Distanční smlouvy

Distanční smlouvy a ochrana práv spotřebitelů

 

Distanční smlouva je  každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na dálku. Při uzavření smluv nejsou strany v  osobním a bezprostředním kontaktu. Může se jednat o jakékoli typy smluv, přičemž těmi nejčastějšími jsou kupní smlouvy. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména takové jako jsou např. telefon, internet, neadresovaný tisk,  adresovaný tisk, katalog , teleshopping.

 

Pravidla pro smlouvy uzavírané spotřebitelem na dálku se v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku příliš nemění, zpřesňují se detaily a v některých situacích je spotřebitel více chráněn – např. zvýšená informační povinnost podnikatele nebo okolnosti odstoupení od smlouvy. Právní úprava distančních smluv je obsažena v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Prostředkem ochrany spotřebitele u těchto druhů spotřebitelských smluv je především povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy jej informovat o podstatných okolnostech smlouvy, např.:

- povinnost zaplatit zálohu, je-li požadována

- náklady na prostředky komunikace na dálku

- podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, má podnikatel povinnost sdělit na začátku hovoru základní údaje o své osobě a účelu hovoru.

 

Zákon nespojuje nesplnění informační povinnosti s neplatností smluv. Primárně platí, že v případě nesrozumitelností nebo neurčitosti se obsah smlouvy vyloží výkladem pro spotřebitele nejpříznivějším.

 

V případě uzavření smluv distančním způsobem má spotřebitel zvýšenou ochranu i v  podobě práva odstoupit od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud jde o kupní smlouvu). Pro dodržení lhůty postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na kteroukoli jeho provozovnu (nikoli  doručeno). Spotřebitel nemusí uvádět důvod pro který odstupuje od smlouvy.

 

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů. Jestliže je dodatečně tato povinnost splněna, počíná ode dne tohoto dodatečného poučení běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

 

Od všech distančních smluv odstoupit nelze, tyto uvádí občanský zákoník v § 1837.

 

Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli nejen kupní cenu, ale také náklady vynaložené spotřebitelem na dodání zboží směrem ke spotřebiteli, ovšem ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí.

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...