Jména narozených dětí v roce 2014

V roce 2014 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice celkem 704 dětí.

 

V počtu narození vyhrála děvčata nad chlapci. Děvčat se narodilo 360 a chlapců 344.

 

V loňském roce se narodil jeden chlapec v domácím prostředí a to v obci Kuřimany na Strakonicku. Ostatní děti přišly na svět ve strakonické porodnici, která je velice oblíbená a rodí zde maminky jak z našeho okresu, tak i maminky z jiných okresů a cizinky.

 

Narození dítěte je pro rodiče radostnou událostí a proto výběru jmen věnují značnou pozornost. Někdy se řídí rodovou tradicí, jindy vybírají jména v knize, kterou vydala pí PhDr. Miloslava Knappová CSc. Kniha vyšla již v 5. aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání a obsahu více než 14 000 podob jmen českých i cizojazyčných. Jindy rodiče inspiruje televize, rozhlas, noviny nebo časopisy.

Původ jmen osobních v českých zemích vznikl tehdy, když se objevila potřeba jedince pojmenovat, individualizovat, zvláštním označením jej odlišit od ostatních. Děti pak spíše dědily svá jména po rodičích a po příbuzných.

 

 

V loňském roce, v oblíbenosti mužských jmen jednoznačně vyhrál Jakub, který zvítězil nad neméně oblíbeným Janem. Jakuba si rodiče vybrali 24 krát a Jana 21 krát. Dalším populárním mužským jménem byl Martin, kterého rodiče zvolili 15 krát. Následoval David, Lukáš, Adam a Tomáš. Tato jména jsou v matriční knize Strakonice zapsána více než 10 krát. Dalším jménem, které rodiče volili pro svoje syny byl Petr, Matyáš, Daniel, Jiří, Josef a Ondřej.

 

Rodiče si volili pro svoje mužské potomky také dvě jména, jako například Viktor Tomáš, Robin Kryštof, Alex David nebo Lucas Simon.

 

U zápisu do matričních knih se objevují i mužská jména cizího původu, které si volí většinou cizí státní příslušníci, nebo rodiče, z nichž je jeden cizinec. V loňské roce to byla například jména Jack, Nisien, Owen, Thai Bao a Quang Hung.

Prvenství mezi dívčími jmény získalo v loňském roce jméno Eliška, kterou si rodiče zvolili 22 krát. Zvítězilo před Natálií, kterou rodiče vybrali 18 krát. Další místo v oblíbenosti získala jména Adéla, Barbora, Veronika, Tereza a Sofie.

Tato jména se v matriční knize narození objevila více než 10 krát.

 

U svých dcer rodiče využili také možnosti pojmenovat je dvěma jmény, například Tereza Nela, Klára Běla, Vendula Petra, Alexandra Marie a Nella Adriana.

Mezi dívčími jmény cizojazyčného původu se v loňském roce například objevilo jméno Grace, což je variantou jména Grácie a jedná se o jméno latinského původu a znamená půvabná, milostiplná, milá. V loňském roce rodiči zvolili i jméno Sarah. Toto jméno je odvozené od biblického jména Sára a je hebrejského původu, znamená „kněžna, vznešená“.

 

I jména jsou svědectvím doby. Je potřeba zvážit, zda zvolené jméno se hodí k příjmení dítěte. Měli bychom volit jména ve vztahu k příjmení nositele. Výběr jména je pro dítě velmi důležitý z důvodu, abychom ho odmala nevystavili komolení jména nebo posměchu.

 

Ve strakonické porodnici se narodilo i několik cizích státních občanů, většinou se jedná o občany Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska, ale i občany ze Spojených států, kteří si většinou volí jména podle tradic svého státu.

 

Do matriční knihy může být zapsáno pouze jméno nebo jména povolená. Všechna povolená jména jsou zapsána v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat“, jejíž autorkou je PhDr. Miloslava Knappová Csc. Pokud rodiče zvolí jméno neuvedené v knize, je nutné opatřit si znalecký posudek přímo do autorky knihy, nebo z Ústavu pro jazyk český v Praze.

 

V poslední době stoupá i počet dětí narozených mimo manželství. I ve Strakonicích jsme zaznamenali nárůst v této oblasti v počtu 343 dětí. Tento trend je dán především díky partnerským svazkům, kdy žena a muž neuzavírají formální sňatek, neberou na sebe všechny závazky, které z tohoto společenského aktu plynou, ale fakticky žijí způsobem, který se manželství velmi blíží.

 

 

Anežka Lukešová

vedoucí oddělení matrik

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...