Změny živnostenského zákona

Vyšly dvě novely živnostenského zákona, obě vstupují v účinnost dne 1. 1. 2015. Zatímco první novela živnostenského zákona, kterou vyvolal zákon o civilním letectví, se týká jen velmi malého počtu osob provozujících letiště, leteckou obchodní dopravu, letecké práce nebo letecké služby a pro ty osoby bude znamenat, že jejich činnost již nebude podléhat živnostenskému zákonu, druhá novela, která vyšla ve Sbírce pod číslem 140/2014 Sb. se dotkne takřka každé podnikající osoby.

 

Změn se nemusí nikdo obávat, měly by přispět ke snížení administrativní zátěže a zlepšit právní prostředím osob, které již podnikají či do podnikání chtějí teprve vstoupit.

 

Dnem 1. 1. 2015 bude zrušena jedna z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy při předcházejících řízení. Z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku tak, aby byly k dispozici všem živnostenským úřadům po celé republice. Podnikatel následně nebude povinen tyto doklady při dalších oznámeních úřadům opakovaně předkládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny. "Na nové povinnosti je náš odbor plně připraven, máme odpovídající technické vybavení a skenování dokladů již testujeme ve plném provozu," uvedla Bc. Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského úřadu.

 

Postupné zjednodušování povinností podnikatelů je trend, který mimo jiné navazuje i na zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů. Od roku 2008 není stanovena příslušnost k oznámení změn podle sídla podnikající osoby a záleží jen na libovůli oznamujících osob, který živnostenský úřad si vyberou (princip je stejný jako např. volba lékaře). Rozhodujícím faktorem tak bývá nejen vzdálenost a dostupnost úřadu, ale také rychlost vyřízení podání a jiné důvody. "Za zdejší živnostenský úřad ráda konstatuji, že takřka všechna živnostenská oprávnění vyřizujeme na počkání, zdržení občas způsobí technika, např. když elektronická žádost o výpis z rejstříku trestů nemá okamžitou odezvu," vysvětlila Bc. Jana Vadlejchová. Lze již s úsměvem vzpomínat na situaci z počátku 90. let, kdy se potvrzené písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů odesílaly do Prahy, a kdo nechtěl minimálně 14 dnů čekat, ten si v Praze vystál několikahodinovou frontu na vydání potvrzení o bezúhonnosti.

 

Další ustanovení citované novely živnostenského zákona se týkají vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku. Od  účinnosti novely se neveřejným údajem stane adresa bydliště, neveřejné budou též výše zmíněné elektronické kopie listin. Za dostačující identifikátor podnikatele, vedle jeho jména a příjmení, data narození a identifikačního čísla osoby, se bude užívat jen adresa sídla. Každý podnikatel je povinen zapisovat do živnostenského rejstříku své skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato adresa zapsána v živnostenském rejstříku.

 

"V této souvislosti bych ráda upozornila, že v posledním roce je sankční rušení živnostenských oprávnění z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu jednou z nejčastěji udělovaných sankcí," zdůraznila Bc. Jana Vadlejchová a dále uvedla: "Procesu rušení oprávnění k podnikání se nevyhneme, přestože po nekontaktních podnikatelích intenzivně pátráme a zjišťujeme, zda hledaný nezanechal kontakt v rodině, na jiném úřadě nebo třeba na internetu." Správní řád úřadům umožňuje uplatnit fikci doručení i v případech, kdy se hledaná osoba na udané adrese nezdržuje. Důsledkem bývá zrušení živnosti za nedostatek, který by hledaný podnikatel mohl napravit. "Nečinnost podnikatele však nemůžeme tolerovat, neboť v nemovitostech chybně evidovaných jako sídlo podnikatele už obvykle bydlí nebo podnikají jiné osoby, jejichž majetek by mohla ohrozit exekuce dřívějších uživatelů nemovitosti," objasnila Bc. Jana Vadlejchová.

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...