Informace o chřadnutí smrku pichlavého ve městě

     Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí informuje občany o viditelném poškození smrků pichlavých ve městě (Picea pungens).

     Příčinou je přemnožená mšice smrková (Elatobium abietinum, syn. Liosomaphis ab.) ve spojení s kombinací dalších  negativních faktorů (mírné  zimní období v posledních několika letech, negativní vliv městského stanoviště, dlouhodobý srážkový deficit, klimatické výkyvy….).

     U těchto smrků, označovaných někdy také jako smrky stříbrné můžeme pozorovat žloutnutí, hnědnutí  jehlic a jejich postupný opad, a to od starších ročníků jehlic uvnitř koruny směrem k okraji koruny. Na jehličí je přítomna medovice (lesklý, lepivý povlak), někdy doprovázená i černěmi (tmavé povlaky saprofytických hub na jehlicích). Smrky mohou opadat kompletně celé, výjimečně se může totéž objevit i na oslabených jedincích smrku ztepilého. Při detailnějším ohledání jehlic za pomocí lupy jsou rozeznatelné žlutozelené mšice v různých stádiích vývoje. 

     Napadení mšicí smrkovou bylo zaznamenáno v celé republice, s kulminací zejména v  Severních Čechách. Ve Strakonicích bylo k dnešnímu dni zaznamenáno pouze několik případů, lze ale předpokládat  masivní přibývání dalších napadených dřevin.

     U stromů s menším rozsahem napadení, dobrou vitalitou a příznivým stanovištěm  lze předpokládat, že postupně zregenerují. U jedinců se sníženou vitalitou či v případě jejich rozsáhlého poškození (včetně poškození pupenů) může být tento stav nevratný a v tomto případě budou muset být pokáceny.  Další vývoj napadených stromů závisí kromě stupně napadení a vitalitě stromů také na dalším klimatickém  průběhu letošního léta (dle výše teplot a množství srážek).   

     Možnosti boje s tímto škůdcem jsou poměrně omezené a spočívají spíše v podpůrných opatřeních – zejména v opatřeních zlepšujících vitalitu stromů (závlaha, dodání kombinovaného hnojiva, dodání mykorhizních preparátů, apod.).

Aktuální informace k napadení smrků pichlavých ve městě lze získat na odboru životního prostředí, další podrobnější  informace o napadení tímto škůdcem  lze získat  na webových stránkách Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) – viz odkaz  níže.

www.vukoz.cz/index.php/smrk-stribrny

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...