Květinové záhony v praxi

Odbor životního prostředí uspořádal ve středu 24. 9. 2014 celodenní seminář pro odbornou veřejnost na téma: Květinové záhony v praxi - nové trendy v městských výsadbách. "Potěšil nás i mile překvapil obrovský zájem z celé republiky," shodují se pořadatelé. Teoretickou dopolední část doplnila odpoledne exkurze naším městem, kde odborníci hodnotili například trvalkový záhon "Tanec trav" na sídlišti Mír, založený v roce 2012, viděli letničkové výsadby oživené zeleninou, rozkvetlé Velké náměstí a další lokality.

 

Zhruba ve čtyři odpoledne proběhla praktická ukázka - kosení květnaté louky u náhonu v lokalitě pod Hvězdou. Tato pracovní část semináře byla zaměřena na zachování tradic v péči o krajinu a byla přístupná všem zájemcům z řad široké veřejnosti, nejen odborníkům. "Účastníci měli možnost absolvovat minikurz sečení kosou a následně se zapojit do kosení nově založené květnaté louky," informoval Ing. Miroslav Šobr, vedoucí oddělení ekologie krajiny, který předvedl názornou ukázku nasazení kosy, jejího ostření i samotného kosení.

 

"Seminář jsme uspořádali pro pracovníky státní správy a samosprávy obecních a městských úřadů, pozvali jsme projektanty, realizátory, vědecké pracovníky," vyjmenoval Ing. Ondřej Feit, který svůj pracovní i volný čas věnuje ochraně přírody a odborný seminář nejen moderoval, ale svým příspěvkem obohatil teoretickou část semináře.

 

"Účastníkům jsme představili projekty realizace květinových záhonů ze Strakonic a načerpali inspiraci i z jiných měst," zhodnotil přínos Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí. "Následně měli účastníci možnost seznámit se s představenými projekty in natura," doplnil Ing. Jaroslav Brůžek.

 

Závěrem. Organizaci semináře pro více než 100 účastníků se podařilo zajistit díky příkladné spolupráci všech pracovníků odboru životního prostředí i Městského kulturního střediska, v jehož prostorách se seminář uskutečnil. Poděkování patří také pracovníkům Technických služeb Strakonice, s. r. o., neboť díky jejich vzorné každodenní péči máme město zelené a rozkvetlé. A poděkování je třeba směřovat i na městské zastupitele napříč politickými stranami, kteří v rozpočtu každoročně vyčleňují částku na péči a údržbu městské zeleně.

 

Přikládáme několik fotografií z dnešního semináře.

Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...