Komise pro rozvoj města Strakonice (rok 2014)

Na březnovém zasedání diskutovala Komise pro rozvoj města o stavu plnění Strategického plánu rozvoje města Strakonice pro období 2010 – 2025. Tento koncepční dokument definuje prioritní oblasti rozvoje města. Postupnými kroky dochází k částečnému či úplnému naplňování stanovených cílů, na druhé straně vznikají nové potřeby a vize. Jak dalece byly jednotlivé cíle do současnosti naplněny, o tom by měla informovat zastupitelstvo města zpráva o stavu plnění Strategického plánu.

 

Pojmem „brownfields“ se označují nedostatečně využívaná území, stavby či areály, které jsou často velmi zanedbané, nevzhledné a některé mohou být dokonce pro své okolí nebezpečné. Většinou se jedná o budovy či komplexy budov, které vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné činnosti. I ve Strakonicích je takových objektů celá řada. Nad hledáním jejich nového využití by se podle názoru členů komise mělo město Strakonice zamyslet společně  s jejich vlastníky v rámci setkávání města Strakonice s podnikateli.

 

Tématem červnového jednání komise byly evropské dotace. V letošním roce se dokončují projekty z programovacího období 2007 – 2013 a zároveň začíná zcela nové, sedmileté programovací období Evropské unie. Je tedy na čase vyhodnotit, jak se podařilo městu Strakonice v uplynulých letech čerpat peníze z nejrůznějších fondů.

 

Do současnosti město Strakonice podalo celkem 88 žádostí o dotaci z EU, z toho více než polovina byla úspěšných. Díky evropským penězům se podařilo zrenovovat kulturní památky, veřejná prostranství, základní a mateřské školy, zrekonstruovat dopravní či vodohospodářskou infrastrukturu, vybudovat zcela nové komunikace, sportoviště, hřiště, vysázet zeleň a další – stačí se pozorně rozhlédnout. Bystrému oku určitě neunikne, do jaké míryse naše město v posledních letech změnilo. Kladné hodnocení jednotlivých dotačních žádostí a přidělení peněz z Evropské unie svědčí o tom, že předkládané projektové záměry byly kvalitní a investice vynaložené městem Strakonice oprávněné. Přehled úspěšných projektů bude na podnět komise prezentován také širší veřejnosti v měsíčníku Zpravodaj.

 

Závěry z jednání Komise pro rozvoj města Strakonice:

  • Komise doporučila radě města zpracovat vyhodnocení dosavadního plnění strategického plánu rozvoje města Strakonice 2010-2025 a předložit jej na jednání Zastupitelstva města Strakonice
  • Komise doporučila radě města přizvat na setkání se zaměstnavateli i majitele významných brownfields v regionu, jako jeden z bodů programu setkání navrhuje komise zařadit nové využití brownfields
  • Komise doporučila radě města prezentovat veřejnosti přehled podaných a úspěšných dotačních žádostí za uplynulé programovací období EU a projektových záměrů realizovaných výhradně z rozpočtu města Strakonice, a to  včetně finančního vyjádření
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Vážené pěstitelky, milí pěstitelé, vaše okna se pyšní záplavou pestrobarevných květů....
Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 16. 7. 2019 od 8 do 11 hodin bude...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Tisková zpráva č. 12 ze dne 8. 7. 2019, Strakonice   V těchto dnech se...
V sobotu 6. července od 14.00 hodin si v Rennerových sadech připomeneme 604. výročí...
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...