Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 – 12/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.09798
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
16.347.271,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
16.300.056,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
47 215,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
13.855.047,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2.492.223,40 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
07. 07. 2015
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2015
Ukončení projektu: 
30. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

 

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu „Revitalizace sídliště Mír“, která zahrnuje 2 relativně samostatné podprojekty, tj.:

  1. Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko,
  2. Parkoviště u pivovaru – Strakonice.

V rámci III. etapy dojde k celkové revitalizaci a zkulturnění veřejného prostranství – tzv. „Náměstíčka“, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. Záměrem je stávající nevzhledné parkoviště přetvořit v architektonicky hodnotnou a funkční centrální plochu sídliště Mír – jakési „NÁMĚSTÍČKO“, které bude evokovat dojem městského prostředí. Projekt zde počítá s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož centrální části bude umístěn vodní prvek. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy přilehlé místní komunikace Spojařů, přímého okolí bytového domu čp. 1222 a rovněž nedalekého parkoviště u pivovaru.

 

V rámci projektu budou ve vymezené lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a výsadba nové zeleně vč. instalace automatického závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.).

 

Celková plocha revitalizovaného území:               8.824 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                            

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...