Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 – 12/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.09798
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
16.347.271,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
16.300.056,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
47 215,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
13.855.047,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2.492.223,40 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
07. 07. 2015
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2015
Ukončení projektu: 
30. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

 

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu „Revitalizace sídliště Mír“, která zahrnuje 2 relativně samostatné podprojekty, tj.:

  1. Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko,
  2. Parkoviště u pivovaru – Strakonice.

V rámci III. etapy dojde k celkové revitalizaci a zkulturnění veřejného prostranství – tzv. „Náměstíčka“, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. Záměrem je stávající nevzhledné parkoviště přetvořit v architektonicky hodnotnou a funkční centrální plochu sídliště Mír – jakési „NÁMĚSTÍČKO“, které bude evokovat dojem městského prostředí. Projekt zde počítá s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož centrální části bude umístěn vodní prvek. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy přilehlé místní komunikace Spojařů, přímého okolí bytového domu čp. 1222 a rovněž nedalekého parkoviště u pivovaru.

 

V rámci projektu budou ve vymezené lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a výsadba nové zeleně vč. instalace automatického závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.).

 

Celková plocha revitalizovaného území:               8.824 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                            

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...