Květinové záhony v praxi

Odbor životního prostředí uspořádal ve středu 24. 9. 2014 celodenní seminář pro odbornou veřejnost na téma: Květinové záhony v praxi - nové trendy v městských výsadbách. "Potěšil nás i mile překvapil obrovský zájem z celé republiky," shodují se pořadatelé. Teoretickou dopolední část doplnila odpoledne exkurze naším městem, kde odborníci hodnotili například trvalkový záhon "Tanec trav" na sídlišti Mír, založený v roce 2012, viděli letničkové výsadby oživené zeleninou, rozkvetlé Velké náměstí a další lokality.

 

Zhruba ve čtyři odpoledne proběhla praktická ukázka - kosení květnaté louky u náhonu v lokalitě pod Hvězdou. Tato pracovní část semináře byla zaměřena na zachování tradic v péči o krajinu a byla přístupná všem zájemcům z řad široké veřejnosti, nejen odborníkům. "Účastníci měli možnost absolvovat minikurz sečení kosou a následně se zapojit do kosení nově založené květnaté louky," informoval Ing. Miroslav Šobr, vedoucí oddělení ekologie krajiny, který předvedl názornou ukázku nasazení kosy, jejího ostření i samotného kosení.

 

"Seminář jsme uspořádali pro pracovníky státní správy a samosprávy obecních a městských úřadů, pozvali jsme projektanty, realizátory, vědecké pracovníky," vyjmenoval Ing. Ondřej Feit, který svůj pracovní i volný čas věnuje ochraně přírody a odborný seminář nejen moderoval, ale svým příspěvkem obohatil teoretickou část semináře.

 

"Účastníkům jsme představili projekty realizace květinových záhonů ze Strakonic a načerpali inspiraci i z jiných měst," zhodnotil přínos Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí. "Následně měli účastníci možnost seznámit se s představenými projekty in natura," doplnil Ing. Jaroslav Brůžek.

 

Závěrem. Organizaci semináře pro více než 100 účastníků se podařilo zajistit díky příkladné spolupráci všech pracovníků odboru životního prostředí i Městského kulturního střediska, v jehož prostorách se seminář uskutečnil. Poděkování patří také pracovníkům Technických služeb Strakonice, s. r. o., neboť díky jejich vzorné každodenní péči máme město zelené a rozkvetlé. A poděkování je třeba směřovat i na městské zastupitele napříč politickými stranami, kteří v rozpočtu každoročně vyčleňují částku na péči a údržbu městské zeleně.

 

Přikládáme několik fotografií z dnešního semináře.

Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Potraviny pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami Již dvakrát...
O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady....
VELKÁ PROSBA Milé maminky, tatínkové, babičky a dědečkové. Velmi vás prosíme, abyste...
Upozornění na provozní dobu sběrného dvora U Blatenského mostu, Strakonice Po dobu...
Upozornění na omezení drážní dopravy na trati 198 Strakonice - Volary Na základě...
Vážení občané, v poslední době nám avizujete zhoršenou kvalitu reprodukovaného zvuku z...
Potraviny pro seniory Opakovaně město Strakonice zorganizovalo výdej potravin pro...
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
27.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...