Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 – 12/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.09798
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
16.347.271,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
16.300.056,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
47 215,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
13.855.047,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2.492.223,40 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
07. 07. 2015
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2015
Ukončení projektu: 
30. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

 

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu „Revitalizace sídliště Mír“, která zahrnuje 2 relativně samostatné podprojekty, tj.:

  1. Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko,
  2. Parkoviště u pivovaru – Strakonice.

V rámci III. etapy dojde k celkové revitalizaci a zkulturnění veřejného prostranství – tzv. „Náměstíčka“, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. Záměrem je stávající nevzhledné parkoviště přetvořit v architektonicky hodnotnou a funkční centrální plochu sídliště Mír – jakési „NÁMĚSTÍČKO“, které bude evokovat dojem městského prostředí. Projekt zde počítá s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož centrální části bude umístěn vodní prvek. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy přilehlé místní komunikace Spojařů, přímého okolí bytového domu čp. 1222 a rovněž nedalekého parkoviště u pivovaru.

 

V rámci projektu budou ve vymezené lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a výsadba nové zeleně vč. instalace automatického závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.).

 

Celková plocha revitalizovaného území:               8.824 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                            

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...