rozvoje města Strakonice pro období 2010 – 2025. Tento koncepční dokument definuje prioritní oblasti rozvoje města. Postupnými kroky dochází k částečnému či úplnému naplňování stanovených cílů, na druhé straně vznikají nové potřeby a vize. Jak dalece byly jednotlivé cíle do současnosti naplněny, o tom by měla informovat zastupitelstvo města zpráva o stavu plnění Strategického plánu.

 

Pojmem „brownfields“ se označují nedostatečně využívaná území, stavby či areály, které jsou často velmi zanedbané, nevzhledné a některé mohou být dokonce pro své okolí nebezpečné. Většinou se jedná o budovy či komplexy budov, které vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné činnosti. I ve Strakonicích je takových objektů celá řada. Nad hledáním jejich nového využití by se podle názoru členů komise mělo město Strakonice zamyslet společně  s jejich vlastníky v rámci setkávání města Strakonice s podnikateli.

 

Tématem červnového jednání komise byly evropské dotace. V letošním roce se dokončují projekty z programovacího období 2007 – 2013 a zároveň začíná zcela nové, sedmileté programovací období Evropské unie. Je tedy na čase vyhodnotit, jak se podařilo městu Strakonice v uplynulých letech čerpat peníze z nejrůznějších fondů.

 

Do současnosti město Strakonice podalo celkem 88 žádostí o dotaci z EU, z toho více než polovina byla úspěšných. Díky evropským penězům se podařilo zrenovovat kulturní památky, veřejná prostranství, základní a mateřské školy, zrekonstruovat dopravní či vodohospodářskou infrastrukturu, vybudovat zcela nové komunikace, sportoviště, hřiště, vysázet zeleň a další – stačí se pozorně rozhlédnout. Bystrému oku určitě neunikne, do jaké míryse naše město v posledních letech změnilo. Kladné hodnocení jednotlivých dotačních žádostí a přidělení peněz z Evropské unie svědčí o tom, že předkládané projektové záměry byly kvalitní a investice vynaložené městem Strakonice oprávněné. Přehled úspěšných projektů bude na podnět komise prezentován také širší veřejnosti v měsíčníku Zpravodaj.

 

Závěry z jednání Komise pro rozvoj města Strakonice:

  • Komise doporučila radě města zpracovat vyhodnocení dosavadního plnění strategického plánu rozvoje města Strakonice 2010-2025 a předložit jej na jednání Zastupitelstva města Strakonice
  • Komise doporučila radě města přizvat na setkání se zaměstnavateli i majitele významných brownfields v regionu, jako jeden z bodů programu setkání navrhuje komise zařadit nové využití brownfields
  • Komise doporučila radě města prezentovat veřejnosti přehled podaných a úspěšných dotačních žádostí za uplynulé programovací období EU a projektových záměrů realizovaných výhradně z rozpočtu města Strakonice, a to  včetně finančního vyjádření
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...