Jména narozených dětí v roce 2014

V roce 2014 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice celkem 704 dětí.

 

V počtu narození vyhrála děvčata nad chlapci. Děvčat se narodilo 360 a chlapců 344.

 

V loňském roce se narodil jeden chlapec v domácím prostředí a to v obci Kuřimany na Strakonicku. Ostatní děti přišly na svět ve strakonické porodnici, která je velice oblíbená a rodí zde maminky jak z našeho okresu, tak i maminky z jiných okresů a cizinky.

 

Narození dítěte je pro rodiče radostnou událostí a proto výběru jmen věnují značnou pozornost. Někdy se řídí rodovou tradicí, jindy vybírají jména v knize, kterou vydala pí PhDr. Miloslava Knappová CSc. Kniha vyšla již v 5. aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání a obsahu více než 14 000 podob jmen českých i cizojazyčných. Jindy rodiče inspiruje televize, rozhlas, noviny nebo časopisy.

Původ jmen osobních v českých zemích vznikl tehdy, když se objevila potřeba jedince pojmenovat, individualizovat, zvláštním označením jej odlišit od ostatních. Děti pak spíše dědily svá jména po rodičích a po příbuzných.

 

 

V loňském roce, v oblíbenosti mužských jmen jednoznačně vyhrál Jakub, který zvítězil nad neméně oblíbeným Janem. Jakuba si rodiče vybrali 24 krát a Jana 21 krát. Dalším populárním mužským jménem byl Martin, kterého rodiče zvolili 15 krát. Následoval David, Lukáš, Adam a Tomáš. Tato jména jsou v matriční knize Strakonice zapsána více než 10 krát. Dalším jménem, které rodiče volili pro svoje syny byl Petr, Matyáš, Daniel, Jiří, Josef a Ondřej.

 

Rodiče si volili pro svoje mužské potomky také dvě jména, jako například Viktor Tomáš, Robin Kryštof, Alex David nebo Lucas Simon.

 

U zápisu do matričních knih se objevují i mužská jména cizího původu, které si volí většinou cizí státní příslušníci, nebo rodiče, z nichž je jeden cizinec. V loňské roce to byla například jména Jack, Nisien, Owen, Thai Bao a Quang Hung.

Prvenství mezi dívčími jmény získalo v loňském roce jméno Eliška, kterou si rodiče zvolili 22 krát. Zvítězilo před Natálií, kterou rodiče vybrali 18 krát. Další místo v oblíbenosti získala jména Adéla, Barbora, Veronika, Tereza a Sofie.

Tato jména se v matriční knize narození objevila více než 10 krát.

 

U svých dcer rodiče využili také možnosti pojmenovat je dvěma jmény, například Tereza Nela, Klára Běla, Vendula Petra, Alexandra Marie a Nella Adriana.

Mezi dívčími jmény cizojazyčného původu se v loňském roce například objevilo jméno Grace, což je variantou jména Grácie a jedná se o jméno latinského původu a znamená půvabná, milostiplná, milá. V loňském roce rodiči zvolili i jméno Sarah. Toto jméno je odvozené od biblického jména Sára a je hebrejského původu, znamená „kněžna, vznešená“.

 

I jména jsou svědectvím doby. Je potřeba zvážit, zda zvolené jméno se hodí k příjmení dítěte. Měli bychom volit jména ve vztahu k příjmení nositele. Výběr jména je pro dítě velmi důležitý z důvodu, abychom ho odmala nevystavili komolení jména nebo posměchu.

 

Ve strakonické porodnici se narodilo i několik cizích státních občanů, většinou se jedná o občany Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska, ale i občany ze Spojených států, kteří si většinou volí jména podle tradic svého státu.

 

Do matriční knihy může být zapsáno pouze jméno nebo jména povolená. Všechna povolená jména jsou zapsána v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat“, jejíž autorkou je PhDr. Miloslava Knappová Csc. Pokud rodiče zvolí jméno neuvedené v knize, je nutné opatřit si znalecký posudek přímo do autorky knihy, nebo z Ústavu pro jazyk český v Praze.

 

V poslední době stoupá i počet dětí narozených mimo manželství. I ve Strakonicích jsme zaznamenali nárůst v této oblasti v počtu 343 dětí. Tento trend je dán především díky partnerským svazkům, kdy žena a muž neuzavírají formální sňatek, neberou na sebe všechny závazky, které z tohoto společenského aktu plynou, ale fakticky žijí způsobem, který se manželství velmi blíží.

 

 

Anežka Lukešová

vedoucí oddělení matrik

Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...