Nový občanský zákoník a chystaná novela stavebního zákona

Dne 1.1.2014 vstoupil pod č. 89/2012 Sb. v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinesl řadu revolučních změn do českého právního řádu. Nahradil normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než 40 krát novelizována. Jedná se o zákon, který integruje soukromé právo a podnikání do jediného kodexu. Obsahuje nové pojmy, instituty i názvosloví, je členěn do 3081 paragrafů, ruší nebo mění 184 jiných předpisů a zákonů, upravuje 3 základní okruhy práva – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Zasáhne tudíž do života prakticky všech lidí, stavební právo nevyjímaje (např. nové pojetí nemovitostních vztahů, smluvních typů a režimů, oblast věcných břemen, dopad do katastrálního zákona a mnoho dalších).

 

NOZ přináší zpět jednu ze základních zásad soukromého práva v evropském kontextu – superficies solo cedit, (povrch ustupuje půdě – tedy stavba je součástí pozemku). Právo stavby se zřizuje jako věcné a je dle NOZ nemovitou věcí, což mimo jiné umožňuje zatížit jej nebo ho převést. NOZ umožňuje zřídit právo stavby jen jako dočasné, přičemž je jeho trvání omezeno na dobu 99 let (v případě jeho nabytí vydržením je zkráceno na 40 let). Délka trvání může být soudem na základě spravedlivých důvodů zkrácena, nebo prodloužena. Prodloužit dobu je možné pouze se souhlasem osob, pro které je na pozemku zapsáno zatížení. Smlouvou lze zřídit právo stavby úplatně i bezúplatně.

 

Legislativní smršť ale neustává a připravuje se velká novela zákona stavebního, která by měla vstoupit v platnost od roku 2016.Z dostupných pramenů návrhových znění by hlavními tématy novely mělo být zjednodušení aktualizace územních plánů, jednostupňové povolování staveb (umístění a povolení stavby jedním povolením), vyjmutí řešení majetko-právních vztahů z kompetence stavebních úřadů, nepovolené stavby nebude možné dodatečně povolit (bude je nutné odstranit), obce I. a II. typu získají pravomoc povolování stavebních úprav a udržovacích prací, bude přesně vymezen obsah závazných stanovisek a další. Omezit by se měl i počet variant způsobů povolování staveb z dnešních zhruba třiceti na řádově jednotky. Předpoklad je, že jednodušší a srozumitelnější pravidla omezí i počet chyb ve stavebních řízeních, proti kterým často směřují odvolání. Tím by docházelo k dalšímu zkracování lhůt. Návrhové znění na základě připomínkových řízení však pravděpodobně dozná ještě řadu změn a úprav. Nezbývá než doufat, že připravovaná novela splní očekávání veřejnosti a že stavební zákon se jeho přepracováním opravdu výrazně zjednoduší, razantně uychlí povolovací procesy a přinese snížení administrativní zátěže jak pro stavebníky, tak pro stavební úřady. Z vlastních zkušeností víme, že u předchozích novelizací tomu tak nebylo. I současná podoba stavebního zákona je složitá a často neuchopitelná i pro odborníky. 

 

Ing. Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Vážené pěstitelky, milí pěstitelé, vaše okna se pyšní záplavou pestrobarevných květů....
Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 16. 7. 2019 od 8 do 11 hodin bude...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Tisková zpráva č. 12 ze dne 8. 7. 2019, Strakonice   V těchto dnech se...
V sobotu 6. července od 14.00 hodin si v Rennerových sadech připomeneme 604. výročí...
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...