Jména narozených dětí v roce 2014

V roce 2014 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice celkem 704 dětí.

 

V počtu narození vyhrála děvčata nad chlapci. Děvčat se narodilo 360 a chlapců 344.

 

V loňském roce se narodil jeden chlapec v domácím prostředí a to v obci Kuřimany na Strakonicku. Ostatní děti přišly na svět ve strakonické porodnici, která je velice oblíbená a rodí zde maminky jak z našeho okresu, tak i maminky z jiných okresů a cizinky.

 

Narození dítěte je pro rodiče radostnou událostí a proto výběru jmen věnují značnou pozornost. Někdy se řídí rodovou tradicí, jindy vybírají jména v knize, kterou vydala pí PhDr. Miloslava Knappová CSc. Kniha vyšla již v 5. aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání a obsahu více než 14 000 podob jmen českých i cizojazyčných. Jindy rodiče inspiruje televize, rozhlas, noviny nebo časopisy.

Původ jmen osobních v českých zemích vznikl tehdy, když se objevila potřeba jedince pojmenovat, individualizovat, zvláštním označením jej odlišit od ostatních. Děti pak spíše dědily svá jména po rodičích a po příbuzných.

 

 

V loňském roce, v oblíbenosti mužských jmen jednoznačně vyhrál Jakub, který zvítězil nad neméně oblíbeným Janem. Jakuba si rodiče vybrali 24 krát a Jana 21 krát. Dalším populárním mužským jménem byl Martin, kterého rodiče zvolili 15 krát. Následoval David, Lukáš, Adam a Tomáš. Tato jména jsou v matriční knize Strakonice zapsána více než 10 krát. Dalším jménem, které rodiče volili pro svoje syny byl Petr, Matyáš, Daniel, Jiří, Josef a Ondřej.

 

Rodiče si volili pro svoje mužské potomky také dvě jména, jako například Viktor Tomáš, Robin Kryštof, Alex David nebo Lucas Simon.

 

U zápisu do matričních knih se objevují i mužská jména cizího původu, které si volí většinou cizí státní příslušníci, nebo rodiče, z nichž je jeden cizinec. V loňské roce to byla například jména Jack, Nisien, Owen, Thai Bao a Quang Hung.

Prvenství mezi dívčími jmény získalo v loňském roce jméno Eliška, kterou si rodiče zvolili 22 krát. Zvítězilo před Natálií, kterou rodiče vybrali 18 krát. Další místo v oblíbenosti získala jména Adéla, Barbora, Veronika, Tereza a Sofie.

Tato jména se v matriční knize narození objevila více než 10 krát.

 

U svých dcer rodiče využili také možnosti pojmenovat je dvěma jmény, například Tereza Nela, Klára Běla, Vendula Petra, Alexandra Marie a Nella Adriana.

Mezi dívčími jmény cizojazyčného původu se v loňském roce například objevilo jméno Grace, což je variantou jména Grácie a jedná se o jméno latinského původu a znamená půvabná, milostiplná, milá. V loňském roce rodiči zvolili i jméno Sarah. Toto jméno je odvozené od biblického jména Sára a je hebrejského původu, znamená „kněžna, vznešená“.

 

I jména jsou svědectvím doby. Je potřeba zvážit, zda zvolené jméno se hodí k příjmení dítěte. Měli bychom volit jména ve vztahu k příjmení nositele. Výběr jména je pro dítě velmi důležitý z důvodu, abychom ho odmala nevystavili komolení jména nebo posměchu.

 

Ve strakonické porodnici se narodilo i několik cizích státních občanů, většinou se jedná o občany Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska, ale i občany ze Spojených států, kteří si většinou volí jména podle tradic svého státu.

 

Do matriční knihy může být zapsáno pouze jméno nebo jména povolená. Všechna povolená jména jsou zapsána v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat“, jejíž autorkou je PhDr. Miloslava Knappová Csc. Pokud rodiče zvolí jméno neuvedené v knize, je nutné opatřit si znalecký posudek přímo do autorky knihy, nebo z Ústavu pro jazyk český v Praze.

 

V poslední době stoupá i počet dětí narozených mimo manželství. I ve Strakonicích jsme zaznamenali nárůst v této oblasti v počtu 343 dětí. Tento trend je dán především díky partnerským svazkům, kdy žena a muž neuzavírají formální sňatek, neberou na sebe všechny závazky, které z tohoto společenského aktu plynou, ale fakticky žijí způsobem, který se manželství velmi blíží.

 

 

Anežka Lukešová

vedoucí oddělení matrik

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Vážené pěstitelky, milí pěstitelé, vaše okna se pyšní záplavou pestrobarevných květů....
Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 16. 7. 2019 od 8 do 11 hodin bude...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Tisková zpráva č. 12 ze dne 8. 7. 2019, Strakonice   V těchto dnech se...
V sobotu 6. července od 14.00 hodin si v Rennerových sadech připomeneme 604. výročí...
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...