Změny živnostenského zákona

Vyšly dvě novely živnostenského zákona, obě vstupují v účinnost dne 1. 1. 2015. Zatímco první novela živnostenského zákona, kterou vyvolal zákon o civilním letectví, se týká jen velmi malého počtu osob provozujících letiště, leteckou obchodní dopravu, letecké práce nebo letecké služby a pro ty osoby bude znamenat, že jejich činnost již nebude podléhat živnostenskému zákonu, druhá novela, která vyšla ve Sbírce pod číslem 140/2014 Sb. se dotkne takřka každé podnikající osoby.

 

Změn se nemusí nikdo obávat, měly by přispět ke snížení administrativní zátěže a zlepšit právní prostředím osob, které již podnikají či do podnikání chtějí teprve vstoupit.

 

Dnem 1. 1. 2015 bude zrušena jedna z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy při předcházejících řízení. Z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku tak, aby byly k dispozici všem živnostenským úřadům po celé republice. Podnikatel následně nebude povinen tyto doklady při dalších oznámeních úřadům opakovaně předkládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny. "Na nové povinnosti je náš odbor plně připraven, máme odpovídající technické vybavení a skenování dokladů již testujeme ve plném provozu," uvedla Bc. Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského úřadu.

 

Postupné zjednodušování povinností podnikatelů je trend, který mimo jiné navazuje i na zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů. Od roku 2008 není stanovena příslušnost k oznámení změn podle sídla podnikající osoby a záleží jen na libovůli oznamujících osob, který živnostenský úřad si vyberou (princip je stejný jako např. volba lékaře). Rozhodujícím faktorem tak bývá nejen vzdálenost a dostupnost úřadu, ale také rychlost vyřízení podání a jiné důvody. "Za zdejší živnostenský úřad ráda konstatuji, že takřka všechna živnostenská oprávnění vyřizujeme na počkání, zdržení občas způsobí technika, např. když elektronická žádost o výpis z rejstříku trestů nemá okamžitou odezvu," vysvětlila Bc. Jana Vadlejchová. Lze již s úsměvem vzpomínat na situaci z počátku 90. let, kdy se potvrzené písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů odesílaly do Prahy, a kdo nechtěl minimálně 14 dnů čekat, ten si v Praze vystál několikahodinovou frontu na vydání potvrzení o bezúhonnosti.

 

Další ustanovení citované novely živnostenského zákona se týkají vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku. Od  účinnosti novely se neveřejným údajem stane adresa bydliště, neveřejné budou též výše zmíněné elektronické kopie listin. Za dostačující identifikátor podnikatele, vedle jeho jména a příjmení, data narození a identifikačního čísla osoby, se bude užívat jen adresa sídla. Každý podnikatel je povinen zapisovat do živnostenského rejstříku své skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato adresa zapsána v živnostenském rejstříku.

 

"V této souvislosti bych ráda upozornila, že v posledním roce je sankční rušení živnostenských oprávnění z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu jednou z nejčastěji udělovaných sankcí," zdůraznila Bc. Jana Vadlejchová a dále uvedla: "Procesu rušení oprávnění k podnikání se nevyhneme, přestože po nekontaktních podnikatelích intenzivně pátráme a zjišťujeme, zda hledaný nezanechal kontakt v rodině, na jiném úřadě nebo třeba na internetu." Správní řád úřadům umožňuje uplatnit fikci doručení i v případech, kdy se hledaná osoba na udané adrese nezdržuje. Důsledkem bývá zrušení živnosti za nedostatek, který by hledaný podnikatel mohl napravit. "Nečinnost podnikatele však nemůžeme tolerovat, neboť v nemovitostech chybně evidovaných jako sídlo podnikatele už obvykle bydlí nebo podnikají jiné osoby, jejichž majetek by mohla ohrozit exekuce dřívějších uživatelů nemovitosti," objasnila Bc. Jana Vadlejchová.

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...