Distanční smlouvy

Distanční smlouvy a ochrana práv spotřebitelů

 

Distanční smlouva je  každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na dálku. Při uzavření smluv nejsou strany v  osobním a bezprostředním kontaktu. Může se jednat o jakékoli typy smluv, přičemž těmi nejčastějšími jsou kupní smlouvy. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména takové jako jsou např. telefon, internet, neadresovaný tisk,  adresovaný tisk, katalog , teleshopping.

 

Pravidla pro smlouvy uzavírané spotřebitelem na dálku se v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku příliš nemění, zpřesňují se detaily a v některých situacích je spotřebitel více chráněn – např. zvýšená informační povinnost podnikatele nebo okolnosti odstoupení od smlouvy. Právní úprava distančních smluv je obsažena v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Prostředkem ochrany spotřebitele u těchto druhů spotřebitelských smluv je především povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy jej informovat o podstatných okolnostech smlouvy, např.:

- povinnost zaplatit zálohu, je-li požadována

- náklady na prostředky komunikace na dálku

- podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, má podnikatel povinnost sdělit na začátku hovoru základní údaje o své osobě a účelu hovoru.

 

Zákon nespojuje nesplnění informační povinnosti s neplatností smluv. Primárně platí, že v případě nesrozumitelností nebo neurčitosti se obsah smlouvy vyloží výkladem pro spotřebitele nejpříznivějším.

 

V případě uzavření smluv distančním způsobem má spotřebitel zvýšenou ochranu i v  podobě práva odstoupit od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud jde o kupní smlouvu). Pro dodržení lhůty postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na kteroukoli jeho provozovnu (nikoli  doručeno). Spotřebitel nemusí uvádět důvod pro který odstupuje od smlouvy.

 

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů. Jestliže je dodatečně tato povinnost splněna, počíná ode dne tohoto dodatečného poučení běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

 

Od všech distančních smluv odstoupit nelze, tyto uvádí občanský zákoník v § 1837.

 

Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli nejen kupní cenu, ale také náklady vynaložené spotřebitelem na dodání zboží směrem ke spotřebiteli, ovšem ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí.

Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...